Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwjaarsboodschap Commissaris van de Koningin Utrecht

Datum nieuwsfeit: 08-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Utrecht


Persbericht
08 januari 1999

Nieuwjaarsboodschap Commissaris van de Koningin van Utrecht, mr. B. Staal. Uitgesproken tijdens het nieuwjaarsmuziekfeest in Muziekcentrum Vredenburg op 8 januari 1999

Welkom
In tien jaar tijd is er een traditie gegroeid van een jaarlijks Nieuwjaarsmuziekfeest waar burgers en bestuurders uit de provincie elkaar in informele sfeer ontmoeten. Een feest waarin Cultuur, Ontmoeting en Ontspanning de hoofdrol spelen. Een feest waarbij we even stilstaan bij de goede voornemens en nieuwe plannen die bij een nieuw jaar horen.

Prominente gasten
Er zijn zeer vele prominente bezoekers onze gast, zowel uit de kerkelijke als uit de publieke overheid. Ik hoop dat u mij toestaat hen in deze éne iedereenomvattende openingszin van harte welkom te heten. Wij zijn werkelijk blij dat u onze gast wilt zijn.

Opstelten
Eén uitzondering wil ik graag maken met een speciaal welkom aan de burgemeester van onze provinciehoofdstad. Mijnheer Opstelten, wij vieren ons Nieuwjaarsmuziekfeest opnieuw in uw stad en wij zijn blij dat u daar bij wilt en kunt zijn.

Eeuw- en millennium wisseling
We staan aan het begin van het eind van de eeuw. Op talloze manieren krijgt zo'n laatste jaar een accent. Het heeft iets van mystiek, zo'n eeuwwisseling, zelfs een millenniumwissel. Of is het straks toch een gewone jaarwisseling? Zeker is dat we met meer dan gewone belangstelling kijken naar de vraag of onze technische vooruitgang op dat moment wel stand houdt. Telefoon, openbaar vervoer, verwarming, liften enz. enz. Er wordt gelukkig veel energie besteed aan de millenniumcheck.
Het andere aspect is de uitnodiging die er van zo'n bijzonder moment in de historie uitgaat. Er zijn verschillende initiatieven om de millenniumwissel op spectaculaire wijze kracht bij te ztten. Ik noem één voorbeeld, hier in onze provinciehoofdstad. Het Centraal Museum te Utrecht bereidt in samenwerking met vele anderen - de provincie levert graag ook een bijdrage - een uitzonderlijke expositie voor die uitsluitend vanaf de Domtoren te bezien is. Ik feliciteer Utrecht met de creativiteit en voortvarendheid waarmee aan dat project gewerkt wordt.

De toekomst van/voor de provincie
Er is de laatste jaren veel gediscussieerd over de toekomst voor de provincies. Alle discussies opgeteld blijft het bij het oude. D.w.z. de oude vorm, maar met een gewijzigde inhoud. We zetten onvoorwaardelijk in op het model van de drie rechtsstreeks gekozen bestuurslagen: Rijk, provincies, gemeenten. Tussenvormen waarmee we gewerkt hebben, moeten weer gesaneerd worden.

Dat moet zorgvuldig gebeuren, want er mogen geen dingen tussen wal en schip raken. Maar zorgvuldigheid mag geen excuus zijn voor stroperige traagheid. Het Kabinet moet dit jaar werk maken van het herverdelen van de Kaderwettaken. Langer dralen dient geen enkel doel. Ik nodig minister Peper uit om de nieuwe eeuw wat dit betreft met elan te beginnen.

Transformatie
Bij de provincies is de afgelopen jaren wel het een en ander gebeurd. Ze hebben een stevige transformatie doorgemaakt. Mijn waarneming is: de provincie zijn er hard op weg die rol waar te maken. Zie wat er tot stand gebracht is op het terrein van de ouderenzorg en gezondheidszorg. De provincies zijn de grote trekker geweest van het proces om regiovisies tot stand te brengen.

Regiovisies
Zo zijn de randvoorwaarden geleverd om te voorkomen dat er in die zorgsectoren gaten vallen tussen de ene regeling en de andere. Met andere woorden: mensen hoeven niet meer tussen de wal en het schip te vallen als alle betrokkenen in zo'n zorgsector met elkaar een goed vangnet creëren: zonder overlappingen, maar ook zonder gaten.

Regionaal openbaar vervoer
Wat we hebben gedaan op het terrein van de regiovisies in de zorgsector, zullen we ook gaan doen in de sector van het regionale openbaar vervoer. Uiteraard zullen wij dat doen in goed overleg met betrokken gemeentebesturen.

Sommige dingen moet de provincie juist weer niet doen. De grote steden zijn heel wel in staat om samen met het rijk afspraken te maken en contracten te sluiten op het terrein van het grotestedenbeleid. Provincies moeten daar niet tussen willen zitten. Weg met de overlap. Grote steden kunnen hun taken goed aan, waar nodig met rijksonmidellijke taken. De provincie is er voor bovenlokale belangen.

Zo staan de grote steden voor de gigantische opgave om aan de ene kant grote bouwlokaties te realiseren en tegelijkertijd er voor te zorgen dat er binnenstedelijk geen verpaupering optreedt. Zij moeten tijdig maatregelen treffen om te voorkomen dat kwaliteit wegvloeit uit binnenstadswijken. De provincie dient zich te beperken en moet b.v. samen met de gemeenten realiseren dat de voorwaarden op het vlak van de infrastructuur goed voor elkaar komen.

Lange termijn
Het Openbaar bestuur blijft in beweging We moeten verschil maken tussen visie's of verwachtingen voor de lange termijn en de vraag van het hier en nu.Voor wat betreft de lange termijn zijn we (zeker gelet op het Europees perspectief) eerder op weg naar 100 gemeenten en 5 provincies, dan naar het alles houden bij het oude. Begrijp mij goed, discussie daarover nu heeft niet veel zin.Van belang is te kijken naar wat ons nu bezig houdt en welke actie dat vraagt. Voor het hier en nu eigentijdse beslissingen.
Welnu: Kabinet schep duidelijkheid over de herverdeling van de Kaderwettaken.Dat is nodig om in de leemte van bovenlokaal bestuur te voorzien. Het is ook nodig om helderheid te hebben over waar de grenzen van de beslissende invloed van de grote stad liggen.

Het is de andere kant van de medaille die ik net al heb laten zien: de provincie geen beslissingsinvloed in de grote stad. Schoenmaker, blijf bij je leest, dat geldt voor de grote stad en de provincie beide.

Grote steden met rijksonmiddellijke taken passen in dat beeld. Als die twee goed gescheiden zijn dan is de overlap helder genoeg voor samenwerking. Grote steden kunnen hun taak goed aan, waar nodig met behulp van rijksonmiddellijke taken. De provincie is er voor bovenlokale belangen. Als die heldere keuzes niet gemaakt worden dan denk ik dat bestuurders elkaar wel wat erg veel bezig blijven houden, en de vraag is of de burger dat kan volgen. Daar ligt ook de relatie met de verkiezingen.

Verkiezingen
We staan aan de vooravond van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Op 3 maart is het zover: dan kunt u weer gaan stemmen. Twintig jaar geleden was er een opkomst van ca 80%. Twaalf jaar geleden kenden we een opkomst van ruim 67%.
Acht jaar geleden zakte dat cijfer naar ruim 54% en in 1995 wisten we die neergaande lijn te stabiliseren op 57,8%.

Ongetwijfeld speelt het een belangrijke rol dat de provincie een weinig bekende en weinig gekende overheidslaag voor de burger is. We doen wel veel voor de burger, maar vaak zijn het inspanningen voor randvoorwaarden waarbinnen anderen kunnen opereren. En onbekend maakt onbemind, zo zegt het spreekwoord. Toch moeten we het ons als bestuurders aantrekken. Wij moeten er alles aan doen om voor burgers duidelijk te maken wat de provincie doet, waarom zij dat doet en hoe zij dat doet.

Lastig is en bijft het dat provinciale en gemeentelijke verkiezingen vaak meer gezien worden als peilingen voor de landelijke verhoudingen. In dat opzicht is het de moeite waard je af te vragen of er iets gewijzigd moet worden aan de systematiek. Je kunt daarbij denken aan gelijktijdige verkiezingen voor gemeenteraden en provinciale staten, maar dan per één of enkele provincies, wisselend in de tijd.

Succes politieke partijen!
Graag spreek ik de wens uit dat velen de gang naar de stembus willen maken. Het is een groot goed in een democratisch land te leven en gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op alle drie de overheidslagen.De politieke partijen spannen zich in, met name met een voorlichtingsoffensief in februari, duidelijk te maken waarom het gaat bij de verkiezingen van 3 maart 1999. Ik wens hen daarbij veel succes.

Ervaringen dit jaar
Dames en heren, mijn eerste jaar als Cvdk was voor mij in vele opzichten een reden om mij snel thuis te voelen. Een provincie met veel diversiteit. Mooie steden, leefbaar buitengebied, veel cultuur-historie. Ook kwetsbaar, o.a. door het verkeer. Maar met veel vertrouwen bezie ik de toekomst. In deze provincie is veel bedrijvigheid. Economisch gaat het ons hier voor de wind. En voor wat betreftde overheid mag gezegd zijn dat de gemeenten die de basis vormen voor het bestuur in de provincies, hart hebben voor de zaak. Er wordt veel werk verzet. Daarvoor is een compliment op zijn plaats. Bestuurders, gemeenten, provincies lijken soms ver weg te staan van de burger. Ik durf de stelling aan dat op de verschillende niveaus veel werk wordt verzet in het belang van de burger.

Afsluitende wens
Tot slot. Graag wens ik u allen namens het provinciebestuur een heel goed en gezond 1999 en voor nu een heel mooie en plezierige voortzetting van het Nieuwjaarsmuziekfeest.
(Voor informatie: M.A. Copier, (actueel@prvutr.nl), 030 - 258 24 60)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...