Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CAO voor Vlaamse gemeenten, OCMW's en provincies goedgekeurd

Datum nieuwsfeit: 09-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 9 FEBRUARI 1999

CAO voor gemeenten, OCMW's en provincies goedgekeurd

Op voorstel van de Vlaamse ministers Leo PEETERS en Luc MARTENS heeft de Vlaamse regering het sectoraal akkoord 1997-1998 voor de gemeenten, OCMW's, provincies en intercommunales goedgekeurd. De overeenkomst bevat een aantal nieuwe maatregelen op het vlak van het personeelsbeleid in die besturen.

Zo worden onder meer de mogelijkheden verruimd om de wed- denschalen van het personeel van niveau A (de universi- tair geschoolden, waaronder ook de ziekenhuis- en rusthuisdirectie) op te trekken, komt er een verfijnd evaluatiesysteem voor de personeelsleden, worden het zaterdagwerk voor alle personeelscategorieën en de wachtdiensten in de OCMW-instellingen geregeld, wordt de meerekenbaarheid van anciënniteit verruimd en worden de fietspremies uitgebreid.

Bij het vorig sectoraal akkoord van 1993 kregen vooral de lagere niveaus een financiële stimulans. Dit was echter niet het geval voor de personeelsleden van niveau A (de universitair geschoolden). Hun weddenschalen bleven beduidend onder het niveau van hun collega's in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Nochtans is er in de gemeenten, OCMW's en provincies steeds meer nood aan hooggeschoold en gekwalificeerd personeel om aan het steeds toenemend takenpakket te voldoen. Om de bestuurskracht van de lokale besturen te versterken, wor- den de mogelijkheden verruimd om de weddenschalen van het niveau A-personeel op te trekken. Het is immers van het grootste belang dat de lokale besturen niet enkel goed gekwalificeerd personeel kunnen aantrekken, maar ook in dienst kunnen houden. In deze regeling zijn ook de wedden van het personeel van de ziekenhuis- en rusthuisdirectie inbegrepen. Om een weddenverhoging te kunnen toekennen, moeten gemeente en OCMW met elkaar overleggen en proberen tot een akkoord over het geheel te komen.

De besturen zullen hun werknemers in de toekomst optimaal kunnen evalueren. Op die manier kunnen de besturen goede werknemers beter belonen en inefficiënte werknemers daadwerkelijk sanctioneren. Personen van wie herhaalde- lijk wordt vastgesteld dat ze hun werk niet goed doen, kunnen ultiem ontslagen worden. Eerst kunnen de lokale besturen wel een aantal tussenstappen overwegen (loopbaanvertraging). Deze maatregel komt de dienstverlening aan de bevolking - en dus de kwaliteit van het bestuur - ten goede.

De idee dat vast benoemde personeelsleden van een lokaal of regionaal bestuur ontslagen zouden kunnen worden, blijft voor sommige onderhandelingspartners een moeilijk punt. Nochtans is een kwalitatief hoogstaand evaluatie- systeem van groot belang voor de lokale besturen. Goed en gemotiveerd personeel betekent ook een betere en klantvriendelijke service. Bovendien is er weinig reden om bevreesd te zijn voor een meer verfijnd evaluatiesys- teem, omdat het sectoraal akkoord een aantal zeer belang- rijke waarborgen voor het personeel bevat.

De waarborgen voor het personeel zijn de volgende : 1. een goed uitgewerkte beroepsprocedure voorzien; 2. minimale kwaliteitsnormen, opgesteld door de Vlaamse overheid en de vakorganisaties;
3. een doorlichting van het bestaande evaluatiesysteem via een audit;
4. de besturen moeten het nieuw evaluatiesysteem eerst twee jaar laten proefdraaien vooraleer de evaluaties daadwerkelijk gevolgen kunnen hebben.

Zowel aan positieve als aan negatieve zijde moeten er gevolgen verbonden worden aan de evaluatie. Het nieuw akkoord voorziet aan positieve zijde de mogelijkheid om personeelsleden die een "meer gunstige evaluatie" bekomen, te versnellen en dus beter te gaan belonen. Aan negatieve kant voorziet het nieuw akkoord de mogelijkheid om iemand met een ongunstige evaluatie te vertragen. "Vertraging" betekent dat loonsverhogingen en/of de bevorderingskansen worden uitgesteld.

Voor bepaalde belangrijke functies, zoals leidinggevende, staf- of expertenfuncties, worden bevorderingsgraden ingesteld. Hierdoor kunnen er voor de invulling van een aantal top- of coördinerende functies binnen gemeente, OCMW of provincie wedden worden uitbetaald die kunnen concurreren met de salarissen in de privé-sector.

In verband met zaterdagprestaties, die algemeen erkend worden als sociaal meer belastend, beklemtoont het nieuwe akkoord een reeds vroeger ingenomen standpunt, nl. dat deze prestaties zoveel mogelijk gecompenseerd dienen te worden door bijkomende dagen vrijaf. Bijkomend stelt het nieuw akkoord dat het bestuur daarbij zelf het aantal compensatie-uren kan bepalen. Dit betekent bijvoorbeeld dat 1 uur zaterdagwerk gecompenseerd kan worden door meer dan 1 uur recuperatie. Toch staat het nieuwe akkoord de besturen die dat kunnen betalen ook de mogelijkheid toe om in een toelage te voorzien voor prestaties die op een zaterdag verricht worden. Tot op heden was enkel voor het veiligheidspersoneel en het verplegend en verzorgend personeel een regeling getroffen. Vanaf nu kunnen ook mensen die werken in gemeentelijke bibliotheken, zwembaden, sporthallen enz. een zaterdagvergoeding krijgen.

Het personeel van veel OCMW-instellingen moet geregeld buiten de normale werktijden thuis oproepbaar zijn. Aan dit OCMW-personeel met wachtdienst kan een vaste vergoe- ding worden toegekend.

Voor bepaalde functies zoals verpleegkundigen hebben de lokale besturen soms wervingsproblemen. Teneinde ook hier de bestuurskracht te vergroten, wordt de meerekenbaarheid van anciënniteit verruimd. Anciënniteit in de privé-sec- tor of in een ander openbaar bestuur kan voortaan beter geldelijk gevaloriseerd worden. Dit moet de openbare verplegings- en verzorgingsinstellingen toelaten gekwali- ficeerd personeel uit de privé-sector aan te trekken.

Op het vlak van de mobiliteit breidt het nieuwe akkoord het systeem van de fietspremie uit. De lokale besturen kunnen nu ook een premie voorzien voor iedereen die zich op een niet-gemotoriseerde manier verplaatst. Zij kunnen er eventueel voor opteren om de kostprijs van het bus- of treinabonnement voor woon-wegverkeer volledig terug te betalen aan hun personeelsleden.

Ook voor contractuelen bevat de CAO goed nieuws. Zij behouden hun anciënniteit wanneer zij, na in een examen te slagen, een statutaire betrekking kunnen invullen binnen het lokale bestuur. Om tot een structurele oplossing te komen voor gesubsidieerde contractuelen (gesco's), is het nodig dat de Bijzondere Financieringswet wordt gewijzigd. Daartoe zal de Vlaamse overheid dit thema opnieuw aankaarten bij de federale overheid.

Een jobstudent die in een gemeentelijke administratie werkt, zal in de toekomst een loon krijgen uitbetaald dat overeenkomt met minimaal de weddenschaal voor technisch beambten. Tot op heden bestond er geen specifieke regeling voor de vergoeding van jongeren die tijdens hun vakanties voor een openbaar bestuur werken. Vele gemeenten baseerden zich op het minimumloon dat in de privé-sector van toepassing is, gemiddeld 190 fr./u. Vanaf nu zullen jobstudenten aanzienlijk meer verdienen.

De CAO stimuleert de aanwerving van personen met een handicap. Voortaan zal 2,5% van het personeelsbestand moeten bestaan uit gehandicapten.

De CAO opent ook de mogelijkheid om personeelsleden in de toekomst geheel of gedeeltelijk thuis te laten werken. Thuiswerk kan het fileprobleem voor een groot gedeelte oplossen.

info : Jochem Binst, woordvoerder van minister Peeters tel. (02) 227 25 11
e-mail: (persdienst.peeters@vlaanderen.be) info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: (persdienst.martens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...