Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapportage over kustwacht voor de Ned. Antillen en Aruba

Datum nieuwsfeit: 08-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan:

- De voorzitter van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
- De voorzitter van de vaste commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

- De voorzitter van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
- De voorzitter van de vaste commissie voor Defensie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer: C99/460B 99000037
Datum: 7 januari 1999

Onderwerp: Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba

Mij bereikte via de griffier van eerstgeadresseerde commissie het verzoek om informatie over de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba, mede in verband met een voorgenomen bezoek van leden van uw commissies aan de Nederlandse Antillen en Aruba dat volgende week zal plaatsvinden. In deze rapportage wordt aandacht besteed aan de voortgang van de opbouw van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba en aan de in 1998 geboekte resultaten. De laatste rapportage over de voortgang is gezonden aan de Staten-Generaal bij brief van de minister van Defensie van 25 maart 1998, TK 25 916 nr. 2.

Evaluatie door de regering van de Nederlandse Antillen

Ik heb uiteraard kennis genomen van het besluit van de regering van de Nederlandse Antillen van 16 juni 1998 tot een evaluatie van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Het resultaat van deze eenzijdig afgekondigde evaluatie in de vorm van een rapport is niet bekend gesteld aan de Nederlandse regering. De visie van de Antilliaanse regering naar aanleiding van de evaluatie is mij nog niet van regeringszijde medegedeeld. Wel heb ik informeel vernomen dat de Antilliaanse regering inmiddels een standpunt zou hebben bepaald. Dat standpunt komt -kort gezegd- neer op ontvlechting van civiel personeel en materieel voor het Antilliaanse deel van de bestaande Kustwachtorganisatie, en een volledige integratie daarvan in het Korps Politie van de Nederlandse Antillen. Nadere voorstellen, details en consequenties van dit nog niet formeel gecommuniceerde Antilliaanse standpunt ontbreken vooralsnog. Wanneer nadere informatie voorhanden is zal overleg in de Ministerraad van het Koninkrijk dienen te volgen.

Alhoewel de evaluatie heeft geleid tot stagnatie bij een aantal deelprojecten is er toch voortgang geboekt met de opbouw van de Kustwacht, en heeft de Kustwacht ook daadwerkelijk resultaten geboekt.

Juridisch kader
De Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba heeft haar juridische grondslag in de algemene maatregel van rijksbestuur van 14 december 1995, Staatsblad 1995 nr. 618. In een werkgroep waarbij ook werd deelgenomen namens de Nederlandse Antillen en Aruba is een concept opgesteld voor een Rijkswet, die de algemene maatregel van rijksbestuur moet gaan vervangen. De voortgang met de Rijkswet Kustwacht ligt nu stil in verband met de evaluatie en daarop volgende standpuntbepaling door de regering van de Nederlandse Antillen. In de tussentijd dienen ambtenaren van de Kustwacht te worden benoemd tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVPOL). Deze ambtenaren hebben daartoe een opleiding gevolgd (waaronder ook de Commandant van de Kustwacht zelf). De benoeming en beëdiging in Aruba is inmiddels een feit; betrokken ambtenaren zullen nog worden beëdigd in de Nederlandse Antillen.

De voornoemde algemene maatregel van rijksbestuur schrijft in artikel 3 voor dat de Rijksministerraad een aantal documenten voor de Kustwacht, waaronder het beleidsplan, vaststelt. De Rijksministerraad heeft in verband met de meergenoemde evaluatie door de Nederlandse Antillen echter nog geen nieuw beleidsplan voor 1999 kunnen vaststellen; op Antilliaans verzoek is de behandeling uitgesteld. Het bestaande beleidsplan wordt daarom tot nader order toegepast.

Personeel
Ruim een jaar geleden is de rechtspositieregeling voor het burgerpersoneel van de Kustwacht op de Nederlandse Antillen in werking getreden. De Arubaanse landsverordening is nog niet in werking getreden, maar is in behandeling bij de Staten van Aruba. Vooruitlopend op de totstandkoming van de rechtspositieregeling worden Arubaanse kandidaten voor functies bij de kustwacht geworven op basis van de Arubaanse Landsverordening materieel ambtenarenrecht (LMA). Het streven is erop gericht om de verschillen tussen de Antilliaanse rechtspositie en de Arubaanse rechtspositie te minimaliseren. Inmiddels kan echter worden geconstateerd dat de verschillen in bezoldiging groter worden (soms oplopend tot ± 20 %). Dergelijke verschillen zijn voornamelijk ontstaan als gevolg van een gunstiger economische ontwikkeling in Aruba ten opzichte van de Nederlandse Antillen.

Bij de Kustwacht werken nu 102 personeelsleden (burgers en militairen). De verwachting is dat de bemanningslijst (160 personen) medio 1999 is gevuld.

Materieel
Eigen materieel
De kustwacht voert de operaties uit met behulp van eigen middelen en eenheden van defensie. Als eigen eenheden zijn de vier patrouilleboten van het type Schottel in gebruik bij de kustwacht. Twee hiervan zijn gestationeerd op Curacao, één op Aruba en één patrouilleboot op Sint Maarten. In 1997 heeft één patrouilleboot groot onderhoud gehad. Daarnaast beschikt de Kustwacht over zes Rigid Hull Inflatable Boats. Deze zgn. "inshores" zijn primair bedoeld voor de inzet in de binnenwateren en langs de kusten van de eilanden. De oplevering van de eerste van de drie kustwachtcutters van het type STAN PATROL 4100 heeft op 2 november te Gorinchem plaatsgehad, waarna het schip en zijn eerste bemanning wordt overgevaren naar Curaçao. Het zal daar arriveren in februari 1999. In maart en mei 1999 zullen de twee zusterschepen arriveren.

Defensie eenheden
De eenheden van defensie zijn het stationschip met de daarbijbehorende boordhelikopter, twee P3C-Orions en twee F27 M vliegtuigen. In het kader van de verplaatsing van de helikoptervliegopleiding van de Koninklijke marine van Lelystad naar de Nederlandse Antillen zijn eind 1997 twee opleidingshelikopters gestationeerd op vliegveld Hato te Curaçao. De twee-motorige Aerospatiale 355 F1 helikopter wordt voor tenminste 400 vlieguren eveneens ingezet ten behoeve van kustwachtactiviteiten.

Infrastructuur
De officiële opening van het Kustwachtcentrum zal plaatsvinden op 13 januari 1999. De Koninklijke Marine verwacht oplevering van het steunpunt op Aruba in het vierde kwartaal van 1999. De aanlegfaciliteiten voor de Kustwacht op Sint Maarten zullen worden ingepast binnen het totale complex van de Sint Maarten Port Authorities (SMPA); daarover vindt nog overleg plaats met de havenautoriteiten van Sint Maarten. Tot de oplevering van de definitieve gebouwen wordt voor de steunpunten gebruik gemaakt van tijdelijke voorzieningen. Voor de plaatsing van zendmasten ten behoeve van het straalverbindingsnetwerk van de Koninklijke Marine en Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba zijn de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen nog niet verleend door de Nederlands-Antilliaanse autoriteiten. De invoering van het Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) voor het verantwoordelijkheidsgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba, die is vastgesteld op 1 februari 1999, is daarmee in gevaar. Ik heb de minister-president van de Nederlandse Antillen verzocht om het daarheen te leiden dat de benodigde vergunningen en ontheffingen met grote voortvarendheid zullen worden verleend.

Internationale samenwerking
Gestreefd wordt naar een intensivering van de regionale samenwerking. In maart 1998 vonden consultaties plaats te Curaçao, waar een concept voor een regionale overeenkomst is voorgelegd en besproken. Inmiddels zijn de documenten voorgelegd aan alle landen en internationale organisaties in de Caraïbische regio met het verzoek om een reactie. Op het bilaterale vlak wordt reeds samengewerkt met de Verenigde Staten, met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, en Venezuela; ook met andere staten in het Caraïbisch gebied dient de samenwerking verder te worden ontwikkeld.

Resultaten en inspanningen van de Kustwacht in 1998

In het kader van de internationale samenwerking heeft de Kustwacht geparticipeerd in vier internationale operaties, te weten "Tradewind" (internationale traningsoperatie met deelname van Caraïbsiche landen o.a. St. Kitts, Trinidad & Tobago en St. Vincent en vande VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) nabij Trinidad, Antigua en St. Kitts, "Orange Guard" (bilaterale operatie in samenwerking met de US Coastguard) met name in de territoriale zee en exclusieve visserij zone van de Nederlandse Antillen en Aruba, tweemaal "Carib Venture" (internationale drugsbestrijdingsoperatie) nabij Sint Maarten, en een oefening met de Kustwacht van Trinidad & Tobago. Daarnaast zijn er twee grote "search and rescue" (SAR) oefeningen ("Open Eyes") gehouden met Venezuela.

In 1998 heeft de kustwacht 86 verschillende drugszaken behandeld, waarbij 2844 kilogram aan verdovende middelen is onderschept en waarbij 4 vaartuigen zijn opgebracht. In 11 gevallen zijn bij controles illegale wapens aangetroffen. In 47 gevallen zijn olielozingen geconstateerd, waarbij in 26 gevallen proces-verbaal is opgemaakt. Er is 139 keer waarneming gedaan van illegale visserij, waarbij in 48 gevallen proces-verbaal is opgemaakt; in 8 gevallen heeft de Kustwacht een vissersvaartuig opgebracht. In 91 gevallen heeft de Kustwacht opgetreden in reddingsoperaties; hierbij werden 114 personen gered, en werden 37 schepen binnen gebracht.

DE MINISTER VAN DEFENSIE

mr. F.H.G. de Grave

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Nieuwe film- en discussieavond DocuDoka over duurzaam toerisme
Op vrijdag 30 september presenteert het Volkshotel de tweede editie van zijn geëngageerde film- en discussieavond DocuDoka in club Doka,...

TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres
TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres Europese Vereniging voor Gynaecologische Endoscopie RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.-(BUSINESS WIRE)- TransEnterix, Inc., een bedrijf...

DNB maakt pensioenopbouw onbetaalbaar door “Occasional Studie”
De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen dan de ouderen deelnemers werd gelogenstraft...

Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features
Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features HANNOVER, Duitsland-(BUSINESS WIRE)- Precies op tijd voor de winterbandenperiode breidt Probanden.nl...

Qeado geeft websitebezoekers een identiteit
Qeado, ontwerper en leverancier van customer intelligence software voor digitale B2B marketeers, introduceert vandaag zijn clouddienst. Qeado stelt B2B marketeers...

Techbedrijf UNAS start website voor alternatieve manier van doneren
Technologie-initiatief UNAS heeft vandaag een website gelanceerd waarop mensen op een alternatieve manier kunnen doneren door middel van het kijken...

Nederlandse erotiek gigant lanceert als eerste een webshop in China
EasyToys Nederland is het eerste erotiekbedrijf in Europa dat seksspeeltjes levert aan China. De Nederlandse cross-border organisatie lanceert vandaag de...

Gelderse uitjes het duurst in 2016
Inwoners van Gelderland waren het afgelopen seizoen gemiddeld het duurst uit voor een bezoek aan een pretpark, dierentuin of familiepark....

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...