Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gelders omgevingsbeleid onder de loep

Datum nieuwsfeit: 29-01-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Gelderland


Gelders omgevingsbeleid onder de loep

27 januari 1999

Nr. 99-031

Economisch gezien gaat het goed met Gelderland. De economische ontwikkeling was de afgelopen tien jaar gunstiger dan gemiddeld in Nederland. Door toenemende investeringen nam de vraag naar arbeid toe en is de werkloosheid sterk gedaald. In ecologisch opzicht is de provincie echter achteruitgegaan. Hoewel de milieudruk op veel fronten is afgenomen draagt de groeiende consumptie bij aan een stijgende CO2- en afvalproductie. Daardoor worden de gestelde doelen in het omgevingsbeleid voor o.a. verzuring niet gehaald. Van flora en fauna neemt de kwaliteit en diversiteit af.

De omgevingsrapportage, vandaag vastgesteld door Gedeputeerde Staten, geeft in ruim honderd paginas gedetailleerd weer welke resultaten zijn bereikt bij de uitvoering van het omgevingsbeleid (streekplan, milieuplan en waterhuishoudingsplan). Het doel van dit beleid was en is om de balans tussen economie en ecologie te bewaren en te verbeteren.
Met deze rapportage meldt het dagelijks bestuur van de provincie aan Provinciale Staten hoe de vlag er in Gelderland bij hangt. Het stuk is ook bedoeld om bouwstenen aan te dragen voor eventuele beleidsaanpassingen. Niet alleen provinciale bestuurders gaan hiermee aan de slag. Het is de bedoeling van het college dat ook andere overheden in Gelderland en partners in het omgevingsbeleid met de resultaten aan de slag gaan.

Stedelijk gebied
Uit de omgevingsrapportage blijkt dat de milieukwaliteit in het stedelijk gebied in het algemeen is verbeterd. Duurzame ontwikkeling komt op gang. Dat neemt niet weg dat lokaal er nog steeds sprake is van een te hoge luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Vooral in compacte stedelijke gebieden, langs drukke wegen en bij bedrijventerreinen is dit het geval.

Er komen steeds meer autos op de weg waardoor vaker opstoppingen ontstaan en economische centra minder goed bereikbaar worden. Hoewel de autos schoner en stiller worden en geluidsbeperkende voorzieningen een gunstig effect hebben, is de milieubelasting door het verkeer veel minder snel gedaald dan die van de industrie. De grootste bijdrage aan de luchtverontreiniging komt nu van het verkeer.

Het gemeentelijk en provinciaal vergunningenbeleid heeft voor wat betreft industriele emissies en hinder door stank en lawaai, duidelijk effect gehad. Door milieuzorgsystemen, preventieplannen en maatregelen voor energiebesparing is de verspilling van energie en grondstoffen minder geworden. Er is een sterke groei van bedrijventerreinen, maar de gewenste concentratie op regionale bedrijventerreinen is nog niet zichtbaar.

Hoewel de woningbouw in Gelderland op schema ligt, wordt er in de grote steden minder snel gebouwd dan daar buiten. Vooral in de Achterhoek en het Rivierengebied komen de in het streekplan gestelde grenzen in zicht. Duurzaam bouwen vindt plaats in 15% van de afgegeven bouwvergunningen voor VINEX-locaties.

Verontreinigde grond zorgde in het verleden vaak voor vertraging bij woningbouw of wegenaanleg. Om dit te ondervangen heeft de provincie haar beleid gewijzigd van multifunctioneel saneren naar meer functiegericht saneren. Nieuwbouw kan op deze manier sneller plaatsvinden, wat weer economisch voordeel oplevert. Wel moeten nauwlettend de risicos en kosten van uitspoeling van verontreiniging naar het grondwater op langere termijn in de gaten worden gehouden.

Landelijk gebied
Ook in het landelijk gebied is het milieu in het algemeen verbeterd. De belasting van bodem, water en lucht door zware metalen is verminderd, het gebruik van bestrijdingsmiddelen is afgenomen, de zure depositie is verminderd, de kwaliteit van het bovenste grondwater is verbeterd en de verdroging is verminderd. De bodem in het landelijk gebied is veelal nog schoon als het gaat om milieuvreemde stoffen als zware metalen, bestrijdingsmiddelen en PAKs, en er zijn grote gebieden waar de geluidsbelasting beperkt is.
Maar in een aantal gevallen is de milieudruk in verhouding tot de normen nog te hoog. Dit heeft vooral betrekking op vermesting, fosfaatverzadiging en de opeenhoping van schadelijke stoffen in de bodem. Ook bij de grondwaterkwaliteit worden de grenswaarden hier en daar nog overschreden. Ondanks de instelling van stiltegebieden blijkt dat in 15% van die gebieden de geluidsbelasting nog te hoog is.

Economisch en ecologisch gezien neemt de duurzaamheid van de Gelderse landbouw toe. Bedrijven worden groter (tussen 1991 en 1997 is de gemiddelde bedrijfsgrootte met 50% gestegen), de milieubelasting is over de hele linie omlaag gegaan en de omvang van de productie blijft nagenoeg gelijk. Vooral in strategische actiegebieden is de aanpak van de provincie om samen met de doelgroepen versneld algemene doelen te bereiken, goed op gang gekomen. Ook natuurherstelprojecten zijn succesvol gebleken. Het aantal landbouwbedrijven waar biologische landbouw plaatsvindt of waar het bedrijf wordt gecombineerd met natuur en recreatie, groeit. Zon 9000 ha agrarisch gebied wordt door de boeren eveneens gebruikt voor natuurherstel en -behoud.

De gestelde doelen voor ammoniakreductie worden echter niet gehaald. Dit heeft te maken met relatief hoge investeringen die daarmee gepaard gaan. Een zwaarwegende factor voor de gemiddeld kleine omvang van de bedrijven en het gemengde en intensieve karakter van de Gelderse landbouw.

Het oppervlak bedrijfsrecreatie is in de afgelopen jaren enigszins gegroeid, waarbij kwetsbare gebieden zijn ontzien. Kwaliteitsverbetering is bereikt door het omzetten van laagwaardige verblijfsrecreatie (stacaravans) in hoogwaardige (recreatiewoningen). Selectieve groei wordt soms nog belemmerd door uitvoering van bestemmingsplannen die waren vastgesteld voordat het nieuwe omgevingsbeleid van kracht werd.

Hoewel over het algemeen sprake is van een verbetering van de milieukwaliteit in het landelijk gebied, constateert de omgevingsrapportage dat de kwaliteit van de Gelderse flora en fauna vooral buiten de Ecologische Hoofdstructuur afneemt. Dit is vooral merkbaar in bos- en natuurgebieden.
Over de gehele linie is er sprake van nivellering: bijzondere, veelal kwetsbare plantensoorten verdwijnen en algemeen voorkomende soorten nemen in aantal toe. De weidevogelstand in de belangrijkste weidevogelgebieden gaat eveneens achteruit. Dit wordt veroorzaakt door de nog steeds te hoge milieudruk en door verdergaande schaalvergroting. In natuurontwikkelingsgebieden zijn wat dit betreft door de ingevoerde beheersmaatregelen verbeteringen zichtbaar.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de dienst Milieu en Water, de heer J. Hoekstra, tel. (026) 359 87 5, e-mail: (j.hoekstra@prv.gelderland.nl)
* de afdeling Communicatie, de heer J. Visser, tel. (026) 359 90 22, e-mail: (j.visser@prv.gelderland.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...

Bevrijdingsfestival en Kindervrijmarkt in Groesbeek
Zondag 18 september a.s. is het weer tijd voor het jaarlijkse Bevrijdingsfestival bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Dit jaar...

Open Joodse Gemeente Klal Israël benoemt nieuwe rabbijn Nathans
Afgelopen maart riep de Open Joodse Gemeente Klal Israël kandidaten op voor de vacature van rabbijn. Deze gemeente, de enige...

Ieder(in) wil een maximum voor wat mensen zelf aan zorg moeten betalen
Zorgkosten mensen met een beperking in vijf jaar geëxplodeerd De zorgkosten zijn in vijf jaar verdubbeld voor mensen die veel...

Zuidafrika's eerste zwarte profwielrenner in Utrecht
Songezo Jim, de eerste zwarte Zuidafrikaanse profwielrenner, is zaterdag 17 september in Utrecht om in drie verschillende fietsrondes geld in...