Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

D66 doet 7 voorstellen voor betere aanpak WAO

Datum nieuwsfeit: 22-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

D66 Nieuws


De visie van D66Meer informatie over de partijOpinie-artikelenD66 Interactief!Wat staat er te gebeuren?Verwijzingen

MEER AMBITIE :

7 VOORSTELLEN VOOR EEN BETERE AANPAK VAN DE WAO

22 januari 1999

De aanpak van de problemen in de WAO, die staatssecretaris Hoogervorst vorige week presenteerde, vertoont tekortkomingen. Het grootste probleem is dat de plannen te smal zijn, want vrijwel louter gericht op aanpassing van het keuringsproces. Een aantal punten van kritiek zijn hier nader uitgewerkt. D66 vindt dat een veel dringender appèl nodig is om te komen tot een daadwerkelijke vermindering van het aantal WAO'ers in procenten van de beroepsbevolking. Daarvoor is meer ambitie nodig dan de huidige, te beperkte aanpak. Hieronder zeven suggesties ter verbetering.

1. Reïntegratie is de donkere kant van de Nederlandse overlegeconomie. Nog steeds voelt en is niemand écht verantwoordelijk voor de begeleiding van werkhervatting van mensen die ziek of gehandicapt zijn geraakt. Op centraal niveau worden veel vrome woorden gewijd aan het belang van reïntegratie, maar in de praktijk wordt de daad niet bij het woord gevoegd.

D66 wil daarin verandering brengen. Zeker nu het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering weer stijgt zijn concrete afspraken nodig om het aantal arbeidsgehandicapten terug te brengen. Daarom wil D66 dat het kabinet concreet aangeeft welke streefcijfers zullen worden gehanteerd om het aandeel arbeidsgehandicapten in organisaties en bedrijven te vergroten, uitgewerkt in doelstellingen voor het aantal te realiseren plaatsingen van mensen met een (arbeids)handicap, het aantal te realiseren arbeidsplaatsaanpassingen, scholingsprogramma´s en dergelijke. Voor het aantal plaatsingen denkt D66 voor 1999 en 2000 minstens aan een verdubbeling van het huidige aantal. Ondanks de kamerbreed aanvaarde motie van D66 , waarin voor een dergelijke aanpak wordt gepleit, is hiervan niets terug te vinden in het plan van aanpak van het kabinet.

Kortom: D66 wil ambitieuze doelstellingen, waarop alle betrokkenen, maar in het bijzonder het bedrijfsleven, ook mogen worden aangesproken. De tijd van vrijblijvendheid moet voorbij zijn - de lat moet hoger.

Voor een effectievere preventie van arbeidsongeschiktheid en daadwerkelijke reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten is het ook nodig dat er iets verandert in de praktijk en de cultuur van het arbeidsbestel. Te talloos zijn de ervaringen van mensen die na hun ziekmelding nooit meer iets van hun werkgever horen, ook al heeft men vele jaren in het bedrijf gemeld. Te vaak ook krijgt men het gevoel dat de werkgever mentaal reeds afscheid heeft genomen van de betrokken werknemer, zeker als het eerste (loondoorbetalings)jaar verstreken is. Essentieel voor een goede preventie van (langdurige) ziekte en arbeidsongeschikt-heid is een blijvende waardering van werknemers, ook als zij ziek zijn geworden. Natuurlijk zijn er ook positieve ervaringen, maar het kan zeker geen kwaad om de relatie tussen werkgever en werknemer in de moderne arbeidsverhoudingen hoog op de agenda te zetten.

2. Het eerste Ziektewetjaar is het belangrijkste jaar om mensen met gezondheids-klachten, lichamelijk dan wel psychisch, bij het arbeidsproces betrokken te houden. Dat lukt onvoldoende, met name waar het langdurig zieken betreft. De arbodiensten doen wel iets aan kortdurende ziekteverzuimbestrijding, maar volstrekt onvoldoende aan langer durend ziekteverzuim. Dat heeft onder meer te maken met de erg beperkte contracten die nogal wat werkgevers met arbo-diensten sluiten; een ambitieuzere aanpak wordt daardoor ernstig bemoeilijkt. Hoewel werkgevers gezamenlijk een groot belang hebben bij minder mensen in de WAO, is men onvoldoende bereid om daar elk voor zich aan bij te dragen.
De contacten tussen arbodienst-artsen en verzekeringsartsen zijn thans te administratief en daardoor complicerend. Ook het MKB constateert dat.
D66 wil dat de contacten tussen arbodienst-artsen en verzekeringsartsen persoonlijker en inhoudsvoller, en daardoor effectiever worden. De arbodienstarts overlegt b.v na drie maanden met een verzekeringsarts over (gedeeltelijke) werkhervatting. De kosten van deze betrokkenheid van verzekeringsartsen komen ten laste van de fondsen. In het plan van aanpak van het kabinet blijft reïntegratie in het eerste Ziektewetjaar onuitgewerkt.

3. Ook de samenwerking tussen arbodienst-artsen, huisartsen, specialisten en verzekeringsartsen, allen betrokken bij één geval van ziekte of handicap, kan beter, zodat inzicht in het verloop van de ziekte en het herstel van de werknemer en de mogelijkheden tot werkhervatting vergroot kan worden. Dit contact moet ook vaste prik in het eerste Ziektewetjaar zijn. Dit onderdeel ontbreekt in het plan van aanpak van het kabinet.

4. De keuringspraktijk laat te grote verschillen in uitkomsten zien. Een uniformere praktijk is beter voor de rechtsbescherming en rechtszekerheid van burgers.
Voor D66 moeten herstelkansen zich vertalen in snellere curatieve behandeling (zonder voorrangsbehandeling maar door minder wachtlijsten) en snellere (gedeeltelijke) werkhervatting door betere begeleiding. Snellere behandeling moet zeker ook worden gerealiseerd bij psychische klachten; de lange wachtperiode voordat feitelijke behandeling aanvangt is gemiddeld veel te lang, waardoor de klachten verergeren, moeilijk te behandelen zijn en de duur van de arbeidsongeschiktheid onnodig toeneemt.

Verbetering van de kwaliteit en zorgvuldigheid van de wao-keuringspraktijk vindt volgens D66 plaats door gemiddeld meer tijd uit trekken voor keuringen, het overleg met behandelende andere artsen beter te laten verlopen en intercollegiale toetsing. De prioriteit van het management moet liggen bij kwaliteit. Het kabinet legt in zijn plan van aanpak de nadruk op sneller keuren. Voor D66 gaat het om snellere werkhervatting. Niet de keuring, maar het traject terug naar werk moet centraal staan.

5. D66 wil een wettelijk recht op reïntegratie introduceren, zodat een betrokkene na de keuring en de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid ook recht op begeleiding naar de arbeidsmarkt krijgt. Al in 1995 heeft D66 een motie ingediend om tegelijkertijd met de beschikking over de hoogte van de uitkering een (niet- vrijblijvende) uitnodiging tot een reïntegratiegesprek te krijgen. Dit gebeurt in de praktijk nog volstrekt onvoldoende. D66 wil dit nu in de wet vastleggen.

6. Onderscheid tussen de aard van de klachten (psychisch dan wel fysiek) is vooral in de sfeer van wijze en aard van werkhervatting van belang. Diagnose-gerelateerde fasegewijze werkhervatting verdient echter de voorkeur boven snellere diagnose-gerelateerde (her)keuring.Het kabinet focust teveel op snellere (her)keuringen van psychische klachten en heeft te weinig initiatieven voor begeleiding naar werkhervatting en resultaatsgerichte medewerking van het bedrijfsleven voor volumebeperking.

7. Om de instroom van vrouwen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen te verminderen is een erkenning van de dubbele belasting van verzorging van kinderen en werk noodzakelijk. Voor vrouwen en mannen die werk en zorg combineren is de Kaderwet Arbeid en Zorg een belangrijke stap vooruit om de dubbele belasting te verminderen of te voorkomen. Het kabinet erkent in zijn plan van aanpak deze oorzaak van arbeidsongeschiktheid niet.

Tot slot
D66 verwerpt de wel geopperde suggesties om hoogte en/of duur van de WAO opnieuw ter discussie te stellen. Daar bestaat financieel geen aanleiding toe, schept onnodig onrust bij betrokkenen, is niet rechtvaardig ten opzichte van blijvend arbeidsongeschikten, en is bovendien niet behulpzaam bij het terugdringen van het volume in de WAO.

Arthie Schimmel
Tel. 070 - 318 26 48
E-mail: (A.J.Schimmel@tk.parlement.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Open Joodse Gemeente Klal Israël benoemt nieuwe rabbijn Nathans
Afgelopen maart riep de Open Joodse Gemeente Klal Israël kandidaten op voor de vacature van rabbijn. Deze gemeente, de enige...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

Lancering Nederlands muzikantenplatform
Na onderzoek naar de behoeften van 15.000 muzikanten, twee jaar ontwikkelen en een testperiode met 300 early adaptors lanceert Indieplant...

Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th september 2016
Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th TOKYO-(BUSINESS WIRE)- Het internationale straatmodemerk A BATHING APE(R) heeft op dinsdag 20...

Bestuur Vindicat gaat ‘herijkingscommissie’ instellen
Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met RUG, Gemeente Groningen en Hanzehogeschool ‘herijkingscommissie’ instellen Persbericht: Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met...

Gedragskliniek voor Dieren zet zich in voor Blije Dieren op Dierendag
Angst bij dieren onderschat probleem 30 september 2016 Angst bij dieren onderschat probleem Net zoals bij gezondheidsproblemen het devies is,...

Nieuwe film- en discussieavond DocuDoka over duurzaam toerisme
Op vrijdag 30 september presenteert het Volkshotel de tweede editie van zijn geëngageerde film- en discussieavond DocuDoka in club Doka,...

Koenders ontbiedt Russische ambassadeur
Koenders ontbiedt Russische ambassadeur Nieuwsbericht | 30-09-2016 | 13:14 Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag de Russische ambassadeur in...

Vierde Gastrobar van Ron Blaauw opent deuren op Leidseplein
Chef-kok Ron Blaauw opent woensdag 5 oktober aanstaande de deuren van zijn Ron Gastrobar Paris op Leidseplein in Amsterdam. Het...

Lezing STOP stress en chronische vermoeidheid; herstel mogelijk
Helga Verhoeven, directeur van Ander Leven, geeft op donderdag 6 oktober bij Centrum de Roos in Amsterdam een informatiebijeenkomst over...

Premie zelfrijdende auto toch niet zo laag: nieuw hackrisico
Door de zelfrijdende auto zouden verzekeringspremies sterk dalen, zo dacht men lang. De kans op ongelukken zou er immers ingrijpend...

Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterking in VS
Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterkte aanwezigheid in VS en gegarandeerde positie in Noord-Amerikaanse top tien technologiebureaus NEW YORK-(BUSINESS...

Gesol Zorgverzekeringskantoor met vervoer overledenen Caribisch Nld
Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) is in Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba) verantwoordelijk voor het terugvervoer van lichamen...

Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing
Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing 30 sep 2016 De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of...

TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres
TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres Europese Vereniging voor Gynaecologische Endoscopie RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.-(BUSINESS WIRE)- TransEnterix, Inc., een bedrijf...

DNB maakt pensioenopbouw onbetaalbaar door “Occasional Studie”
De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen dan de ouderen deelnemers werd gelogenstraft...

Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features
Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features HANNOVER, Duitsland-(BUSINESS WIRE)- Precies op tijd voor de winterbandenperiode breidt Probanden.nl...

Qeado geeft websitebezoekers een identiteit
Qeado, ontwerper en leverancier van customer intelligence software voor digitale B2B marketeers, introduceert vandaag zijn clouddienst. Qeado stelt B2B marketeers...

Techbedrijf UNAS start website voor alternatieve manier van doneren
Technologie-initiatief UNAS heeft vandaag een website gelanceerd waarop mensen op een alternatieve manier kunnen doneren door middel van het kijken...

Nederlandse erotiek gigant lanceert als eerste een webshop in China
EasyToys Nederland is het eerste erotiekbedrijf in Europa dat seksspeeltjes levert aan China. De Nederlandse cross-border organisatie lanceert vandaag de...

Gelderse uitjes het duurst in 2016
Inwoners van Gelderland waren het afgelopen seizoen gemiddeld het duurst uit voor een bezoek aan een pretpark, dierentuin of familiepark....

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...