Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Energiebesparingsfondsen slaan goed aan bij mkb

Datum nieuwsfeit: 28-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Energiebesparingsfondsen slaan goed aan bij midden- en kleinbedrijf

De Energiebesparingsfondsen van de energiebedrijven slaan goed aan. Inmiddels zijn ruim 500 leningen afgesloten voor investeringen in energiebesparing ter waarde van in totaal 30 miljoen gulden. Van de leningen werd 72% gesloten door het midden- en kleinbedrijf, en 28% van de leningen door de non-profitsector. Naar schatting leveren deze investeringen een jaarlijkse besparing op de energierekening van 5 miljoen gulden. De energiebesparing leidt tot een jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot van 14 duizend ton. Dat is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het jaarlijkse gas- en elektriciteitsverbruik van 2500 huishoudens.

De energiebedrijven hebben de Energiebesparingsfondsen in 1997 in het leven geroepen omdat daar in de zakelijke markt en de non-profitsector behoefte aan bestond. Als nadeel van subsidieregelingen gold dat de investeringsdrempel - ondanks de subsidie - toch nog te hoog werd gevonden. In het kader van het Milieu Actie Plan heeft EnergieNed in nauwe samenspraak met belangenorganisaties van het bedrijfsleven het concept van het Energiebesparingsfonds ontwikkeld. De betrokken partijen zijn tevreden over de tot dusver bereikte resultaten omdat de fondsen een extra impuls blijken te geven aan energiebesparing in met name het midden- en kleinbedrijf.

Horeca koploper

Binnen het midden- en kleinbedrijf werd bijna 75% van de leningen door horeca-bedrijven afgesloten, 15% door industriële bedrijven, 7% door detail- en groothandelbedrijven en 8% door de overige bedrijven. In de non-profitsector werd 50% van de leningen door de sector cultuur, sport en recreatie afgesloten en 32% door onderwijsinstellingen. Door overheidsdiensten en de zorgsector werd de resterende 16% van de leningen afgesloten.

Ongemerkt investeren

Uit de Energiebesparingsfondsen kan geld worden geleend tegen een rente die zo’n 3% lager is dan bij de bank. Bovendien vergoeden de fondsen 20% van de meerkosten als de terugverdientijd langer is dan 3 jaar. Investeren in energiebesparing met het energiebesparingsfonds is bovendien aantrekkelijk omdat het financieel bezien bijna ongemerkt gaat. De terugbetaling van het geleende geld wordt namelijk gecompenseerd door een lagere energierekening. Na de laatste aflossingstermijn dalen de kosten vanzelfsprekend wel. Als belangrijkste criteria gelden dat de terugverdientijd van de maatregelen moet liggen tussen de één en zeven jaar en de totale investering minimaal 20.000 gulden bedraagt.

Leningen uit het energiebesparingsfonds kunnen worden afgesloten tot het einde van het jaar 2000. De totale omvang van leningen kan 150 miljoen gulden bedragen. Op dit moment is dus 20% van de totale kredietruimte benut.

Voorwaarden verruimd

Van alle energiebesparende maatregelen kunnen de meerkosten t.o.v. de gangbare techniek uit de Energiebesparingsfondsen worden gefinancierd. Maatregelen waarbij de meerkosten minimaal 15% van de totale projectkosten bedragen kunnen ook volledig worden gefinancierd. Daarbij gold echter tot nu toe een bovengrens van 50.000 gulden van de totale projectkosten. Ter vereenvoudiging is deze grens met ingang van dit jaar geschrapt en geldt de algemene bovengrens van 300.000 gulden.

Daarnaast is de regeling op andere punten aangepast. Zo wordt binnen het voorzieningsgebied van een fonds mogelijk dat een aanvrager meerdere locaties in één aanvraag combineert, mits hij economisch/juridisch eigenaar is van deze locaties. Daarnaast wordt het voor aanvragers mogelijk óf de huidige standaardprocedure óf een vereenvoudigde aanvraagprocedure te volgen. Bij de vereenvoudigde procedure behoeft geen energiebesparingsberekening meer ingediend te worden. De vereenvoudigde procedure geldt voor bijna alle specifiek aangewezen besparingsmaatregelen die op de lijst staan voor de EnergiebesparingsInvesteringAftrek, een fiscale regeling voor investeringen in energiebesparing. Wel vervalt bij deze aanvragen de mogelijkheid tot kredietkorting.

Brochure

De nieuwe voorwaarden en mogelijkheden staan in de brochure ‘Investeren in Energiebesparen met het Energiebesparingsfonds’ en is verkrijgbaar bij het energiebedrijf. Daar zijn ook nadere informatie en een aanvraagformulier verkrijgbaar.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie