Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Publicatie: 'Ontwerpen en brandveiligheid'

Datum nieuwsfeit: 09-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Stichting Bouw Research


Rotterdam, 8 februari 1999

Inzicht in richtlijnen met publicatie 'Ontwerpen en brandveiligheid'

In het verleden kwam de integratie van brandveiligheid in het gebouwontwerp vaak tot stand in overleg tussen de ontwerper en de daarvoor binnen de gemeente verantwoordelijke. Als gevolg van het Bouwbesluit, waarin functionele voorschriften en prestatie-eisen zijn gesteld, is die integratie meer bij de bouwwereld komen te liggen. De deskundigheid op het gebied van brandbeveiliging is echter beperkt en dus is er, vooral bij architecten, behoefte aan praktische informatie over ontwerprichtlijnen en oplossingsrichtingen, gebaseerd op eisen uit het Bouwbesluit en informatie uit andere bronnen. Om in die behoefte te voorzien heeft Stichting Bouwresearch (SBR) in nauw overleg met de Bond van Nederlandse Architecten BNA ,'Ontwerpen en Brandveiligheid' ontwikkeld.

De publicatie licht de regelgeving op het gebied van brandveiligheid toe en geeft oplossingsrichtingen aan voor het ontwerp. Per ontwerpfase (ontwerpaspect) wordt nagegaan met welke brandveiligheidsaspecten bij een bouwplan rekening moet worden gehouden en welke oplossingen mogelijk zijn. De problematiek bij nieuwbouwplannen voor woningen en kantoor- en logiesgebouwen in het algemeen, staat daarbij centraal. De publicatie is enerzijds een leerboek, waarin brandveiligheidsvoorschriften en de belangrijkste nieuwe begrippen worden toegelicht. Daarnaast is het een raadpleegboek, dat, het ontwerpproces volgend, antwoorden geeft op praktische vragen of knelpunten.

De publicatie bestaat uit vier delen.

* Deel A 'Brandveiligheid en gebouwontwerp' behandelt brandveiligheidseisen en welke maatregelen nodig zijn om daaraan te voldoen in algemene zin. Veel gebruikte begrippen en termen zijn toegelicht.

* In deel B 'Ontwerprichtlijnen voor woningen en woongebouwen' zijn ontwerprichtlijnen uitgewerkt voor tot bewoning bestemde gebouwen. Er wordt een verband gelegd tussen gebouwtypologie, fasen van het ontwerpproces en het brandveiligheidsaspect. De beschrijving doorloopt alle onderdelen van het ontwerpproces, vanaf de indeling van de bouwlocatie tot aan brandblusvoorzieningen. Ter aanvulling op de ontwerprichtlijnen is een aantal voorbeelden van berekeningen uitgewerkt zoals bijvoorbeeld permanente vuurbelasting en veilige afstand tussen gevelopeningen.
* De ontwerprichtlijnen in deel C, 'Ontwerprichtlijnen voor niet tot bewoning bestemde gebouwen, hebben betrekking op utiliteitsgebouwen in het algemeen en kantoorgebouwen en logiesgebouwen in het bijzonder. Voor deze gebouwfuncties worden in het huidige Bouwbesluit expliciete eisen gesteld. Daarnaast bevat dit deel voorbeelden die in de praktijk zoals eens problemen opleveren, zoals bepaling van opvang- en doorstroom-capaciteit van trappenhuizen, bepaling van vrije doorgang en draairichting van deuren.

* Deel D, 'Constructie- en materiaalgedrag' bevat informatie over de brandeigenschappen van materialen en constructie-onderdelen. Daarmee kan worden nagegaan of een bepaald onderdeel van een gebouw aan de gestelde brandveiligheidseisen kan voldoen.

De Stichting Bouwresearch (SBR) verleent de bouwnijverheid hulp bij het voorkomen en oplossen van knelpunten bij toepassing van nieuwe inzichten en ontwikkelingen, gericht op verbetering van kwaliteit, productiviteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor de werkgelegenheid. SBR brengt knelpunten en relevante ontwikkelingen in kaart, stimuleert en coördineert onderzoeksprojecten en verspreidt de resultaten hiervan naar alle geledingen van de bedrijfstak.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie