Nieuwsbank vond voor u onderstaand persbericht:
Grote successen bij Nederlandse klanten SAP Human Resources
(advertentie)
Neem 'n abonnement | Uw reactie is welkom |


Onderstaande tekst is op 16-02-1999 (19990216) opgenomen in de Nieuwsbank-database van Nederlandstalige persberichten.
Klik op deze link voor later versie of kopie: http://www.sap.com/netherlands/pers/hr.htm

nb04

Grote successen bij Nederlandse klanten SAP Human Resources

Aantal salarisstroken per maand gestegen van 100.000 naar 200.000

┤s-Hertogenbosch, 16 februari 1999 - In de maand januari is een groot aantal nieuwe klanten, waaronder de Nederlandse Spoorwegen, DSM en Vroom & Dreesmann, gestart met SAP Human Resources. Belangrijk hierbij was de stijging van het aantal salarisstroken uit de payroll module (de module voor in-huis salarisverwerking van SAP). Zo'n 15 organisaties zijn op 1 januari gestart met de salarisverwerking met behulp van SAP Human Resources (SAP HR).

Naast de standaardkoppelingen voor externe salarisverwerking levert SAP sinds 1995 de ge´ntegreerde payroll module voor in-huis salarisverwerking. Steeds meer organisaties blijken daar de voorkeur aan te geven. Dit heeft met name te maken met een steeds verdergaande flexibilisering en individualisering van de wensen op het gebied van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bij de Nederlandse Spoorwegen is sinds de privatisering sprake van steeds verder uiteenlopende arbeidsvoorwaarden. Op dit moment kent men 6 CAO's en naar verwachting kan dit aantal in de komende jaren oplopen tot 20. Ton Kervel, directeur NS Personeeladministratie: "Het werd steeds moeilijker om de verscheidenheid aan regelingen in ons oude systeem te verwerken. Om aan de behoefte aan meer beheersbaarheid op dit gebied te voldoen besloten wij op zoek te gaan naar een standaardapplicatie. Onze marktverkenning wees uit dat SAP HR eigenlijk de enige applicatie was met een volwaardig HRM en payroll systeem." Nadat een prototype was gemaakt begon men in januari 1998 met de daadwerkelijke implementatie. In januari 1999 was het systeem operationeel, conform planning en binnen budget.

Nedlloyd startte in het voorjaar van 1998 met de implementatie van SAP Human Resources. Ruud Kok, projectleider en HRM manager van Van Gend & Loos: "Toen wij kozen voor SAP Human Resources baseerden wij ons met name op de HRM functionaliteit. Binnen Nedlloyd was de behoefte aan een ge´ntegreerd HRM systeem over alle bedrijven, ook internationaal." Na een vergelijking tussen de belangrijkste leveranciers van HRM systemen viel de keuze op SAP. "Met SAP hadden wij de mogelijkheid de salarisverwerking uit te besteden of in-huis uit te voeren met behulp van de payroll module in SAP HR. Na een kort onderzoek hebben wij voor in-huis payroll gekozen. Dit bracht een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee." De implementatie voor de Nederlandse vestigingen is in januari afgerond, binnen tijdsplanning en binnen budget.

DSM Limburg kent een sterk gedecentraliseerde divisiestructuur. Theo Tillemans, gebruikersco÷rdinator SAP HR: "Met de implementatie van SAP HR hebben we een groot aantal taken van centraal naar decentraal (=dichter bij de bron) overgeheveld, met zo min mogelijk tussenstappen, formulieren en doublures in het werk. De drie voormalige afzonderlijke PI-systemen voor personeeladministratie, D&V-registratie en salarisverwerking konden in SAP HR volledig worden ondergebracht, hetgeen grote integratievoordelen biedt. Als gevolg hiervan zijn, ondanks een gemeenschappelijke payroll verwerking, de werkzaamheden van de Centrale Salarisadministratie zodanig beperkt, dat enkel nog sprake is van een gemeenschappelijk co÷rdinatiepunt met beperkte uitvoerende werkzaamheden". Door opleidingen in de afgelopen maanden (in totaal bezochten bijna 600 medewerkers de interne cursus SAP HR) zijn de betrokken afdelingen en de afdelingsadministrateurs vertrouwd gemaakt met SAP HR en hun eigen taak hierin.

Vroom & Dreesmann maakte al jaren gebruik van het R/2 systeem van SAP. Addy Neijmeijer, informatiemanager financiŰn en P&O: "Aangezien ons toenmalige salarissysteem, Dora, niet meer ondersteund zou worden, moesten wij een keuze maken. Na afweging tussen een aantal systemen hebben wij voor SAP HR gekozen. Belangrijk aspect hierbij was het feit dat we met SAP HR een ge´ntegreerd HRM en salarissysteem zouden hebben." Voor de implementatie van het R/3 systeem had men ruim een half jaar uitgetrokken.

Bij Fortis was in oktober 1998 de salarisverwerking van AMEV al op SAP HR overgegaan. "Nu ook VSB operationeel is hebben we ÚÚn van de belangrijkste doelstellingen van de Fortis Personeelsdienst bereikt: het integreren van personeelsadministratie en de salarisverwerking van AMEV en VSB in ÚÚn HRM systeem", aldus Peter Lammerschop, hoofd Administratie & Informatie Centrale Dienst Personeel. Fortis koos medio 1997 voor SAP Human Resources, na een vergelijking tussen de belangrijkste HRM aanbieders.

"Ons ontwikkelteam is al enkele jaren bezig met het professionaliseren van de payroll module", aldus Marcel de Brauwer, Manager HR Products bij SAP Nederland. "Het ontwikkelen van een compleet en betrouwbaar salarissysteem voor de Nederlandse markt blijkt geen eenvoudige opdracht. De Nederlandse wetgeving zit complex in elkaar." Misschien juist daardoor blijkt er een grote vraag te bestaan naar ge´ntegreerde oplossingen voor HRM en salarisverwerking. "Toen Shell Nederland en Rabobank Nederland na uitgebreide tests besloten SAP HR payroll te gaan implementeren werd voor ons bevestigd dat het systeem aan alle Nederlandse eisen voldoet en in een duidelijke behoefte voorziet." In de afgelopen jaren is de functionaliteit van het systeem continu uitgebreid. Zo kwam vorig jaar de mogelijkheid om af te rekenen op basis van vierwekelijkse periodes beschikbaar. Om de vier jaar betekent dit een drieŰnvijftigste periode. Onder andere Uitzendbureau Start maakt hiervan gebruik.
In de komende jaren wordt een verdere groei van het aantal SAP HR klanten verwacht. Marcel de Brauwer: "De HRM afdelingen krijgen een belangrijke rol in de bedrijfsvoering. Hierdoor ontstaat behoefte aan meer geavanceerde HRM systemen waarmee ook personeelsontwikkeling en competentiemanagement worden ondersteund. Tegelijkertijd moet tijd worden bespaard op administratieve werkzaamheden. Door gebruik te maken van ÚÚn ge´ntegreerd HRM systeem waarbinnen een aantal administratieve processen rondom bijvoorbeeld salarisverwerking automatisch worden uitgevoerd, wordt veel tijd bespaard. Verder verwachten we een grote groei in het gebruik van 'employee self-service', waarbij de medewerker met behulp van het intranet zijn of haar eigen persoonsgegevens kan bijhouden en direct urenstaten en declaraties kan invoeren."

Over SAP Human Resources
SAP Human Resources is het meest complete HRM systeem voor de Nederlandse markt. SAP is wereldwijd marktleider in HRM systemen. Het systeem ondersteunt naast dagelijkse P&O-functies zoals personeelsadministratie, tijdregistratie, ziekteverzuim, salarisadministratie en -verwerking en declaratieverwerking ook strategische HRM processen op het gebied van personeelsontwikkeling, organisatieplanning, opleidingsplanning en managementinformatie. Gebruikers zijn medewerkers van HRM en salarisafdelingen, lijnmanagers en individuele medewerkers (Employee Self Service). Wereldwijd werken meer dan 3.500 organisaties met SAP Human Resources. In Nederland zijn dat er ruim 150. SAP Human Resources kan als losstaand systeem of in combinatie met andere SAP-modules worden ingezet.

Over SAP
SAP is wereldwijd marktleider in bedrijfsbrede zakelijke software. De software en diensten van SAP maken van een organisatie een ge´ntegreerd geheel dat alle bedrijfsonderdelen bestrijkt, van de financiŰle administratie en de personeelsafdeling tot de productie, verkoop en distributie. Deze integratie maakt het voor bedrijven mogelijk hun ketens te optimaliseren, de banden met hun klanten te versterken en betere beleidsbeslissingen te nemen om zo een voorsprong te nemen op de concurrentie. Het in 1972 opgerichte SAP is gevestigd in het Duitse Walldorf. De onderneming biedt werk aan meer dan 18.000 mensen verspreid over kantoren in meer dan 50 landen. Hoog in het vaandel staan service en ondersteuning voor de in totaal ruim 17.000 ge´nstalleerde R/3-systemen.

Uit recent onderzoek van de Gartner Group blijkt tevens dat SAP op het gebied van Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen, zoals SAP R/3, een voorsprong heeft op andere leveranciers. SAP is de enige ontwikkelaar van ERP-systemen die door Gartner wordt voorzien van het predikaat 'leidend en vooruitziend'.

Voor meer informatie:
SAP Internet-pagina: www.sap.com.
De grafiek van Gartner is op aanvraag verkrijgbaar

SAP Nederland B.V., Karin Venverloo, telefoon: 073 - 64 57 537, e-mail: karin.venverloo@sap-ag.de of Monogram Communication Strategies (MCS) BV, Judy van Kamperdijk, telefoon: 023 - 56 28 208, e-mail: judyvk@monogram.nl

Herlezen
N\I\E\U\W\S\bank
Introductie | Persberichten Vandaag | Pers Agenda | Persberichten Zoeken | Persbericht plaatsen | Abonneren | Adverteren | Zonder frames |