Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minister van Buitenlandse Zaken over Veiligheidsraad Irak

Datum nieuwsfeit: 22-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Verenigde Naties

Afdeling Politieke en Veiligheidszaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag
i.a.a.

De Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken van de Eerste

Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 22

DEN HAAG

Datum 19 januari 1999
Kenmerk 99/DVN-PZ/003
Blad /3
Bijlage(n) -
Betreft Veiligheidsraad Irak

Zeer geachte Voorzitter,

Na mijn overleg op 22 december van het afgelopen jaar met de Eerste Kamer over het Verdrag van Amsterdam, waar ik tevens het onderwerp Irak in het licht van het Nederlandse lidmaatschap van de Veiligheidsraad aansneed, hecht ik er aan ook Uw Kamer te informeren over het standpunt van de Regering inzake het beleid t.a.v. Irak.

De afgelopen week heeft de Veiligheidsraad zich voor het eerst sedert operatie "Desert Fox" van december 1998 gebogen over de politieke en humanitaire situatie in Irak. Vooralsnog is er geen uitzicht op consensus binnen de Raad. Naar verwachting zal dit debat in de komende weken dan ook worden voortgezet. Nederland zal zich hierbij actief inzetten voor het herstel van de eenheid in de Veiligheidsraad op basis van drie met elkaar samenhangende dimensies. Het gaat hier om het inspectie-regime, het sanctie-regime en de verbetering van de humanitaire situatie in Irak.

Ik heb hierover inmiddels van gedachten gewisseld met mijn Britse en Amerikaanse ambtgenoten.

Inspectieregime

Voorop dient te staan dat Irak zijn verplichtingen voortvloeiend uit het geheel van de vigerende Veiligheidsraadresoluties dient na te komen. Een sleutel-element hierbij is de hervatting van indringende inspecties, mogelijk in een nieuw gedaante. Een terugkeer van UNSCOM in de huidige vorm is onwaarschijnlijk. Het blijft echter van belang om vast te stellen of Irak nog over massavernietigingswapens beschikt. Pas wanneer wordt vastgesteld dat dit niet meer het geval is, kan worden overgegaan tot een systeem van aanhoudende monitoring om wederopbouw van het Iraakse massavernietigingsarsenaal te voorkomen. Pas wanneer Irak de resoluties van de Veiligheidsraad terzake heeft nageleefd, kan worden overgegaan tot opheffing van de sancties en het olie-embargo.

De Regering acht de door UNSCOM in voorbereiding zijnde evaluatie van de stand van zaken op het gebied van ontwapening van groot belang voor de voorbereiding van een noodzakelijk gemeenschappelijk uitgangspunt van de Raad. Ook een bijzondere bijeenkomst van alle UNSCOM commissarissen zal een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van dit uitgangspunt.

Gezocht moet worden naar maatregelen die gericht zouden moeten zijn op een effectief inspectieregime. Gezien de door de IAEA geconstateerde voortgang, zou op nucleair gebied overgang naar het voorziene "ongoing monitoring and verification" systeem (OMV) kunnen worden overwogen. Ook met betrekking tot ballistische raketten zou tot dit monitoring systeem kunnen worden overgegaan. Voor beide geldt dat bij verdenking indringende inspecties ter plaatse mogelijk moeten blijven. Ook dient de optie van vernietiging van eventueel ontdekte systemen te worden opengehouden.

Op basis van de tot dusver ontvangen inspectie-rapporten van UNSCOM lijkt afschaffing van de indringende inspecties ter plaatse, zoals die tot voor kort werden uitgevoerd, voor chemische en biologische wapens nog onverantwoord. Wel zou de werkwijze bij de inspecties kunnen worden aangepast. Hierbij ware te denken aan het toevoegen van diplomaten aan inspectieteams, het eventueel gebruik maken van OPCW-inspecteurs en een grotere betrokkenheid van de Voorzitter van de Veiligheidsraad bij het inspectie-regime.

In de Veiligheidsraad zijn zowel door Frankrijk als door de Russische Federatie ideeën gelanceerd waarin aanpassing van het sanctieregime en de overgang naar een vorm van monitoring, gericht op de mogelijke toekomstige verwerving van massavernietigingswapens, centraal staan. In deze voorstellen wordt vooralsnog voorbij gegaan aan de noodzakelijke verificatie door inspectie. Deze ideeën zullen door de Regering worden betrokken bij de beleidsvorming.

Sanctieregime

Het oorspronkelijke sanctieregime van Veiligheidsraadresolutie 661 voorzag reeds in uitzonderingen voor humanitaire leveranties. Gezien de voortdurende humanitaire noodsituatie in Irak besloot de Veiligheidsraad in 1995 met resolutie 986 het
'olie-voor-voedsel'-programma in te stellen, waaronder Iraakse olieleveranties mogelijk werden waaruit de aankoop van additionele humanitaire goederen kon worden bekostigd.

_________________________________________________________________

Sedert de invoering van het programma is het plafond verhoogd tot 5,2 miljard US dollar per zes maanden. Irak bleek echter nooit in staat voor dit bedrag olie te exporteren, gezien de lage olieprijs en een gebrek aan reserve-onderdelen voor de olie-industrie. Een verhoging van het plafond van 'olie-voor-voedsel', of zelfs het opheffen van dit plafond, zal geen effect hebben op de olie-export door Irak, zolang Irak niet daadwerkelijk in staat is meer olie te produceren. Als Voorzitter van het Sanctiecomité Irak zal Nederland onder andere de goedkeuring van levering van deze reserve-onderdelen trachten te bevorderen. Hiernaast zal Nederland zich inzetten voor de stroomlijning van de goedkeuringsprocedures en de verbetering van het Distributieplan Irak.

Humanitaire situatie

Nog steeds is de humanitaire situatie in Irak zorgwekkend. Als een bijdrage aan de verlichting stelt de Nederlandse Regering reeds enkele jaren humanitaire hulp beschikbaar ten behoeve van de Iraakse bevolking. In 1998 bedroeg de Nederlandse humanitaire hulp acht miljoen gulden. Het Secretariaat is inmiddels verzocht om een uitgebreid rapport over de humanitaire noodsituatie in Irak.

Volgens de VN heeft het olie-voor-voedsel programma tot nu toe een onmiskenbaar positief effect gehad. Wel is het duidelijk dat verbeteringen nodig zijn. Met name het tekort aan medicijnen baart grote zorgen. Ook de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de distributie behoeft verbetering.

Benadrukt dient te worden dat de uitvoering van het 'olie-voor-voedsel'-programma afhankelijk is van de medewerking van Irak. In de afgelopen jaren is geen gebrek geweest aan diplomatieke initiatieven om Irak tot samenwerking en naleving te brengen, doch deze initiatieven stuiten vaak op een muur van onwil.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

Lancering Nederlands muzikantenplatform
Na onderzoek naar de behoeften van 15.000 muzikanten, twee jaar ontwikkelen en een testperiode met 300 early adaptors lanceert Indieplant...

Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th september 2016
Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th TOKYO-(BUSINESS WIRE)- Het internationale straatmodemerk A BATHING APE(R) heeft op dinsdag 20...

Bestuur Vindicat gaat ‘herijkingscommissie’ instellen
Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met RUG, Gemeente Groningen en Hanzehogeschool ‘herijkingscommissie’ instellen Persbericht: Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met...

Gedragskliniek voor Dieren zet zich in voor Blije Dieren op Dierendag
Angst bij dieren onderschat probleem 30 september 2016 Angst bij dieren onderschat probleem Net zoals bij gezondheidsproblemen het devies is,...

Nieuwe film- en discussieavond DocuDoka over duurzaam toerisme
Op vrijdag 30 september presenteert het Volkshotel de tweede editie van zijn geëngageerde film- en discussieavond DocuDoka in club Doka,...

Koenders ontbiedt Russische ambassadeur
Koenders ontbiedt Russische ambassadeur Nieuwsbericht | 30-09-2016 | 13:14 Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag de Russische ambassadeur in...

Vierde Gastrobar van Ron Blaauw opent deuren op Leidseplein
Chef-kok Ron Blaauw opent woensdag 5 oktober aanstaande de deuren van zijn Ron Gastrobar Paris op Leidseplein in Amsterdam. Het...

Lezing STOP stress en chronische vermoeidheid; herstel mogelijk
Helga Verhoeven, directeur van Ander Leven, geeft op donderdag 6 oktober bij Centrum de Roos in Amsterdam een informatiebijeenkomst over...

Premie zelfrijdende auto toch niet zo laag: nieuw hackrisico
Door de zelfrijdende auto zouden verzekeringspremies sterk dalen, zo dacht men lang. De kans op ongelukken zou er immers ingrijpend...

Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterking in VS
Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterkte aanwezigheid in VS en gegarandeerde positie in Noord-Amerikaanse top tien technologiebureaus NEW YORK-(BUSINESS...

Gesol Zorgverzekeringskantoor met vervoer overledenen Caribisch Nld
Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) is in Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba) verantwoordelijk voor het terugvervoer van lichamen...

Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing
Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing 30 sep 2016 De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of...

TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres
TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres Europese Vereniging voor Gynaecologische Endoscopie RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.-(BUSINESS WIRE)- TransEnterix, Inc., een bedrijf...

DNB maakt pensioenopbouw onbetaalbaar door “Occasional Studie”
De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen dan de ouderen deelnemers werd gelogenstraft...

Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features
Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features HANNOVER, Duitsland-(BUSINESS WIRE)- Precies op tijd voor de winterbandenperiode breidt Probanden.nl...

Qeado geeft websitebezoekers een identiteit
Qeado, ontwerper en leverancier van customer intelligence software voor digitale B2B marketeers, introduceert vandaag zijn clouddienst. Qeado stelt B2B marketeers...

Techbedrijf UNAS start website voor alternatieve manier van doneren
Technologie-initiatief UNAS heeft vandaag een website gelanceerd waarop mensen op een alternatieve manier kunnen doneren door middel van het kijken...

Nederlandse erotiek gigant lanceert als eerste een webshop in China
EasyToys Nederland is het eerste erotiekbedrijf in Europa dat seksspeeltjes levert aan China. De Nederlandse cross-border organisatie lanceert vandaag de...

Gelderse uitjes het duurst in 2016
Inwoners van Gelderland waren het afgelopen seizoen gemiddeld het duurst uit voor een bezoek aan een pretpark, dierentuin of familiepark....

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...