Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie: Reorganisaties vaak onnodig

Datum nieuwsfeit: 18-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Universiteit Twente


99/14 10 februari 1999

Promotie-onderzoek technisch bedrijfskundige Nijhof:

Reorganisaties vaak onnodig

"Als een leidinggevende stelt dat er geen alternatieven zijn voor een reorganisatie dan zegt dat vooral iets over het gebrek aan bereidheid andere mogelijkheden te bestuderen." Ir. André Nijhof is er van overtuigd dat er in de praktijk altijd nog andere mogelijkheden zijn die niet uitgezocht worden maar evengoed het rendement van de onderneming kunnen verbeteren. Hij baseert zich hiervoor op zijn promotie-onderzoek. Op 18 februari hoopt hij hierop de promoveren aan de faculteit Technologie & Management van de Universiteit Twente.

Als een bedrijf besluit tot reorganisatie wordt dat gedaan in het belang van het bedrijf. Terwijl er in dergelijke situaties natuurlijk ook de belangen van het personeel spelen. Leidinggevenden zijn dikwijls geneigd pas nà de reorganisatie die belangen te gaan behartigen: er worden nieuwe functies gecreëerd, voor sommigen wordt er een outplacement-traject uitgezet of er wordt een afvloeiingsregeling opgezet. Uit de case-studies die Nijhof deed bij vijf bedrijven blijkt een groot onbegrip bij de leidinggevenden voor de onvrede die dan ontstaat bij de werknemers. "De leidinggevende is er van overtuigd alles heel verantwoord te hebben afgewikkeld, maar ze denken niet voldoende na over alternatieven en leggen niet goed uit waarom ze voor reorganisatie hebben gekozen. De werknemer voelt zich afgedankt."

Nijhof beveelt in zijn proefschrift aan in het proces tot organisatieverandering eerder aan de personele belangen te denken. Dat kan er in resulteren dat er zelfs helemaal niet naar het instrument van reorganisatie gegrepen hoeft te worden. In zijn dissertatie beschrijft Nijhof het veranderingsproces in een schoonmaakbedrijf. "Dit bedrijf koos er uiteindelijk niet voor de marktdruk te beantwoorden door de arbeidskosten te verlagen. Want dit zou hebben geleid tot het meer inhuren van minder ervaren uitzendkrachten. Er is voor gekozen het aantal handelingen van de schoonmakers uit te breiden, bijvoorbeeld door ze ook kapotte lampen te laten verwisselen. Zo groeide het dienstenpakket, stegen de inkomsten en daarmee de rendementen zonder ingrijpende consequenties voor het personeel."

Deze oplossing brengt naast rendementsverbetering ook nog een aantal andere voordelen met zich mee voor het bedrijf: enerzijds voelt het personeel zich serieus genomen, is daardoor gemotiveerder en bereid tot een groter aantal taken en loyaler aan de onderneming. Anderzijds zal zich bij bijvoorbeeld uitkerende organisaties als het GAK de overtuiging vestigen dat dit bedrijf op een verantwoorde manier met haar mensen omgaat en zich constructiever opstellen. Ook het imago bij vakbonden en klanten zal er door verbeteren, aldus Nijhof.

Overigens concludeert hij dat geen enkele van de onderzochte ondernemingen personele belangen laat prevaleren boven die van de organisatie. "Pure medemenselijkheid is geen issue. Vooral op basis van strategische argumenten in het belang van de organisatie werd het meewegen van de personele belangen gelegitimeerd."

Ir. André H.J. Nijhof (29) heeft zijn promotieonderzoek verricht binnen de afdeling Human Resource Management van de faculteit Technologie & Management onder leiding van promotor prof.dr.ir. O.A.M. Fisscher. Van het proefschrift 'Met zorg besluiten; een studie naar morele afwegingen van leidinggevenden bij ingrijpende organisatieveranderingen' is op aanvraag een recensie-exemplaar beschikbaar. De verdediging vindt plaats op 18 februari aanstaande om 16.45 uur in het gebouw voor Bestuur en Beheer.

Contactpersoon Voorlichting: M.A.M. van Zaalen, tel. (053) 4892214, email (M.A.M.vanZaalen@veb.utwente.nl).

© Universiteit Twente 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie