Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst PS Limburg

Datum nieuwsfeit: 18-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Limburg

Besluitenlijst PS van 5 februari 1998

Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de door Provinciale Staten goedgekeurde notulen bevat de formele besluitvorming en de door Gedeputeerde Staten tijdens de behandeling gedane toezeggingen.

Notulen

De notulen van de vergadering van 12 en 13 november 1998 en van de vergadering van 20 november 1998 worden ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken

A.1/1 Bezwaarschrift van de heer C.A.T. Pulles te Maastricht, ingekomen d.d. 14 december 1998, tegen het besluit van provinciale staten van 23 oktober 1998 m.b.t. de grenscorrectie tussen Eijsden en Maastricht.

Besluit: Dit bezwaarschrift om advies in handen te stellen van de Awb-commissie en met ingang van 17 maart 1999 te verdagen voor een periode van vier weken.

A.2/1 Brief van de griffier van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, ingekomen d.d. 13 januari 1998, houdende toezending van een aanvullend beroepschrift in het beroep van Stichting Nationaal Sportcentrum "Sittard" te Sittard.

Besluit: Deze brief voor kennisgeving aan te nemen

E.1/1 Brief van de Raad van het Gewest Noord-Limburg te Venlo, ingekomen d.d. 12 november 1998, betreffende de bestemming van de rijksbijdragen die oorspronkelijk bestemd waren voor de uitbreiding van het vliegveld Maastricht-Aachen Airport.

Besluit: Deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

G.1/1 Brief van de Stichting Milieufederatie Limburg te Sittard, ingekomen d.d. 12 november 1998, betreffende de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur in het licht van het vervallen van de Oost-westbaan.

Besluit: Deze brief in handen te stellen van de VCRO om te betrekken bij de landinrichting Beek.

C.1/1 Brief van de Bouwcordinatie Weert te Weert, ingekomen d.d. 29 januari 1999, betreffende de gronduitgifte van bedrijfsterreinen in de gemeente Weert.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten


5. Mondelinge vragen

Gedeputeerde Staten hebben de mondelinge vragen ex art.
22 van het RvO beantwoord van:


- de heer Zwijnenberg over de voortgang van de besprekingen tussen de Limburgse Vrouwenraad (LVR) en de Limburgse Vrouwenbeweging (LVB)


- de heer Zinken over het publieksdebat met GS-leden en CdK op Omroep Limburg TV


- de heer Van Zutphen over de provinciale bijdrage aanleg Rijkswegen.

Te behandelen voorstellen

BESTUUR DER PROVINCIE

A - 188 Voorstel tot vaststelling van de Schadeverordening provincie Limburg; met ontwerp-besluit.

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen, waarbij de leden van OU55+ aantekening verlangen tegen aanvaarding van het voorstel te zijn.

A - 189 Voorstel betreffende de verkoop van het Willem Limburghuis aan de gemeente Beesel; met ontwerp-besluit en elfde begrotingswijziging.

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

PERSONEEL DER PROVINCIE

B - 82 Voorstel tot wijziging van het Ambtenarenreglement in relatie tot het Georganiseerd Overleg; met ontwerp-besluit

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

WATERSTAAT, VERKEER EN VERVOER


-- Behandeling van de motie, ingediend door de fractie van GroenLinks betreffende het waterschapsbestel in Limburg (bijlage 1).

Besluit: Gezien het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten te komen tot een voorontwerp voor een all-in waterschap voor de gehele provincie en de schets van het tijdpad voor de totstandkoming daarvan, wordt de motie door de indiener vooralsnog "geparkeerd". Gedeputeerde Staten zeggen toe in de volgende bijeenkomst van de VCVW een reactie te geven op de vragen die de fractie van het CDA op 3 juli 1998 over de toekomstige waterschapsstructuur heeft gesteld.

ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

F - 352 Voorstel om het overzicht economische kredieten september tot en met december 1998 voor kennisgeving aan te nemen; met ontwerp-besluit

Besluit: Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen; de fractie van de SP verklaart tegen een aantal verleende kredieten te zijn.

G AGRARISCHE ZAKEN, NATUUR, BOS EN LANDINRICHTING

G - 28 Voorstel tot vaststelling van de Nota Landinrichting; met ontwerp-besluit.

Besluit: Bij de behandeling van dit voorstel wordt door de fractie van de PvdA een motie ingediend betreffende de verruiming van het aankoopgebied voor reconstructie (bijlage 2). Gedurende de beraadslaging wordt het dictum gewijzigd in: "vragen het college van GS het overleg te openen om het aankoopgebied...". De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard. Vervolgens wordt ook het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

G - 29 Voorstel tot vaststelling van de Nota Natuur en Landschapsbeheer 2000 - 2010; met ontwerp-besluit.

Besluit: Bij de behandeling van dit voorstel zeggen Gedeputeerde Staten toe iedere twee jaar een voortgangsnotitie te publiceren.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard, waarbij de leden van de OU55+ aantekening verlangen tegen aanvaarding te zijn.

H ARBEID EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG


-- Stemming over de aangehouden motie (12 en 13 november
1998) van de fractie van de PNL betreffende een eenmalige uitkering aan oud-mijnwerkers, lijdend aan silicose (bijlage 3)

Besluit: Na beraad wordt de motie zonder hoofdelijke stemming verworpen; de aanwezige leden van de fracties van de PNL, AOV, OU55+ en SP geven te kennen voor aanvaarding te zijn.


-- Motie, namens alle partijen ingediend door de fractie van het CDA, naar aanleiding van het neerstorten van een tankvliegtuig bij de AWACS-basis bij Geilenkirchen.

Besluit: Tijdens de behandeling van de motie stelt de fractie van de VVD voor een werkgroep uit de Staten in te stellen die de ontwikkelingen nauwgezet gaat volgen. Alle fracties stemmen in met het voorstel de omvang en samenstelling van deze werkgroep te laten bepalen door het Seniorenconvent. Daar zal tevens bepaald worden of vertegenwoordigers van de gemeenten Onderbanken en Brunssum in die werkgroep worden opgenomen. Gedeputeerde Staten zeggen toe dat de werkgroep zonodig ambtelijk zal worden ondersteund. Zonder hoofdelijke stemming wordt de motie met algemene stemmen aangenomen.

I ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN EN EREDIENST

I - 711 Gewijzigd voorstel met betrekking tot de samenvoeging van Omroep Limburg en TV8 Limburg; met ontwerp-besluit 12e wijziging van de begroting 1999

Besluit: Tijdens de beraadslagingen over het gewijzigde voorstel zeggen Gedeputeerde Staten toe de voorwaarden inzake de financiering (pag. 6) in overeenstemming te brengen met de wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke voorstel. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aanvaard, waarbij de fracties van de OU55+ en SP aantekening verlangen tegen aanvaarding te zijn.

J FINANCIEN DER PROVINCIE

J - 759 Voorstel met betrekking tot een provinciale bijdrage voor maatregelen inzake de leefomgeving van de kern Nieuwstadt ten behoeve van de Operatie Bottleneck; met ontwerp-besluit en 9e begrotingswijziging 1999.

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

J - 760 Eerste algemene bijstelling van de begroting 1999; met
10e wijziging 1999 en kredietbesluit.

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard, waarbij de fractie van de SP aantekening verlangt tegen de contributie voor "Nederland Distributieland" te zijn.

Voorlopige agenda

De voorlopige agenda voor de vergadering van 26 maart
1999 wordt voor kennisgeving aangenomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

Lancering Nederlands muzikantenplatform
Na onderzoek naar de behoeften van 15.000 muzikanten, twee jaar ontwikkelen en een testperiode met 300 early adaptors lanceert Indieplant...

Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th september 2016
Online winkel A BATHING APE(R) gelanceerd op 20th TOKYO-(BUSINESS WIRE)- Het internationale straatmodemerk A BATHING APE(R) heeft op dinsdag 20...

Bestuur Vindicat gaat ‘herijkingscommissie’ instellen
Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met RUG, Gemeente Groningen en Hanzehogeschool ‘herijkingscommissie’ instellen Persbericht: Bestuur Vindicat gaat in samenwerking met...

Gedragskliniek voor Dieren zet zich in voor Blije Dieren op Dierendag
Angst bij dieren onderschat probleem 30 september 2016 Angst bij dieren onderschat probleem Net zoals bij gezondheidsproblemen het devies is,...

Nieuwe film- en discussieavond DocuDoka over duurzaam toerisme
Op vrijdag 30 september presenteert het Volkshotel de tweede editie van zijn geëngageerde film- en discussieavond DocuDoka in club Doka,...

Koenders ontbiedt Russische ambassadeur
Koenders ontbiedt Russische ambassadeur Nieuwsbericht | 30-09-2016 | 13:14 Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag de Russische ambassadeur in...

Vierde Gastrobar van Ron Blaauw opent deuren op Leidseplein
Chef-kok Ron Blaauw opent woensdag 5 oktober aanstaande de deuren van zijn Ron Gastrobar Paris op Leidseplein in Amsterdam. Het...

Lezing STOP stress en chronische vermoeidheid; herstel mogelijk
Helga Verhoeven, directeur van Ander Leven, geeft op donderdag 6 oktober bij Centrum de Roos in Amsterdam een informatiebijeenkomst over...

Premie zelfrijdende auto toch niet zo laag: nieuw hackrisico
Door de zelfrijdende auto zouden verzekeringspremies sterk dalen, zo dacht men lang. De kans op ongelukken zou er immers ingrijpend...

Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterking in VS
Hotwire PR koopt Eastwick Communications voor versterkte aanwezigheid in VS en gegarandeerde positie in Noord-Amerikaanse top tien technologiebureaus NEW YORK-(BUSINESS...

Gesol Zorgverzekeringskantoor met vervoer overledenen Caribisch Nld
Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) is in Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba) verantwoordelijk voor het terugvervoer van lichamen...

Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing
Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing 30 sep 2016 De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of...

TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres
TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres Europese Vereniging voor Gynaecologische Endoscopie RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.-(BUSINESS WIRE)- TransEnterix, Inc., een bedrijf...

DNB maakt pensioenopbouw onbetaalbaar door “Occasional Studie”
De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen dan de ouderen deelnemers werd gelogenstraft...

Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features
Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features HANNOVER, Duitsland-(BUSINESS WIRE)- Precies op tijd voor de winterbandenperiode breidt Probanden.nl...

Qeado geeft websitebezoekers een identiteit
Qeado, ontwerper en leverancier van customer intelligence software voor digitale B2B marketeers, introduceert vandaag zijn clouddienst. Qeado stelt B2B marketeers...

Techbedrijf UNAS start website voor alternatieve manier van doneren
Technologie-initiatief UNAS heeft vandaag een website gelanceerd waarop mensen op een alternatieve manier kunnen doneren door middel van het kijken...

Nederlandse erotiek gigant lanceert als eerste een webshop in China
EasyToys Nederland is het eerste erotiekbedrijf in Europa dat seksspeeltjes levert aan China. De Nederlandse cross-border organisatie lanceert vandaag de...

Gelderse uitjes het duurst in 2016
Inwoners van Gelderland waren het afgelopen seizoen gemiddeld het duurst uit voor een bezoek aan een pretpark, dierentuin of familiepark....

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...