Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minister Financien over beleggingsfondsen in besloten kring

Datum nieuwsfeit: 20-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

expostbus51


Ministerie van Financien


www.minfin.nl

FINANCIEN: BELEGGINGSFONDSEN

PERSBERICHTNR. 99/016 Den Haag 20 januari 1999

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN HET LID VAN DE

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VO.TE-DROSTE OVER BELEGGINGSFONDSEN

IN BESLOTEN KRING

VRAGEN:


1.

Belemmert een lacune in de Wet toezicht Beleggingsinstellingen het verrichten van adequaat toezicht door de Nederlandsche Bank in affaires zoals recent aan het licht kwamen in Doetinchem?1

2.

Kan duidelijkheid gegeven worden over de criteria die gelden voor een .beleggingsfonds in besloten kring. versus een beleggingsinstelling in de formele zin van de wet?

3.

Wat zijn de gevolgen indien een .beleggingsfonds in besloten kring. activiteiten onderneemt zoals het aantrekken van vermogen van derden? Is er in dat geval sprake van een beleggingsinstelling zoals vermeld in artikel 1 van de Wet toezicht Beleggingsinstellingen?

4.

Zo ja, welke zijn dan de consequenties voor het niet aanmelden van een dergelijk fonds bij De Nederlansche Bank?

5.

Is het noodzakelijk dat .beleggingsfondsen in besloten kring. die vermogen van derden aantrekken onder het toezicht van de Nederlandsche Bank vallen? Welke maatregelen zal de regering nemen indien de criteria niet duidelijk zijn en sprake is van een lacune in de wet?


1 Het Financieele Dagblad, 12 november jl.
ANTWOORDEN:


1 en 2.
In het artikel in het FD waarop de vraag is gebaseerd, wordt gesuggereerd dat er een lacune in de wetgeving is die inhoudt dat een beleggingsfonds zich kan vermommen als studieclub of sociëteit. De vraag is of de vermeende lacune het toezicht van DNB belemmert in affaires zoals rond beleggingsclubs.

Onder .beleggingsinstelling. verstaat de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) een instelling die gelden heeft verkregen ter collectieve belegging teneinde de deelnemers in de opbrengsten van de beleggingen te doen delen (artikel 1, eerste lid, Wtb). Een beleggings(studie)club valt onder de beschrijving van .beleggingsinstelling. indien de inleggelden in een gezamenlijke pot worden gestopt om vervolgens gezamenlijk te beleggen en de opbrengsten te laten delen door de leden van de club.
Op grond van de Wtb is het verboden in of vanuit Nederland buiten een besloten kring gelden of andere goederen ter deelneming in een beleggingsinstelling waaraan geen vergunning is verleend, te vragen of te verkrijgen dan wel rechten van deelneming in een dergelijke beleggingsinstelling aan te bieden (artikel 4 Wtb). Uit deze bepaling volgt dat het criterium .besloten kring. bepalend is voor de vraag of de beleggingsinstelling vergunningplichtig is.

De wetgever heeft bij de totstandkoming van de Wtb de volgende criteria genoemd voor de toepassing van het zgn. besloten kring-criterium:

1. De groep van personen tot wie men zich richt is beperkt van omvang, alsmede nauwkeurig omschreven;
2. Deze personen staan in een zekere relatie tot degene die het aanbod doet, respectievelijk de deelneming openstelt. Dit impliceert dat er naast een financiële relatie tussen betrokken partijen nog een andere relatie aanwezig moet zijn;
3. Bij de presentatie is duidelijk kenbaar gemaakt dat het ingaan op het aanbod of het deelnemen uitsluitend aan de groep personen is voorbehouden waarop de eerste en tweede overweging van toepassing is (kamerstukken II 1988/89, nr.3, blz. 6).

DNB, die met de uitvoering van de Wtb belast is, past deze criteria toe bij het bepalen of sprake is van een besloten kring. Voor deze beoordeling is onder meer van belang dat de Bank bij de toepassing van het tweede criterium niet snel een andere dan financiële relatie aanwezig acht. Naast de financiële relatie moet er een objectiveerbare zekere relatie bestaan.

Indien een beleggings(studie)club onder de definitie van beleggingsinstelling valt en buiten besloten kring gelden aantrekt is de Wtb van toepassing. Derhalve is geen sprake van een lacune in de Wtb.
DNB onderzoekt momenteel of de Doetinchemse instellingen op grond van de Wtb vergunningplichtig zijn.

3 en 4.
Een "beleggingsfonds in besloten kring" is een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1 van de Wtb. Daarvoor is bepalend of de instelling onder de omschrijving van artikel 1, eerste lid, van de Wtb valt (zie de omschrijving in het antwoord op 1 en 2).
Indien de beleggingsinstelling vermogen aantrekt binnen besloten kring, is het verbod van artikel 4 Wtb, zoals hiervoor uiteengezet, niet van toepassing. Een "beleggingsfonds in besloten kring" dat gelden aantrekt van derden die niet tot die kring behoren, vormt daarom geen besloten kring meer.

Een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1, eerste lid, Wtb die binnen besloten kring opereert, is niet vergunningsplichtig en hoeft derhalve geen vergunning aan te vragen bij DNB. Een beleggingsinstelling die zonder vergunning van DNB buiten besloten kring gelden aantrekt, overtreedt de Wtb en pleegt hiermee een economisch delict.

5.

De Wtb schept randvoorwaarden, zodat het publiek zich een beeld kan vormen over het aanbod van de beleggingsinstellingen en de daaraan verbonden risico.s. Uitgezonderd van het toezicht op basis van de wet zijn aanbiedingen die zich niet tot het publiek richten; in artikel 4 van de wet verwoord als .besloten kring..

Bij beleggingsinstellingen in besloten kring wordt verondersteld dat bij de deelnemers voldoende informatie aanwezig is om zich een beeld te vormen over de activiteiten van de instelling. Uitzondering van beleggingsinstellingen in besloten kring van het toezicht van de Wtb wordt in het licht van de genoemde doelstelling van de Wtb onderschreven.
Omdat het besloten kring-criterium ruimte voor interpretatie laat, is kenbaarheid van het beleid van de toezichthouder op dit punt van belang voor de markt en de (potentiële) deelnemers. Ik ondersteun dan ook het voornemen van DNB om haar beleid omtrent de toepassing van het besloten kring-criterium te publiceren.
Daarnaast ben ik voornemens om voor een beperkte categorie initiatieven, waaronder bepaalde beleggings(studie)clubs, die niet op grond van het besloten kring-beleid zijn uitgezonderd van het toezicht, een uitzondering op te nemen in de Vrijstellingsregeling Wtb. Het gaat om initiatieven, waarbij het aantal deelnemers en de in te leggen bedragen beperkt zijn, het aanbod en de daaraan verbonden risico.s voor de (potentiële) deelnemers te overzien zijn en derhalve geen wettelijke randvoorwaarden nodig zijn. Met deze vrijstelling in combinatie met het door DNB te publiceren beleid wordt beoogd een duidelijke, voor het publiek kenbare, scheiding aan te geven tussen beleggingsinstellingen die wel en beleggingsinstellingen die niet onder de vergunningplicht van de Wtb en het toezicht van DNB vallen. De criteria voor de nieuwe vrijstelling worden in overleg met DNB nader uitgewerkt.

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman
Tel.nr.: 070 - 342 8236

20 jan 99 14:37

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...