Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Doorwerken voor groepen rijksambtenaren boven 55 jaar

Datum nieuwsfeit: 19-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

expostbus51


Ministerie BZK
www.minbzk.nl

MINISTERRAAD: Doorwerken rijksambtenaren.........

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad

19 februari 1999

DOORWERKEN VOOR GROEPEN RIJKSAMBTENAREN BOVEN DE 55 JAAR

De regering wil dat meer ambtenaren in de rijkssectoren onderwijs, politie, defensie, rijksoverheid en rechterlijke macht boven de 55 jaar blijven doorwerken. De verschillende overheidswerkgevers moeten dit stimuleren. Circa 65 procent (cijfers 1995) van de ambtenaren tussen de 55 en 65 jaar maakt gebruik van een inactiviteitsregeling, zoals vervroegde pensionering of een arbeidsongeschiktheidsregeling. Dat percentage moet omlaag, om problemen in de personeelsvoorziening en hoge kosten voor inactiviteitsregelingen te voorkomen.

Daarnaast wil de regering bevorderen dat het probleem van inactiviteit ook in de marktsector wordt aangepakt. Aan de Sociaal Economische Raad zal hierover advies worden gevraagd. In de marktsector is de arbeidsparticipatie van oudere werknemers zelfs nog iets minder (67 procent inactieven) dan bij de overheid (65 procent).

Naar de arbeidsparticipatie van ouderen bij de rijksoverheid is een interdepartementaal beleidsonderzoek uitgevoerd. De onderzoekers stellen een aantal maatregelen voor om oudere ambtenaren in actieve dienst te houden. Het kabinet heeft die voorstellen overgenomen. In de eerste plaats kan het oudere werknemers financieel aantrekkelijker worden gemaakt langer te blijven doorwerken door aanpassingen aan te brengen in regelingen die vervroegde uittreding mogelijk maken.
Ook kunnen deze regelingen versoberd worden, waardoor ze minder aantrekkelijk worden. Het geld dat zo.n versobering oplevert, kan gebruikt worden voor beleid om de arbeidsparticipatie van ouderen te verhogen.
Daarnaast kan door voorlichting, het voeren van leeftijdsbewust personeelsbeleid en gericht mobiliteitsbeleid gestimuleerd worden dat oudere werknemers voor de organisatie behouden blijven. Verder zou het goed zijn af te stappen van collectieve regelingen die mensen verplicht op een bepaalde leeftijd met ontslag sturen, en over te gaan op regelingen die meer rekening houden met individuele wensen en mogelijkheden.
Tenslotte kunnen werkgevers en managers meer direct de kosten gaan dragen van het vervroegd uittreden van hun personeel; hierdoor worden zij gestimuleerd hun werknemers langer in dienst te houden.

RVD, 19.02.1999


19 feb 99 17:15

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie