Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS: Opnieuw veel meer mensen aan het werk in 1998

Datum nieuwsfeit: 04-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

expostbus51


CBS


CBS:1998: Opnieuw veel meer mensen aan het werk

Het jaar 1998 was wederom een topjaar op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid is ten opzichte van 1997 met bijna 200 duizend mensen gegroeid en de werkloosheid daalde sterk. Bijna de helft van de vrouwen heeft nu een betaalde baan. Evenals in 1997 nam het aantal mensen met een vaste baan vorig jaar sterk toe. De groei van het aantal flexwerkers ging door. Dit blijkt uit de Enquête beroepsbevolking van het CBS.

Veel meer mensen aan het werk
Volgens de uitkomsten van de Enquête beroepsbevolking was in 1998 het aantal mensen met een baan van ten minste twaalf uur per week gemiddeld 193 duizend hoger dan in 1997. Deze uitkomst spoort met het beeld dat enquêtes bij bedrijven tot en met het derde kwartaal laten zien. Met een werkgelegenheidsgroei van bijna 200 duizend was er vorig jaar opnieuw sprake van een topjaar op de arbeidsmarkt. Ook van 1996 op 1997 lag de groei rond de 200 duizend. Het totaal aantal mensen met een baan van twaalf uur of meer per week, de werkzame beroepsbevolking, kwam in 1998 gemiddeld uit op 6,6 miljoen. In 1988 was dit nog 5,4 miljoen. In tien jaar tijd steeg de werkzame beroepsbevolking dus met ruim 1,2 miljoen mensen.

Bijna helft van de vrouwen heeft betaald werk
De arbeidsdeelname van vrouwen is ook in 1998 verder toegenomen. Daardoor had vorig jaar bijna de helft van de vrouwen van 15-64 jaar betaald werk van twaalf uur of meer per week (49%). In 1981 lag dit percentage nog op 30. De arbeidsdeelname van mannen nam eveneens toe en kwam in 1998 uit op 75 procent. Dat is, na de flinke dalingen in de jaren tachtig, inmiddels weer even veel als in 1981. Ondanks de sterke stijging van de arbeidsdeelname van vrouwen is deze dus nog steeds veel lager dan die van mannen. Het verschil in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen is het kleinst bij hoogopgeleiden. Van de vrouwen met een hbo- of wetenschappelijke opleiding had 73 procent betaald werk in 1998, terwijl van de hoogopgeleide mannen 86 procent werkte. Het verschil is aanzienlijk groter bij laagopgeleiden: 30 procent van de vrouwen met basisonderwijs, een vbo- of mavo-opleiding had een betaalde baan tegenover 62 procent van de laagopgeleide mannen.

Deeltijdwerk neemt toe
Het aantal mensen met een deeltijdbaan was vorig jaar 134 duizend hoger dan in 1997. Inmiddels gaat het om bijna 2 miljoen mensen, 30 procent van de werkzame beroepsbevolking, die een baan van 12-34 uur per week hebben. De werkgelegenheidsgroei onder vrouwen betrof vooral deeltijdbanen. In 1998 nam het aantal deeltijdbanen van vrouwen toe met negentigduizend en het aantal voltijdbanen met tienduizend. Ook bij de mannen nam het aantal deeltijdbanen sterk toe. Iets minder dan de helft van de werkgelegenheidsgroei onder mannen betrof banen van
12-34 uur per week.

Sterke toename mensen met een vaste baan
In 1998 lag het aantal mensen met een vaste (voltijds- of deeltijds) baan 169 duizend hoger dan in 1997. Dit is het tweede achtereenvolgende jaar dat het aantal werknemers met een vast contract sterk groeit. Ook het aantal mensen met een flexibel contract nam verder toe. Er waren in 1998 bijna 45 duizend flexwerkers meer dan in
1997. In de laatste vier jaar nam het aantal flexwerkers in totaal met
185 duizend toe.

Werkloosheid sterk gedaald
Uit eerder gepubliceerde CBS-cijfers bleek dat het aantal geregistreerde werklozen van 1997 op 1998 is gedaald met bijna negentigduizend tot 287 duizend. Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk (of met werk van minder dan twaalf uur per week) die bij het arbeidsbureau staan ingeschreven en die direct kunnen beginnen in een baan van minstens twaalf uur per week. Cijfers over de geregistreerde werkloosheid worden maandelijks gepubliceerd. Het CBS stelt over de werkloosheid nog meer cijfers samen. Een iets bredere afbakening van de werkloosheid is de werkloze beroepsbevolking. Dit zijn mensen die actief zoeken naar werk van twaalf uur of meer per week. Het ingeschreven staan bij het arbeidsbureau is daarbij niet van belang. De werkloze beroepsbevolking is vorig jaar ook gedaald en kwam negentigduizend lager uit dan in
1997. Het gaat om 349 duizend mensen. Dit komt overeen met 5,0 procent van de beroepsbevolking. Door de snelle daling van de werkloze beroepsbevolking in de afgelopen jaren heeft de werkloosheid nu het laagste punt bereikt sinds 1980.

Honderdduizend mensen minder die betaald werk willen Een nog bredere afbakening van de werkloosheid betreft het aantal mensen dat betaald werk wil hebben voor ten minste twaalf uur per week, ongeacht of men zoekt naar werk of direct in staat is in een baan te beginnen. In 1998 ging het gemiddeld om 918 duizend mensen. Dat is ruim honderdduizend minder dan in 1997, toen het aantal nog boven het miljoen lag.

Positie allochtonen en laagopgeleiden blijft ongunstig De arbeidsdeelname van allochtonen is van 1997 op 1998 gestegen, maar is nog steeds veel lager dan die van autochtonen. De werkloosheid onder allochtonen daalde van 16 naar 13 procent. Ondanks de sterke werkgelegenheidsgroei is de positie van Turken en Marokkanen de afgelopen vier jaar niet verbeterd. De werkloosheid onder deze groep was 20 procent in 1998. Dit is nog steeds viermaal zo hoog als die onder autochtonen.
Ook de werkloosheid onder laagopgeleiden is al jarenlang hoog. In 1998 was 12 procent van de mensen met alleen basisonderwijs werkloos. Dit is ruim tweemaal zo hoog als onder de totale beroepsbevolking. Technische toelichting
Voor de Enquête beroepsbevolking(EBB) van het CBS wordt jaarlijks één op de honderd inwoners van Nederland geïnterviewd. Hoewel het dus gaat om een zeer grote enquête, blijft de EBB een steekproefonderzoek en hebben de uitkomsten een onnauwkeurigheidsmarge.

Begrippen
De werkzame beroepsbevolking bestaat uit mensen van 15-64 jaar die werk hebben van twaalf uur of meer per week. De werkloze beroepsbevolking betreft mensen van 15-64 jaar die actief op zoek zijn naar betaald werk van twaalf uur of meer per week en dat nog niet gevonden hebben of nog in de nieuw gevonden baan moeten beginnen. Het ingeschreven staan bij een arbeidsbureau is hierbij niet van belang.
Werknemers met een vast contract hebben een arbeidsovereenkomst voor onbeperkte duur of een arbeidscontract voor één jaar of langer én zijn een vast overeengekomen aantal uren in dienst. Ook mensen met een arbeidscontract van korter dan één jaar met een toezegging voor een aanstelling in vaste dienst worden hiertoe gerekend. Flexwerkers zijn mensen met een contract van korter dan één jaar en/of mensen die een flexibel aantal uren per week werken (zoals oproep- en invalkrachten). Zelfstandigen zijn mensen die werkzaam zijn in een eigen bedrijf, meewerkend zijn in het bedrijf van hun partner of ouders en freelancers.
Allochtonen zijn hier mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en mensen die wel de Nederlandse nationaliteit hebben maar niet in Nederland zijn geboren.
Noot voor de
redactie
Voor achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, mevr. A.M.S. Boelens, tel. (045) 570 72 10.

Overige informatie en tabellen kunt u verkrijgen bij de persdienst in Voorburg, tel. (070) 337 58 16.


04 feb 99 09:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...