Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financi‰n: Nadere informatie invoering euro

Datum nieuwsfeit: 08-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

expostbus51


Ministerie van Financien


www.minfin.nl

FINANCIEN: Nadere informatie invoering euro

PERSBERICHTNR. 99/030 Den Haag 8 februari 1999

NADERE INFORMATIE INVOERING EUROMUNTEN EN -BILJETTEN

Minister Zalm heeft vandaag een notitie van het Nationaal Forum voor de introductie van de euro (NFE) over de invoering van de euro biljetten en munten aan de Tweede Kamer gezonden. De notitie van het NFE bevat een nadere technische analyse door een NFE-werkgroep van het Nationaal Forum voor de introductie van de euro over de consequenties van recente aankondigingen van de ECB en de Europese Commissie over bevoorrading van het publiek met euro.s v¢¢r 1 januari 2002 voor beide eerder door het NFE in kaart gebrachte omschakelingsscenario.s. De tekst van de notitie is hieronder integraal opgenomen.

Aanvulling op rapportage NFE-werkgroep euro-distributie Consequenties uitspraken ECB en Europese Commissie inzake frontloading van het publiek voor onderzochte distributiescenario.s


1. Inleiding

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft geoordeeld dat bevoorraden van het publiek met euro.s v¢¢r E-day (1 januari 2002) niet is toegestaan. In zijn verklaring na afloop van de vergadering van de Raad van Bestuur van 7 januari 1999 verklaarde de ECB-president:
The Governing Council holds the view that frontloading of euro banknotes and coins to the general public is excluded by Articles 10 and 11 of Council Regulation (EC) 974/98 on the introduction of the euro, since it would have the same effect as issuing or putting them into circulation. However, frontloading of euro banknotes and coins is considered legally possible to credit institutions and security carriers as well as to other organisations (e.g. retailers and vending companies) if, but only if, legal or contractual arrangements can be put in place in each national legal system in order to ensure that euro banknotes and coins will not be put into circulation prior to 1 January 2002.

Het standpunt van de ECB wordt gedeeld door de Europese Commissie. Commissaris De Silguy heeft op 18 januari in antwoord op een brief van Minister Zalm, waarin deze om een standpunt van de Commissie inzake frontloading vraagt, eveneens aangegeven dat volgens de Europese Commissie frontloading van het publiek niet is toegestaan: In the opinion of the Commission and the European Central Bank, frontloading coins and notes to the general public before 1 January 2002, would not be legally acceptable because it would be equal in practice to putting them into circulation before the date fixed by the EC legislator.

De uitspraken van de ECB en de Europese Commissie kunnen implicaties hebben voor de beide vorig jaar door de werkgroep geanalyseerde scenario.s. De werkgroep is door de voorzitter van het NFE gevraagd om - in aanvulling op de rapportage van 5 november 1998 - deze implicaties in kaart te brengen.

Het standpunt van de ECB is relevant onder meer omdat op grond van art
105 A van het EU-Verdrag de ECB het alleenrecht heeft machtiging te geven tot uitgifte van eurobiljetten. Frontloading met euro-biljetten van het publiek is onmogelijk zonder instemming van de ECB. De ECB wordt in dit standpunt, blijkens de brief van De Silguy, gesteund door de Europese Commissie, die tot taak heeft erop toe te zien dat richtlijnen en verordeningen van de EU worden nageleefd.

Voor de uitgifte van euromunten zijn de lidstaten bevoegd, maar dit betekent niet dat lidstaten vrij zijn om naar eigen goeddunken het publiek met euro-munten te bevoorraden. Indien de Europese Commissie een inbreuk op de verordening constateert, kan zij op grond van art
169 van het EU-Verdrag een lidstaat met een met redenen omkleed advies tot naleving van zijn verplichtingen aansporen en indien nodig de zaak aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie. De Europese Commissie acht frontloading van het publiek niet toelaatbaar.

De werkgroep is verzocht de effecten van de uitspraken van ECB en Europese Commissie te analyseren. De juridische onderbouwing van deze uitspraken zijn derhalve niet onderzocht. De werkgroep neemt de uitspraken van ECB en Europese Commissie als gegeven voor haar inhoudelijke analyse.

2. Consequenties voor het .legal. big bang scenario Het door de werkgroep vorig jaar geanalyseerde scenario van een .legal. big bang per 1 januari 2002 gaat ervan uit dat in december 2001 tien miljoen mensen euromunten en -biljetten bij de omwisselpunten of via de geldautomaten halen. In de rapportage van de NFE-werkgroep werd voor dit scenario uitgegaan van een buitengewoon hoge benutting van de capaciteit van geldautomaten en omwisselpunten in de dagen voor E-day. Voor het bevoorraden van 10 miljoen mensen op één dag is de beschikbare capaciteit bij lange na niet voldoende.

Zonder frontloading van het publiek is dit scenario naar het oordeel van de werkgroep niet realiseerbaar. Men kan er immers niet vanuit gaan dat de chartale betalingen van de ene op de andere dag kunnen overgaan van gulden op euro, indien het publiek nog niet over euro.s beschikt.

3. Consequenties voor het scenario van een korte omschakelingsperiode
Conform verzoek heeft de werkgroep zich ook hier beperkt tot het aangeven van de consequenties voor het scenario van een korte omschakelingsperiode in de vorm zoals eerder door de werkgroep onderzocht.

Ook voor dit scenario blijven de uitspraken van de ECB en de Europese Commissie niet zonder gevolgen. De uitspraken van de ECB en Europese Commissie doorkruisen het voornemen om het publiek v¢¢r E-day van starterkits met munten te voorzien. De gedachte was om het publiek vanaf 1 december 2001 met zulke starterkits te bevoorraden. Naar raming maximaal 200 mln. munten zouden langs deze weg in handen van het publiek kunnen komen (op een totaal te wisselen hoeveelheid van circa 3 miljard stuks), waarvan de helft naar verwachting door oppotgedrag van het publiek direct aan de actieve circulatie zou worden onttrokken.

Het wegvallen van de mogelijkheid om het publiek v¢¢r E-day van deze relatief beperkte hoeveelheid euro-munten te voorzien, is in technisch opzicht geen onoverkomelijke belemmering voor het scenario van een korte omschakelingsperiode. Voor de duur van de periode van dubbele circulatie (maximaal vier weken) hoeft de uitspraak van de ECB en de Europese Commissie geen consequenties te hebben. Wel wordt de marge verkleind om de periode van dubbele circulatie bij de verdere uitwerking van het distributiescenario verder terug te brengen. Een deel van de munten die de eerste weken na E-day in circulatie worden gebracht zal alsnog in oppotkassen verdwijnen, omdat aan de behoefte van het publiek om oppotkassen met euro-munten op te bouwen niet kan worden voldaan door bevoorrading v¢¢r E-day. Ten opzichte van het oorspronkelijk door het NFE geadviseerde scenario, zullen toonbankinstellingen n E-day sneller en mogelijk iets langer door het ODC van nieuwe voorraden euro-munten moeten worden voorzien.

Deze analyse is gebaseerd op de veronderstelling dat de overige onderdelen van het scenario van een korte omschakelingsperiode van kracht blijven. Het is echter de vraag of toonbankinstellingen vanaf 1 januari 2002 nog uitsluitend wisselgeld in euro.s geven, als er voor toonbankinstellingen onvoldoende adequate prikkels aanwezig zouden zijn om gebruik te maken van het hiervoor noodzakelijke frontloaden . Het risico bestaat dat toonbankinstellingen een deel van de ingekomen guldensmunten eind december 2001 achterhouden als wisselgeld, temeer omdat de klanten in de eerste dagen na E-day nog vooral met guldens zullen betalen. Niet denkbeeldig is dat de consument begin 2002 kort geconfronteerd wordt met het naast elkaar bestaan van verschillende wisselgeldsystematieken.

De werkgroep signaleert derhalve het risico dat de nagestreefde verkorting van de omschakeling onder druk komt te staan naarmate toonbankinstellingen minder gebruik maken van frontloading en minder massaal en/of later euro.s als wisselgeld terug gaan geven. Het is daarom van belang om in de verdere uitwerking van het scenario met een korte omschakelingsperiode ook zorgvuldig aandacht te besteden aan de betrokkenheid van toonbankinstellingen, niet alleen collectief maar ook individueel om .free-rider. gedrag te vermijden. Meewerken aan een snelle omschakeling moet voor elke detaillist de moeite waard zijn, en daar kan een uitgebalanceerd samenstel van nader uit te werken modaliteiten mede op worden afgestemd (zie voorbeelden van elementen in eerdere NFE-rapportage).

Overigens gelden vergelijkbare overwegingen ten aanzien van de inzet van andere betrokkenen. De banken zijn daarbij evenzeer van wezenlijke betekenis. Ook hier geldt dat in de nadere uitwerking gekomen moet worden tot een adequaat samenstel van prikkels voor te leveren inspanningen.

Woordvoerder: drs. R.P. Florisson
Telefoonnummer: 070-3428233


08 feb 99 15:42

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...