Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Drenthe maakt balans op van watersnood

Datum nieuwsfeit: 15-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Drenthe


Aanpak heeft goed gewerkt, verbeterpunten in kaart gebracht Provincie maakt balans op van watersnood

Assen, 12 januari 1999
Persberichtnummer 99-003De provincie heeft de balans opgemaakt van de watersnood in oktober en november. In die evaluatie komen de waterhuishouding en het werk van het Provinciaal Coördinatiecentrum (PCC) aan de orde. De algemene conclusie is dat de aanpak goed heeft gewerkt. Overheid en hulpverleners hebben de zaak steeds goed in de hand gehad. Waar mogelijk is schade voorkomen. En bij de schade-afwikkeling is er binnen de criteria van het Rijk voor Drenthe alles uit gehaald wat er in zat.
Los van de positieve bevindingen beschouwt het provinciebestuur de watersnood ook als een belangrijke testcase. Daarom is vooral ook bekeken waar verbeteringen wenselijk zijn. Die verbeteringen liggen in de sfeer van praktische faciliteiten en voorzieningen en in de procedures rondom de afstemming met andere instellingen. Inmiddels is daartoe al het nodige in gang gezet, onder andere via overleg met andere instanties. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nota over de provinciale waterhuishouding.

De waterhuishouding

Door hevige regenval in de nacht van 27 op 28 oktober traden in de provincie Drenthe kanalen en beken buiten hun oevers, gaf de peilbeheersing in kanalen grote problemen, dreigden kaden te bezwijken, kwamen land- en tuinbouwgebieden blank te staan en werd er in de bebouwde omgeving veel hinder ondervonden en schade geleden. De uitgangssituatie op 27 oktober 1998 was ongunstig. Als gevolg van de neerslag in het voorafgaande weekend werd de afvoercapaciteit van de verschillende aflaatwerken al voor 85 tot
90% benut. Een ander nadeel was dat de bodem als gevolg van die eerdere regenval al geheel verzadigd was.

Vanaf het zogenaamde Drents plateau stroomt het water in de provincie naar de randen. Daardoor ondervonden die randen in versterkte mate de gevolgen van de grote neerslag. Dat betrof Noord-Drenthe en het Zuidlaardermeergebied en in het zuiden met name Coevorden en Meppel. Bij die laatste gemeenten was daarnaast nog van invloed dat de maximale afvoercapaciteit (onder andere Zedemuden bij Zwartsluis) was bereikt en de hoge waterstand in de Vecht doorwerkte tot Coevorden. Noord-Drenthe merkte de effecten van de hoge waterstanden in de Groninger boezem. Bijkomend probleem voor dit gebied was dat het PCC Drenthe over te weinig informatie beschikte. De waterschappen Hunze en Aa en Noorderzijlvest participeerden in het PCC Groningen maar de informatievoorziening richting Drenthe was gebrekkig. Groningen en Drenthe hebben inmiddels afspraken gemaakt zodat de informatievoorziening in de toekomst beter kan verlopen.
De provincie wil daarnaast samen met de waterschappen bekijken welke maatregelen nodig zijn om de waterhuishouding in Drenthe nog beter beheersbaar te maken.
In elk geval zijn diverse civieltechnische maatregelen gewenst zoals dijk- en kadeverhoging, profielvernieuwing en eventueel kanaalverlegging. Ook het aanwijzen van mogelijke inundatiegebieden past in het proces van een betere voorbereiding op de toekomst. Bovendien vindt de provincie dat er meer duidelijkheid moet komen over de vraag wie beheerder is van bepaalde objecten. In dit verband is ook de vraag wie in Drenthe de uiteindelijke vaarwegenbeheerder moet worden relevant. Het is de bedoeling dat er binnen enkele maanden een nota verschijnt over de waterhuishouding in Drenthe. Aan de hand daarvan nemen provinciale staten nadere besluiten.

Provinciaal Coördinatiecentrum (PCC)

Het PCC Drenthe was op 28 oktober vanaf 06.00 uur operationeel. Het PCC verzorgt de informatievoorziening tussen overheden en relevante instanties, handelt bijstandsaanvragen af en zorgt voor de afstemming van alle maatregelen.
Door het PCC is een groot beroep gedaan op personeel en materieel van buiten. De inzet van militair personeel in Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe kwam traag op gang, maar uiteindelijk heeft de hulp zeker bijgedragen aan het voorkomen van grotere problemen.

Een praktisch knelpunt waar het PCC mee te maken had, lag op het terrein van het telefoonverkeer. De provinciale telefooncentrale was de eerste dag getroffen door een technische storing. Bovendien bleken mobiele telefoons niet of slecht te werken in de ruimte die voor het PCC in de kelders van het provinciehuis is ingericht. Daardoor moest het provinciale beleidsteam in de eerste uren geïmproviseerd en vanuit verschillende vertrekken opereren. Het provinciale noodnet functioneerde wel, maar er zat een extra schakel in de verbinding door de tussenkomst van een telefoniste. Ook leverde het gebrekkige telefoonverkeer problemen op bij het telefonisch aflezen van waterpeilen. Verschillende maatregelen moeten toekomstige knelpunten op het gebied van het telefoonverkeer voorkomen. Het betreft bijvoorbeeld voorzieningen ten behoeve van waterniveaumeters en het mobiele telefoonverkeer, betere verbindingen voor het noodnet en afzonderlijke publiekstelefoonlijnen. Andere gewenste voorzieningen voor het PCC zijn betere PC's met netwerkverbindingen en gedigitaliseerd kaartmateriaal dat is afgestemd op het kaartmateriaal van het Nationaal Coördinatiecentrum.
Met de aanschaf van de verschillende voorzieningen voor het PCC is, los van het kaartmateriaal, ongeveer 85.000 gulden gemoeid. Provinciale staten nemen daarover binnen enkele weken een besluit.

Een ander verbeterpunt betreft de informatieprocedures tussen overheden en/of andere instanties. De contacten tussen het PCC en andere instanties verliepen niet altijd optimaal. Zo bleek niet altijd even duidelijk wat de status van de ingenomen standpunten en opvattingen van het PCC Drenthe was. In een enkel geval werd het verbod om water te pompen op provinciale kanalen pas opgevolgd nadat de telefonische communicatie daarover schriftelijk werd bevestigd. Ook waren bijstandsaanvragen vanuit gemeenten niet altijd even duidelijk geformuleerd. De provincie wil dan ook bezien op welke wijze de informatie-uitwisseling in de toekomst beter kan verlopen bijvoorbeeld door meer te standaardiseren en telefonische aanwijzingen zo snel mogelijk schriftelijk te bevestigen. Maar ook door de crisisplannen van provincie, gemeenten en waterschappen nog beter op elkaar af te stemmen.

Uiteindelijk is het PCC Drenthe drie dagen en twee avonden operationeel geweest. Vanaf maandag 2 november was de situatie zodanig dat het werk vanaf de reguliere werkplekken kon worden verricht.

Tijdens de crisisperiode mocht Drenthe zich verheugen in de warme belangstelling van een aantal hoogwaardigheidsbekleders. De komst en belangstelling van Hare Majesteit de Koningin heeft getroffenen en werkers een hart onder de riem gestoken. De komst van meerdere bewindslieden heeft er mede voor gezorgd dat er vanuit Den Haag oog was voor de schade die het water aan Drenthe had toegebracht. Al vrij snel kwam het overleg met Den Haag over een schaderegeling op gang. Ook die werkzaamheden waren omvangrijk en hebben veel inzet gekost. Mede dankzij de informatie van gemeenten en NLTO kon de provincie in Den Haag aannemelijk maken dat een groot deel van Drenthe onder de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen hoorde te vallen. Daarmee is het maximaal haalbare resultaat voor Drenthe bereikt.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Nederlandse erotiek gigant lanceert als eerste een webshop in China
EasyToys Nederland is het eerste erotiekbedrijf in Europa dat seksspeeltjes levert aan China. De Nederlandse cross-border organisatie lanceert vandaag de...

Gelderse uitjes het duurst in 2016
Inwoners van Gelderland waren het afgelopen seizoen gemiddeld het duurst uit voor een bezoek aan een pretpark, dierentuin of familiepark....

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...