Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen belasting Nederlandse aannemers in Duitsland

Datum nieuwsfeit: 10-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

expostbus51


Ministerie van Financien


www.minfin.nl

FINANCIEN: BELASTING NEDERLANDSE AANNEMERS

PERSBERICHTNR. 99/034 Den Haag 10 februari 1999

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN DE

LEDEN WEEKERS EN DE VRIES OVER BELASTING VOOR NEDERLANDSE AANNEMERS IN

DUITSLAND

VRAGEN:


1.

Hebt u kennisgenomen van het artikel .Nederlandse bouwers hard aangepakt door Duitse fiscus.?

2.

Kunt u bevestigen dat Duitsland overweegt een regeling in te voeren waarin Nederlandse aannemers die in Duitsland werken 25% van de aanneemsom vooraf aan de Duitse fiscus moeten afdragen? Is het bovendien waar dat hier bovenop nog een aanvullende heffing vennootschapsbelasting kan volgen?

3.

Indien de regeling zou worden aangenomen, is er dan sprake van verschillende behandeling van Duitse bedrijven die in Duitsland werken en Nederlandse bedrijven die in Duitsland werken? Zo ja, is hier dan sprake van discriminatie?

4.

Is het waar dat over bedoelde regelingen pas op 18 maart 1999 een definitieve beslissing wordt genomen en dat Duitsland voornemens is deze met terugwerkende kracht in te voeren?

5.

Zijn de voorgestelde maatregelen, indien ze worden ingevoerd, in strijd met de Europese afspraken omtrent een onbelemmerde werking van de interne markt?

6.

Hebben de Duitse autoriteiten met u overleg gevoerd over genoemde (voorgenomen) regelingen? Zo ja, welk standpunt hebt u ingenomen en met welk resultaat? Zo neen, bent u bereid op korte termijn met uw ambtgenoot in Duitsland overleg te plegen over de (voorgenomen) maatregelen?

ANTWOORDEN:


1.

Ja.

2 en 3.
Naar aanleiding van berichten omtrent de onderhavige Duitse wetsvoorstellen heb ik direct contact opgenomen met het Duitse Ministerie van Financiën in Bonn. Van die zijde is te kennen gegeven dat er een wetswijziging wordt voorbereid op grond waarvan een persoon, die vergoedingen betaalt aan buitenlandse personen, als regel een forfaitaire voorheffing ter grootte van 25% van de totaal betaalde vergoedingen dient in te houden en af te dragen aan de Duitse fiscus. De forfaitaire voorheffing is verrekenbaar met de uiteindelijk in Duitsland verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor in Duitsland gevestigde ondernemingen geldt een stelsel van voorlopige aanslagregeling, zoals ook Nederland dat kent. De forfaitaire voorheffing is daarom alleen voorzien voor buitenlandse ondernemingen. Naar verder is vernomen, kan van de forfaitaire voorheffing van 25% worden afgezien, mits aard en omvang van de activiteiten van een buitenlandse onderneming (door degene die de vergoeding moet betalen) direct bij de belastingautoriteiten worden aangemeld en de voldoening van de verschuldigde belasting zeker gesteld is, dan wel de buitenlandse belastingplichtige aannemelijk maakt dat de uiteindelijk verschuldigde belasting (over de winst van de onderneming of over het loon van de betrokken werknemers) lager zal zijn. Als een Nederlandse onderneming in Duitsland belastingplichtig zou zijn en aannemelijk kan maken dat de uiteindelijk verschuldigde belasting lager zal zijn, zou deze onderneming in de ook voor Duitse ondernemingen geldende normale voorlopige aanslagregeling worden betrokken.

Er kan geen misverstand over bestaan dat Nederland waar nodig er op zal aandringen dat bonafide Nederlandse bedrijven die in Duitsland werkzaam zijn op een gelijke fiscale behandeling moeten kunnen rekenen als aldaar werkzame Duitse bedrijven. Hoewel het uiteraard aan het Europese Hof van Justitie is om te beoordelen of in een bepaald geval sprake is van discriminatie, houdt Nederland zelf ook een vinger aan de pols waar een gelijke fiscale behandeling van een Duitse vaste inrichting van een Nederlandse onderneming wordt gewaarborgd door het Nederlands-Duitse belastingverdrag van 1959 (Trb. 1959, 85). Als de voorgestelde Duitse wetswijziging inderdaad van kracht zou worden, zal ik nauwkeurig volgen of toepassing daarvan ten aanzien van Nederlandse ondernemingen in de praktijk beperkt blijft tot die ondernemingen die zich niet aan de Duitse fiscus bekend willen maken of zich anderszins volstrekt non-coöperatief zouden opstellen. Uiteraard is het voor de desbetreffende Nederlandse bedrijven verder van het grootste belang of het overleg met de Duitse fiscus in de praktijk binnen korte tijd en op efficiënte wijze kan worden afgewikkeld. Zo dat onverhoopt niet het geval zou zijn, kan daarvan inderdaad een belemmerende werking uitgaan voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat zou voor mij uiteraard aanleiding zijn voor overleg met mijn Duitse ambtgenoot.
In dit verband merk ik voorts op dat naar verwachting op korte termijn een Nederlands-Duits verdrag kan worden ondertekend, dat voorziet in de verlening van wederzijdse bijstand tussen de belastingadministraties van beide landen bij de invordering van belastingvorderingen. Ik ga er voorshands vanuit dat, zodra dit verdrag eenmaal in werking is getreden, voor de toepassing van de forfaitaire 25%-voorheffing ten aanzien van Nederlandse ondernemingen nauwelijks nog reden zal bestaan.

4.

Het Duitse Ministerie van Financiën gaat er van uit dat v¢¢r eind maart a.s. het desbetreffende wetsvoorstel in de Bondsdag wordt behandeld. De beoogde datum van inwerkingtreding van de voorgestelde maatregelen is 1 april a.s., waarna deze ook met ingang van die datum zullen worden toegepast. Naar mij door het Duitse Ministerie van Financiën is medegedeeld, wordt er van die zijde niet naar gestreefd om de hier bedoelde maatregelen met terugwerkende kracht toe te passen.

5.

Het oordeel over de vraag, of de voorgestelde maatregelen in het licht van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (van 25 maart 1957) een belemmering van het vrije verkeer betekenen, en zo ja, of daarvoor al dan niet een objectieve - door het gemeenschapsrecht erkende - rechtvaardiging bestaat, is voorbehouden aan het Europese Hof van Justitie.
Ik zal echter niet aarzelen om, als de voorgestelde wijziging van de Duitse wetgeving doorgang zou vinden, de effecten van de praktische toepassing daarvan in het bijzonder voor Nederlandse ondernemingen in het licht van de Europese afspraken over een onbelemmerde werking van de interne markt te bezien en mijn bevindingen zo nodig bij mijn Duitse ambtgenoot aan de orde te stellen.

6.

De Duitse autoriteiten hebben met mij tot op heden geen overleg gevoerd over de voorgenomen maatregelen. Wel is door Nederland in ambtelijk overleg reeds aandacht gevraagd voor de bezorgdheid die door Nederlandse ondernemers over deze nieuwe wetgeving is geuit. Daarbij is ook reeds aangegeven dat een en ander verder en op basis van eventuele concrete klachten van Nederlandse ondernemers zal worden gevolgd. Zoals ik reeds in antwoord op de vragen 2, 3 en 5 heb aangegeven, zal ik niet aarzelen bij mijn Duitse ambtgenoot op zodanig overleg aan te dringen als in de praktijk het verloop en/of de uitkomsten van het overleg tussen de Duitse fiscus en Nederlandse ondernemingen, die met de Duitse voorheffing geconfronteerd dreigen te worden, daartoe onverhoopt aanleiding mocht geven.

Woordvoerder: mw. E.A. Hijink
Tel.nr.: 070 - 342 8229


10 feb 99 16:02

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

Lancering Nederlands muzikantenplatform
Na onderzoek naar de behoeften van 15.000 muzikanten, twee jaar ontwikkelen en een testperiode met 300 early adaptors lanceert Indieplant...

Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th september 2016
Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th TOKYO-(BUSINESS WIRE)- Het internationale straatmodemerk A BATHING APE(R) heeft op dinsdag 20...

Bestuur Vindicat gaat ‘herijkingscommissie’ instellen
Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met RUG, Gemeente Groningen en Hanzehogeschool ‘herijkingscommissie’ instellen Persbericht: Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met...

Gedragskliniek voor Dieren zet zich in voor Blije Dieren op Dierendag
Angst bij dieren onderschat probleem 30 september 2016 Angst bij dieren onderschat probleem Net zoals bij gezondheidsproblemen het devies is,...

Nieuwe film- en discussieavond DocuDoka over duurzaam toerisme
Op vrijdag 30 september presenteert het Volkshotel de tweede editie van zijn geëngageerde film- en discussieavond DocuDoka in club Doka,...

Koenders ontbiedt Russische ambassadeur
Koenders ontbiedt Russische ambassadeur Nieuwsbericht | 30-09-2016 | 13:14 Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag de Russische ambassadeur in...

Vierde Gastrobar van Ron Blaauw opent deuren op Leidseplein
Chef-kok Ron Blaauw opent woensdag 5 oktober aanstaande de deuren van zijn Ron Gastrobar Paris op Leidseplein in Amsterdam. Het...

Lezing STOP stress en chronische vermoeidheid; herstel mogelijk
Helga Verhoeven, directeur van Ander Leven, geeft op donderdag 6 oktober bij Centrum de Roos in Amsterdam een informatiebijeenkomst over...

Premie zelfrijdende auto toch niet zo laag: nieuw hackrisico
Door de zelfrijdende auto zouden verzekeringspremies sterk dalen, zo dacht men lang. De kans op ongelukken zou er immers ingrijpend...

Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterking in VS
Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterkte aanwezigheid in VS en gegarandeerde positie in Noord-Amerikaanse top tien technologiebureaus NEW YORK-(BUSINESS...

Gesol Zorgverzekeringskantoor met vervoer overledenen Caribisch Nld
Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) is in Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba) verantwoordelijk voor het terugvervoer van lichamen...

Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing
Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing 30 sep 2016 De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of...

TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres
TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres Europese Vereniging voor Gynaecologische Endoscopie RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.-(BUSINESS WIRE)- TransEnterix, Inc., een bedrijf...

DNB maakt pensioenopbouw onbetaalbaar door “Occasional Studie”
De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen dan de ouderen deelnemers werd gelogenstraft...

Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features
Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features HANNOVER, Duitsland-(BUSINESS WIRE)- Precies op tijd voor de winterbandenperiode breidt Probanden.nl...

Qeado geeft websitebezoekers een identiteit
Qeado, ontwerper en leverancier van customer intelligence software voor digitale B2B marketeers, introduceert vandaag zijn clouddienst. Qeado stelt B2B marketeers...

Techbedrijf UNAS start website voor alternatieve manier van doneren
Technologie-initiatief UNAS heeft vandaag een website gelanceerd waarop mensen op een alternatieve manier kunnen doneren door middel van het kijken...

Nederlandse erotiek gigant lanceert als eerste een webshop in China
EasyToys Nederland is het eerste erotiekbedrijf in Europa dat seksspeeltjes levert aan China. De Nederlandse cross-border organisatie lanceert vandaag de...

Gelderse uitjes het duurst in 2016
Inwoners van Gelderland waren het afgelopen seizoen gemiddeld het duurst uit voor een bezoek aan een pretpark, dierentuin of familiepark....

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...