Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake gefaciliteerde terugkeer remigranten

Datum nieuwsfeit: 10-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Datum 5 februari 1999
Kenmerk DPC/AM-059/99
Blad /1
Bijlage(n) -
Betreft Gefaciliteerde terugkeer

van Remigranten

Onder verwijzing naar onze brief met kenmerk DPC/AM 633/98 d.d. 19 januari jl. aan U inzake hogergenoemd onderwerp, berichten wij U over de uitkomsten van ons overleg, die wij graag met de vaste kamercommissies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 11 februari a.s. willen bespreken als volgt.

In het Regeerakkoord zijn de doeleinden, voorwaarden en omvang van de hulpverlening in het kader van de ontwikkelingssamenwerking vastgelegd. In de brief aan de Kamer van 5 november 1998 over de criteria voor de landenkeuze zijn deze criteria aangegeven: de bilaterale ontwikkelingssamenwerking concentreren op de armste landen en meer in het bijzonder op landen met goed bestuur en goed sociaal-economisch beleid. In de door de Kamer bij de Begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken ingediende en aangenomen motie nr/ 25 (26200-V) van de leden Dijksma, Ter Veer en Voorhoeve werd dit beleid, dat staat voor een behoorlijke en strikte toepassing van die criteria, Kamerbreed ondersteund. De Kamer vroeg de criteria op de gehele bilaterale en multilaterale ontwikkelingssamenwerking toe te passen.

Ten aanzien van de in het werkplan gefaciliteerde terugkeer van remigranten d.d.


3 april 1998 voorgestelde OS-bijdrage zijn derhalve -gelet op de ter beschikking staande middelen en de hier bovengestelde criteria- met uitzondering van erkende vluchtelingen en asielgerechtigden, geen mogelijkheden voor steunverlening. De belangrijkste doelgroepen van het remigratiebeleid zijn afkomstig uit landen als Marokko, Turkije en Suriname.

Voorts geldt dat een eventuele inzet van OS-middelen ter ondersteuning van deremigratie op een wijze dient te geschieden dat e.e.a. zowel ten goede komt aan terugkeerders, uit Nederland en uit de regio, als aan de lokale bevolking. Uit OS-oogpunt verdient een programmatische aanpak langs multilaterale kanalen derhalve de voorkeur.

Hiermee ontstaat een probleem ten aanzien van de financiering van avant de tot standkoming van het Regeerakkoord voorgenomen en door Uw Kamer positief ontvangen beleid, zoals de gefaciliteerde terugkeer van remigranten. Immers in het werkplan van onze voorgangers wordt o.m. voorgesteld om pilotprojecten te starten voor Marokanen en Ghanezen als aanvulling op de voorzieningen van de Remigratiewet voor arbeidsactieve remigranten om hen in staat te stellen na terugkeer een bestaan op te bouwen. Daarin wordt tevens voorgesteld om de OS-faciliteiten te laten aansluiten op het individuele remigratietraject. De in het werkplan voorgestelde OS-activiteiten kunnen echter op grond van nieuw door Uw Kamer ondersteund beleid niet meer worden gefinancierd.

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid zal zijn deel van het werkplan realiseren voor zover het voortvloeit uit de verplichtingen verbonden aan de totstandkoming van de Remigratiewet.

De Minister voor De Minister voor Grote Steden- en

Ontwikkelingssamenwerking Integratiebeleid

E. Herfkens R. van Boxtel

C.C. : vaste kamercommissie van Buitenlandse Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie