Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Erkennings- en subsidieringsronde Muziekdecreet Belgie

Datum nieuwsfeit: 26-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 26 JANUARI 1999

Eerste erkennings- en subsidiëringsronde Muziekdecreet

Het Muziekdecreet van 31/3/1998 voorziet in de erkenning en/of subsidiëring van muziekverenigingen (professionele muziekensembles, concertorganisaties, muziekclubs, muziekeducatieve organisaties en festivals) voor een periode van vier jaar. Terwijl vroeger alleen klassieke ensembles jaarlijks een aanvraag tot subsidiëring konden indienen, richt het Decreet zich tot alle muziekgenres en biedt het de mogelijkheid tot een meerjarenplanning binnen de muzieksector. In uitvoering van het Decreet kunnen zowel erkende als niet-erkende muziekverenigingen in aanmerking komen voor een projectmatige ondersteuning. Een erkenning geldt als kwaliteitslabel, en is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een structurele subsidie van vier jaar.

Voor de eerste erkennings- en subsidiëringsronde, die loopt van 1999 tot 2002, werden 110 ontvankelijke dossiers ingediend. Deze dossiers werden voor advies voorgelegd aan de nieuwe Beoordelingscommissie Muziek, die in het kader van de Raad voor Cultuur werd geïnstalleerd. Deze commissie boog zich over de artistieke kwaliteit. De Administratie Cultuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap adviseerde minister Martens over de formele en beheersmatige aspecten van de dossiers.

Eind vorig jaar werden voorlopige adviezen aan de betrokken muziekverenigingen voorgelegd. Zij kregen de kans om hierop te reageren met een geargumenteerd bezwaarschrift. Na behandeling van de bezwaarschriften door beide adviesinstanties werden de definitieve adviezen voorgelegd aan de minister.

Minister Martens is van oordeel dat zowel de Beoordelingscommissie Muziek als de Administratie met kennis van zaken ernstig werk hebben gemaakt van hun opdracht. Er werd voldoende tijd uitgetrokken voor de bespreking van de dossiers en voor een evaluatie van de ingediende bezwaarschriften. Rond alle dossiers werd een consensus bereikt.

Op basis van de uitgebrachte adviezen besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS om 71 muziekverenigingen te erkennen en om aan 54 daarvan een structurele subsidie toe te kennen.

Binnen het kader dat voor de volgende vier jaar uitgetekend werd, vallen enkele elementen in het bijzonder op.

Ondersteuning van populaire muziek

Voor de niet-klassieke muziekgenres is het bij de start van het nieuwe muziekbeleid vooral van belang om het zgn. intermediaire niveau te ondersteunen en om voorrang te geven aan voorwaardenscheppende structuren. Er werd dus ruime aandacht geschonken aan de ondersteuning van de podia voor populaire muziek (muziekclubs, festivals,...), maar ook aan muziekeducatieve organisaties die zich richten tot jongeren met belangstelling voor populaire muziek.

De professionele muziekensembles

Het Muziekdecreet gaat ervan uit dat de nieuwe regelgeving een nieuwe periode inluidt en de toekenning van structurele subsidies niet noodzakelijk in het verlengde moet liggen van eventuele voorgaande subsidies. De Vlaamse regering machtigde in het uitvoeringsbesluit op het Decreet zowel de Beoordelingscommissie Muziek als de Administratie Cultuur om alle initiatieven te nemen die nodig werden geacht om de in het Decreet vermelde beoordelingscriteria te toetsen.

In het algemeen kan worden gesteld dat de beleidslijn uit het verleden wordt gecontinueerd. Twee middelgrote orkesten die tot nu toe wel werden gesubsidieerd, weerstonden de toets van het Muziekdecreet evenwel niet. Het betreft I Fiamminghi en het Symfonieorkest van Vlaanderen. De argumentatie om deze orkesten geen erkenning en dus ook geen structurele subsidie tot te kennen, werd zowel door de Beoordelingscommissie Muziek als door de Administratie zorgvuldig uitgewerkt. De desbetreffende definitieve adviezen zijn goed onderbouwd en werden geformuleerd na grondige kennisname van de ingediende bezwaarschriften.

De minister is ervan overtuigd dat, in tegenstelling tot wat de betrokkenen in hun verweerschriften beweren, de adviezen voor deze twee ensembles niet werden geformuleerd in functie van een vermeende partijdigheid van de beoordelingscommissie. Uit de totaliteit van de adviezen blijkt immers dat de individuele commissieleden een strenge gedragsregel hanteerden wanneer er van betrokkenheid sprake kon zijn. De adviezen werden bovendien in consensus uitgebracht. Het negatieve advies over de beide orkesten komt bovendien niet helemaal onverwacht. In 1998 gaf de toenmalige Vlaamse Adviescommissie voor de Muziek en van de Administratie reeds een signaal m.b.t. de artistieke visie en het beheer van beide ensembles.

Toch zal de beslissing om beide ensembles vanaf dit jaar niet te erkennen en te subsidiëren, grote gevolgen hebben (bijv. met betrekking tot personeel en concertagenda). Om dergelijke gevolgen op te vangen, voorziet het Muziekdecreet in een aanpassingstermijn van 6 maanden ( = de termijn tussen de beslissing van de Vlaamse regering en het ingaan van een nieuwe erkenningsperiode). Omdat de timing bij deze eerste erkenningsronde erg strikt was, werd geen aanpassingsperiode voorzien. Daardoor krijgen het Symfonieorkest en I Fiamminghi niet de kans om hun werking te heroriënteren. Om die reden werd minister Martens gevraagd om voor beide orkesten een overgangsmaatregel uit te werken.

De muziekeducatieve organisaties

De muziekeducatieve organisaties werden opgenomen in het Muziekdecreet om muziekverenigingen die buiten het onderwijs op intense wijze activiteiten ontplooien op het vlak van muziekeducatie, te kunnen ondersteunen.


* * *

De uitvoering van het Muziekdecreet zal ongetwijfeld een grote invloed hebben op het Vlaamse muzieklandschap.

Een eerste beleidsmatig effect betreft het opheffen van de schotten tussen de 'klassieke' en de 'populaire' muziek. De verschillende muziekgenres worden voortaan op dezelfde manier en met dezelfde basiscriteria beoordeeld, met als belangrijkste uitgangspunt het centraal stellen van de kwaliteit. Bij de Vlaamse overheid geldt dus geen voorkeursbehandeling meer voor een bepaalde soort van muziek, namelijk de klassieke. Hierdoor wordt recht gedaan aan het kwaliteitsstreven in de verschillende muziekgenres, en wordt ook de wederzijdse beïnvloeding tussen de genres gestimuleerd.

Daarnaast valt ook de waardering voor de werking van muziekeducatieve organisaties sterk op, ook hier weer zonder onderscheid tussen de muziekgenres. Deze organisaties krijgen binnen het Muziekdecreet een goede kans om zich te ontplooien, met een grote aandacht voor zowel hun artistieke als hun kunsteducatieve opdracht.

Een ander belangrijk effect zal bestaan in de sanering van de muzieksector m.b.t. de sociale en fiscale verplichtingen ten aanzien van de musici. Het Muziekdecreet legt uitdrukkelijk de toepassing van de CAO op als erkennings- en subsidiëringsvoorwaarde voor orkesten en ensembles.

Het nieuwe muziekbeleid van de Vlaamse overheid, dat deze legislatuur vorm kreeg via een Beleidsbrief van minister Martens en een nieuw Decreet, wil de diversiteit en de dynamiek in het muzieklandschap in Vlaanderen stimuleren. Het wordt een van de taken van het decretaal voorziene Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap om het muziekbeleid in zijn benadering naar de verschillende muziekdisciplines, verder te onderzoeken.

Terwijl het budget in 1995 200,1 miljoen fr. bedroeg, is vanaf dit jaar 381,3 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het Muziekdecreet.


* * *

Ziehier het overzicht van de erkenning en subsidiëring voor de periode 1999-2002 :

Erkenning met structurele subsidie van ensembles (telkens in miljoen fr.) :

Anima Eterna (13) - Beethoven Academie (35) - Blindman (2)
- Brussels Jazz Orchestra (4) - Capilla Flamenca (2,5) - Carré, blokfluitkwartet voor hedendaagse muziek (1) - Champ d'Action (12) - Collegium Instrumentale Brugense (9)
- Collegium Vocale (10) - Currende (2,5) - Ex tempore (3,5) - Spectra Ensemble (2,5) - Huelgas Ensemble (7) - Ictus (11) - Il Fondamento (6,5) - La Petite Bande (12) - Octurn (2) - Oxalys (5) - Prima La Musica (7) - Prometheus Ensemble (6) - Quatuor Danel (1,5) - Spiegel (1) - Vier op 'n Rij (1) - Wolvin (Zita Swoon) - totaal : 158,5 miljoen fr.

Muziekeducatieve organisaties - erkenning :

CeBeDeM (Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie) - Educatieve Dienst van de Koninklijke Muntschouwburg - Rockshop Vlaanderen/Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen en Jongerencentra

Muziekeducatieve organisaties - erkenning met structurele subsidie (in miljoen fr.) :

De Krijtkring (1,5) - De Pianofabriek (1,5) - Federatie van Jeugd en Muziek Vlaanderen (17,5) - Filharmonisch Jeugdorkest van Vlaanderen (7,5) - Musica/Vlaams Dienstencentrum voor Muziek (10) - Muziek-o-droom (MOD) (1,5) - totaal : 39,5 miljoen fr.

Festivals - erkenning :

Folkfestival Dranouter - Limelight (Happy New Ears) - Kunstencentrum Vooruit (Vooruit Geluid Festival) - November Music Vlaanderen - Open Tropen - Sfinks Animatie
- Trefpunt - W.I.M. (Free Music Festival) - Wereldculturencentrum Zuiderpershuis (Festival traditionele muziek)

Festivals - erkenning met structurele subsidie (in miljoen fr.) :

Festival van Vlaanderen Antwerpen (6,5) - Festival van Vlaanderen Brugge (6,5) - Festival van Vlaanderen Gent en Historische Steden (8,5) - Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel/Europa (11) - Festival van Vlaanderen Kortrijk (4,7) - Festival van Vlaanderen Limburg (Basilica) (5,5) - Festival van Vlaanderen Mechelen (5) - Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant (6,5) - Rembetika (Brugges Festival) (2) - totaal : 56,2 miljoen fr.

Concertorganisaties - erkenning :

Centrum Netwerk - De Spiegel - De Verenigde Cultuurfabrieken - Filharmonische Vereniging van Brussel en Vereniging voor Volksconcerten

Concertorganisaties - erkenning met structurele subsidie (in miljoen fr.) :

Concertvereniging Conservatorium Antwerpen (1) - Concertvereniging van het Koninklijk Conservatorium Brussel (1) - Concertvereniging van het Lemmensinstituut (0,7) - Middagconcerten van Antwerpen (0,5) - Musica Flandrica (0,75) - Stichting Logos (4) - totaal : 7,95 miljoen fr.

Muziekclubs - erkenning :

Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen

Muziekclubs - erkenning met structurele subsidie (in miljoen fr.) :

4AD (2) - 5 voor 12 (3) - Ancienne Belgique (10) - Cactus (2,5) - De Kreun (2) - Driewerf Hoera (De Media) (2) - De Zwerver (2) - Democrazy (2) - Jeugdhuis Nijdrop (2) - totaal : 27,5 miljoen fr.

Het algemeen totaal bedraagt 289,65 miljoen fr.

info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: (persdienst.martens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...

Bevrijdingsfestival en Kindervrijmarkt in Groesbeek
Zondag 18 september a.s. is het weer tijd voor het jaarlijkse Bevrijdingsfestival bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Dit jaar...

Open Joodse Gemeente Klal Israël benoemt nieuwe rabbijn Nathans
Afgelopen maart riep de Open Joodse Gemeente Klal Israël kandidaten op voor de vacature van rabbijn. Deze gemeente, de enige...

Ieder(in) wil een maximum voor wat mensen zelf aan zorg moeten betalen
Zorgkosten mensen met een beperking in vijf jaar geëxplodeerd De zorgkosten zijn in vijf jaar verdubbeld voor mensen die veel...

Zuidafrika's eerste zwarte profwielrenner in Utrecht
Songezo Jim, de eerste zwarte Zuidafrikaanse profwielrenner, is zaterdag 17 september in Utrecht om in drie verschillende fietsrondes geld in...

Stoomspektakel in Het Spoorwegmuseum
Ieder jaar in september viert Het Spoorwegmuseum de verjaardag van de spoorwegen met een sfeervol evenement: Stoom! Op 17 en...

Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten
Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten Breda, 16 september 2016 Vloggende rapper krijgt dagvaarding voor belediging agenten De eerder...

Vitality Manager van het Jaar 2016
Op een prachtige locatie, Domus Medica te Utrecht, is afgelopen dinsdag 13 september Gert-Jan Aleman gekozen tot Vitality Manager van...

Nieuwe Snor- kaartenbox Kus kus en 99 andere kaarten
Een kaartje om iemand sterkte te wensen, een hart onder de riem te steken, te feliciteren, of om te laten...

Door een update van HP zijn huismerk cartridges niet meer bruikbaar
Veel eigenaren van een HP printer ervaren op dit moment problemen met hun printer. Via social media en via de...

Servoy 8.1 to Ship on Sept. 16th
Servoy announced today the latest release of their platform, Servoy 8.1. Utilizing User Experience feedback as its focal point (or...

Mobiel.nl lanceert vernieuwde webshop
Op 10 september opende Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, de deuren van zijn...

Bornem tot sociaalste gemeente van Vlaanderen gekroond
Twee maanden lang hebben Vlamingen hun stem kunnen uitbrengen op verschillende sociale projecten uit negen genomineerde gemeentes in het kader...