Nieuwsbank vond voor u onderstaand persbericht:
Morris Tabaksblat treedt terug als voorzitter Unilever
(advertentie)
Neem 'n abonnement | Uw reactie is welkom |


Onderstaande tekst is op 18-02-1999 (19990218) opgenomen in de Nieuwsbank-database van Nederlandstalige persberichten.
Klik op deze link voor later versie of kopie: http://www.unilever.com/public/news/release/Show.asp?articleid=971
Klik op deze link voor het originele bericht: http://www.unilever.com/public/news/release/release.html?id=533

nb04

Unilever

NIEUWSBERICHT 18 februari 1999
Morris Tabaksblat treedt terug als voorzitter Unilever - Antony Burgmans wordt opvolger

Morris Tabaksblat, voorzitter van de raad van bestuur van Unilever N.V. en vice-voorzitter van Unilever PLC zal, in verband met het bereiken van de daartoe gestelde leeftijd, aftreden tijdens de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders op 4 mei 1999. Onder de gebruikelijke voorwaarde van herbenoeming door de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders in mei wordt Antony Burgmans (52) benoemd tot voorzitter van Unilever N.V. en vice-voorzitter van Unilever PLC.

Morris Tabaksblat is dan bijna 35 jaar bij Unilever werkzaam geweest, waarvan vijftien jaar als lid van de raden van bestuur en de laatste vijf jaar als voorzitter.

Antony Burgmans is op dit moment vice-voorzitter van Unilever N.V. en is sinds 1991 lid van de raden van bestuur. Hij trad in 1972 in dienst van Unilever.

Biografie Antony Burgmans

Antony Burgmans (52) is geboren en opgegroeid in Rotterdam. Na voltooiing van de middelbare school, studeerde hij op Nijenrode en aan de Universiteiten van Stockholm (politieke en sociale wetenschappen) en Lancaster (MBA) in Engeland. Hij is getrouwd en heeft een dochter en een zoon.

Hij trad bij Unilever in dienst in 1972 en vervulde in de beginperiode van zijn loopbaan een aantal marketing- en verkoopfuncties in wasmiddelenbedrijven van de groep in Nederland en Indonesië. In 1982 volgde zijn benoeming tot marketing- en verkoopdirecteur van Lever in Nederland, gevolgd in 1985 door de functie van marketingdirecteur van Lever Duitsland. In 1988 werd hij voorzitter van PT Unilever Indonesia, het Indonesische wasmiddelen-, toiletartikelen- en voedingsmiddelenbedrijf van de groep.

In mei 1991 werd de heer Burgmans benoemd tot lid van de raden van bestuur van Unilever en kreeg hij de verantwoordelijkheid voor de producten voor persoonlijke lichaams-verzorging.

In 1994 werd hij verantwoordelijk voor de ijs- en diepvriesproducten in Europa en benoemd tot voorzitter van het Europa Comité, een orgaan dat Unilevers Europese activiteiten coördineert. In oktober 1998 volgde zijn benoeming tot vice-voorzitter van Unilever N.V.

Naast zijn werkzaamheden bij Unilever is de heer Burgmans lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Bijenkorf Beheer BV en van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. Hij is tevens voorzitter van het bestuur van het Bredius Museum in Den Haag.

Biografie Morris Tabaksblat

Morris Tabaksblat (61) is sinds 1994 voorzitter van de raad van bestuur van Unilever N.V. In 1992 werd hij lid van het Special Committee, Unilevers toenmalige 'Chief Executive'. Hij is werkzaam in zowel Rotterdam als Londen.

Tot begin 1993 was hij, als voorzitter van de Foods Executive, verantwoordelijk voor de wereldwijde voedingsmiddelenactiviteiten van Unilever.

Van 1987 tot 1990 was hij gestationeerd in New York waar hij regionaal-directeur voor Noord-Amerika was en bestuursvoorzitter van Unilever United States, de houdstermaatschappij van Unilevers voornaamste belangen in de Verenigde Staten.

Bij zijn toetreding tot de raden van bestuur van Unilever N.V. en PLC in 1984 werd hij coördinator van de in Engeland gevestigde productgroep Toiletartikelen, met daarnaast verantwoordelijkheid voor de Marketing Division van Unilever. In de daaraan voorafgaande jaren bekleedde hij diverse marketing-, verkoop- en algemeen leidinggevende functies in Spanje, Brazilië en Nederland.

Morris Tabaksblat werd geboren in Rotterdam, doorliep het gymnasium in Den Haag en studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden. Na de militaire dienst kwam hij in 1964 bij Unilever. Hij is gehuwd en heeft twee zonen en een dochter.

Enkele nevenactiviteiten zijn: vice-chairman van de Amerikaanse 'Conference Board',
vice-chairman van de 'European Round Table of Industrialists', Commissaris van AEGON N.V., TNT Post Groep N.V., VEBA AG en Elsevier N.V., Director van Reed Elsevier PLC, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Leids Universitair Medisch Centrum en voorzitter van het Mauritshuis in Den Haag.

Persdienst Unilever Rotterdam
Tel:+31 10 217 4844
Fax:+31 10 217 4843
Email:press-office.rotterdam@unilever.com

Herlezen
N\I\E\U\W\S\bank
Introductie | Persberichten Vandaag | Pers Agenda | Persberichten Zoeken | Persbericht plaatsen | Abonneren | Adverteren | Zonder frames |