Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SCP Cahier Vrijwilligerswerk vergeleken verschenen

Datum nieuwsfeit: 23-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Sociaal Cultureel Planbureau


Vrijwilligerswerk vergeleken, Cahier 154 verschenen op dinsdag 23 februari
1999

Nederlanders nog steeds sociaal betrokken

en actief als vrijwilliger


* Onjuist is de opvatting dat Nederlanders minder dan ooit bereid zouden zijn tot belangenloze inzet voor anderen, voor de bredere samenleving of voor ideële doeleinden. Integendeel: in verschillende opzichten is men juist meer maatschappelijk betrokken dan enige decennia geleden.


* Tussen een kwart en eenderde van de volwassen bevolking doet regelmatig vrijwilligerswerk en besteedt hieraan 5 uur per week. In vergelijking met andere landen is het aantal actieve vrijwilligers in Nederland hoog.


* Niet alle bevolkingsgroepen doen evenveel vrijwilligerswerk. Ouderen en jongeren zijn gemiddeld minder actief; de groep hier tussenin het meest. Werklozen, arbeidsongeschikten en gepensioneerde mannen besteden de meeste tijd aan vrijwilligerswerk.


* Het doen van vrijwilligerswerk heeft gunstige effecten op het vertrouwen dat in anderen wordt gesteld, de politieke en maatschappelijke interesse en de bereidheid om met anderen samen te werken bij het oplossen van problemen.


* De kerken spelen nog steeds een belangrijke rol in de vorming van de publieke opinie en met betrekking tot het motiveren van mensen tot sociaal engagement en maatschappelijke participatie.


* Bij alle kerkelijke richtingen gaat regelmatige kerkgang gepaard met een grotere maatschappelijke inzet, de drang zich aan te sluiten bij verenigingen en bereidheid tot het verrichten van vrijwilligerswerk.

Dit zijn enkele conclusies uit Vrijwilligerswerk vergeleken: Nederland in internationaal en historisch perspectief. Dit rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau biedt een analyse van het vrijwilligerswerk in ons land vanuit uiteenlopende invalshoeken en met gebruikmaking van gegevens uit nationaal en internationaal onderzoek. Het is het derde boek uit de reeks Civil Society waarin zowel de maatschappelijke betrokkenheid als de actieve inzet van de burger als vrijwilliger aan de orde komt. Vrijwilligerswerk wordt gedefinieerd als werk dat in georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.

Geen teruggang in de sociale betrokkenheid

Het rapport relativeert pessimistische geluiden over de hedonistische, de individualistische en de calculerende burger. Dat Nederlanders vandaag de dag alleen nog maar warm lopen voor ontspanning of het nastreven van hun eigen persoonlijke belangen is onjuist. Onder de grote organisaties in ons land (50.000 leden of meer) waren het niet de organisaties op het gebied van recreatie en belangenbehartiging die sinds 1980 het sterkst groeiden, maar de organisaties gericht op natuur en milieu (toename 510%), internationale solidariteit (toename
176%) en morele onderwerpen als abortus en euthanasie (toename 662%). Deze ledenaanwas ligt in lijn met de opkomst van deze thema's in het publieke debat. Daarnaast vertoonde ook de bereidheid tot het schenken van geld of goederen aan ideële organisaties een stijgende lijn: tussen 1974 en 1996 steeg de financiële bijdrage aan goede doelen van
319 miljoen naar 1,3 miljard gulden.

Vrijwilligerswerk in Nederland en daarbuiten

In het rapport zijn twaalf landen met elkaar vergeleken (Nederland, negen andere West Europese landen, de Verenigde Staten en Canada). De bereidheid om vrijwilligersarbeid te doen is naar internationale maatstaven hoog in ons land. Met Zweden en Noorwegen telt Nederland van alle Europese landen het hoogste percentage vrijwilligers. Mondiaal gezien wordt het daarin alleen overtroffen door de Verenigde Staten en Canada. Voor Noord-Amerika is typerend dat veel mensen lid zijn van maatschappelijke organisaties en tevens als vrijwilliger voor die organisaties actief zijn. In Scandinavië en Nederland zijn weliswaar velen lid maar het aantal actieve leden is veel kleiner. In Zuid-Europa zijn weinig inwoners bij organisaties aangesloten maar eventuele leden zijn wel actief. Onderzoeken komen tot uiteenlopende schattingen van het percentage vrijwilligers onder de bevolking, maar leiden alle tot de conclusie dat dit percentage in Nederland de afgelopen twintig jaar vrij constant bleef, namelijk tussen een kwart en een derde van de bevolking.

Vrijwilligers meer sociaal bewogen

Vrijwilligerswerk blijkt gepaard te gaan met meer vertrouwen in andere mensen en een grotere bereidheid om samen te werken met anderen bij het oplossen van gezamenlijke problemen. Ook hebben vrijwilligers een grotere interesse dan niet-vrijwilligers voor politieke discussies en maatschappelijke problemen. Uit de internationale vergelijking komt naar voren dat naarmate er meer vrijwilligers in een land zijn, er meer onderling vertrouwen tussen de burgers bestaat.

Sommige groepen Nederlanders

meer actief dan andere

Hoger opgeleiden zijn vaker lid van organisaties en ze zijn ook vaker actief als vrijwilliger. Zij besteden daaraan overigens niet meer tijd dan lager opgeleiden. Vrouwen zijn minder vaak lid van organisaties, maar als lid zijn ze zeker zo actief als mannen. Jongeren en ouderen zijn minder actief dan de groep die hier tussen in zit. Op die middengroep wordt vaker een appèl gedaan voor vrijwilligerswerk in het verlengde van betaald werk en vanwege de eigen kinderen (bv. meehelpen op school of bij een sportvereniging). Het is vooral de combinatie van kenmerken die tot grote verschillen in deelname leidt. Van de laag opgeleiden in de vier grote steden is 12% als vrijwilliger actief, tegen ruim 40% van de middelbaar en hoog opgeleiden van 35 jaar en ouder en maar liefst 72% van de 35-64-jarigen die hoog opgeleid zijn en tot de frequente kerkgangers behoren. Mensen van 50 jaar en ouder en werklozen, arbeidsongeschikten en gepensioneerde mannen besteden de meeste tijd aan vrijwilligerswerk, zo'n 5-10 uur per week. De belangrijkste sectoren binnen het vrijwilligerswerk zijn cultuur, sport en hobby's, en onderwijs, kinderopvang en jeugdwerk. Het aantal vrijwilligers dat hierin actief is, is de laatste 20 jaar sterk toegenomen.

Motieven

De belangrijkste motieven om vrijwilligerswerk te doen zijn: betrokkenheid bij de plaatselijke gemeenschap, affiniteit met de doelstellingen van een organisatie, het opdoen van sociale contacten, het verlangen de eigen ervaringen en capaciteiten toe te passen voor een nuttige zaak. Tijdgebrek wordt het vaakst genoemd als argument om geen vrijwilligerswerk te doen. Voor diverse groepen is in beeld gebracht hoe het vrijwilligerswerk gespreid is over de week. Het rapport beschrijft uitvoerig hoe vrijwilligersarbeid is ingebed in het dagelijkse patroon van concurrerende bezigheden en verplichtingen: het huishouden, betaalde arbeid, het volgen van onderwijs en recreatieve activiteiten.

Kerkgang stimuleert

maatschappelijke betrokkenheid

De kerken nemen nog altijd een belangrijke plaats in op het Nederlandse maatschappelijke middenveld tussen de staat en de individuele burgers. In de ogen van een ruime meerderheid van de bevolking is hun rol als opwekkers tot sociale solidariteit en maatschappelijk engagement en spreekbuis bij morele kwesties allerminst uitgespeeld. Regelmatige kerkgangers verlangen vaker dan niet regelmatige kerkgangers en buitenkerkelijken een actieve publieke opstelling van de kerken bij ethische en sociale vraagstukken. Een kwart van de bevolking gaat regelmatig (vrijwel wekelijks) naar de kerk. Daarnaast gaat 10 % "soms" naar de kerk.

Kerkelijke betrokkenheid blijkt mensen in sterke mate te stimuleren tot belangenloze inzet voor hun medeburgers. Van de mensen die regelmatig naar de kerk gaan is de helft actief als vrijwilliger tegen een kwart van de buitenkerkelijken. Regelmatige kerkgang bevordert de bereidheid om zich bij verenigingen aan te sluiten en geld te geven aan liefdadige doelen. Zij stimuleert in hoge mate de animo om als vrijwilliger actief te worden, ook buiten de kerkelijke sfeer. Kerkgang heeft wat dat betreft een veel sterker effect dan andere godsdienstige kenmerken, zoals de inhoud van het geloof, bijbellezing of de houding tegenover verzuiling. Alleen de genoten opleiding heeft een even sterk effect als kerkgang op de bereidheid van Nederlanders om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

De effecten van de godsdienstige achtergrond zijn anders voor fundamentalistische christenen dan voor de leden van de grote, meer liberale kerkrichtingen. Christenen uit de eerste groep hebben veel vertrouwen in elkaar maar wantrouwen andersdenkenden. Zij sluiten zich bij voorkeur aan bij organisaties uit hun eigen kring en hun vrijwilligerswerk blijft beperkt tot voornamelijk activiteiten ten bate van de eigen groep. Anders ligt dit bij de leden van de grote kerken. Zij geven blijk van meer vertrouwen in mensen in het algemeen en onder hen geldt juist de hulp aan onbekenden als nastrevenswaardig.

Vijwilligerswerk vergeleken (ISBN 90-5749-121-4), kost 47,-- en is verkrijgbaar bij de boekhandel of bij Elsevier klantenservice (070)
381 99 00.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...

Bevrijdingsfestival en Kindervrijmarkt in Groesbeek
Zondag 18 september a.s. is het weer tijd voor het jaarlijkse Bevrijdingsfestival bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Dit jaar...

Open Joodse Gemeente Klal Israël benoemt nieuwe rabbijn Nathans
Afgelopen maart riep de Open Joodse Gemeente Klal Israël kandidaten op voor de vacature van rabbijn. Deze gemeente, de enige...

Ieder(in) wil een maximum voor wat mensen zelf aan zorg moeten betalen
Zorgkosten mensen met een beperking in vijf jaar geëxplodeerd De zorgkosten zijn in vijf jaar verdubbeld voor mensen die veel...

Zuidafrika's eerste zwarte profwielrenner in Utrecht
Songezo Jim, de eerste zwarte Zuidafrikaanse profwielrenner, is zaterdag 17 september in Utrecht om in drie verschillende fietsrondes geld in...