Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Unieke aanpak voor Noorderbos Tilburg

Datum nieuwsfeit: 23-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Tilburg


9-2-99

Unieke aanpak voor Noorderbos

Bodemsanering en inrichting gaan hand in hand

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een bodemsaneringsplan en een inrichtingsplan voor de vloeivelden/het Noorderbos. De plannen zijn opgesteld in een projectgroep. Hierin zaten naast de gemeente Tilburg, waterschap De Dommel, Brabants Landschap, Dienst Landelijk Gebied, de provincie, SC-DLO (bodemonderzoek), H+N+S Landschapsarchitecten (inrichtingsplan) en Witteveen+Bos (saneringsplan). De projectgroep heeft bekeken of er natuurbos kan worden aangelegd op de voormalige vloeivelden waar gewandeld, gefietst en paardgereden kan worden. Voorwaarde is dat de huidige bodemgesteldheid gehandhaafd blijft doordat er passende maatregelen genomen worden. Daarnaast is gekeken welke rol het bos kan spelen in de waterhuishouding van het oostelijk gelegen natuurgebied De Brand.

Het plan voor het Noorderbos bestaat uit een eerder genoemd saneringsplan en een inrichtingsplan. De twee plannen hebben veel met elkaar te maken. Zo staan in het bodembeheersplan inrichtingsmaatregelen die rekening houden met de vervuiling van de bodem. Uitgangspunten zijn dat er in de toekomst voor de gebruikers geen onacceptabele risico's mogen ontstaan en de kwaliteit van de bodem en het grondwater niet verslechteren.

Bodembeheersplan als saneringsvorm
Voor de bodemproblematiek van de voormalige vloeivelden is een beheersplan opgesteld als vorm van sanering. In dit plan worden de volgende maatregelen beschreven:

- Inrichtingsmaatregelen: bij de inrichting van het bos is rekening gehouden met de locaties waar hoge en lage concetnraties vervuiling voorkomen.

- Monitoring van de verontreinigingssituatie: in de komende jaren zullen aan de hand van metingen het gedrag en de effecten van de verontreinging worden gevolgd.

- Indien nodig zal de zuurgraad kunstmatig op een veilig peil worden gebracht door kalk toe te voegen (in de bosbouw geen onbekende maatregel).

- Het noodzakelijk verzetten van grond zal zodanig gebeuren dat er geen vermenging plaatsvindt van grond met verschillende gehalten vervuiling. In het beheersplan zijn hiervoor grondkwaliteitszones opgenomen.

- Verontreinigde grond die vrijkomt bij de aanleg van de Noordoosttangent wordt verwerkt in twee wallen langs de weg. De gemeente heeft dit bodemsaneringsplan inmiddels naar de provincie gestuurd voor goedkeuring. Dat is in deze vorm nog niet eerder gebeurd. Deze aanpak maakt het mogelijk de vloeivelden op een betaalbare wijze een nieuwe functie te geven.

Structuur vloeivelden uitgangspunt inrichting Noorderbos De locatie waar het Noorderbos wordt aangelegd heeft een aantal opvallende kenmerken. Zo is de typische topografie van de voormalige vloeivelden een uitgangspunt geweest voor het inrichtingsplan. De jarenlange bevloeiing met voedselrijk water heeft ervoor gezorgd dat de bodem een hoog organisch gehalte heeft. Dit betekent dat er een grotere keuze is in de bomen die geplant kunnen worden. Uiteraard heeft ook de verontreiniging een rol gespeeld bij het inrichtingsplan. Daarnaast zijn van invloed geweest de aanleg van de Noordoosttangent, de aanwezige hoogspanningsleiding, de verschillende leidingen onder de grond, het schouwpad langs de hoofdwatergangen, de wateropvang bij piekuren van de Waterzuivering Noord en de Groene Hoofdstructuur.

Groot bos met hakhout en robina's
Het Noorderbos wordt één groot bos en vormt een contrast met de omgeving. De structuur van de vloeivelden blijft herkenbaar want zij biedt mogelijkheden voor de verkaveling van het bos en de ontsluiting. Het grote bos kent twee typen: een hakhoutbos van zomereiken, en een parkbos van mooie robinia (Europees hardhout). Er is voor robinia gekozen vanwege de schoonheid van de boom en vanwege het beperkte bladverlies. Het hakhoutbos komt te liggen op de meest vervuilde percelen en onder de hoogspanningsleidingen. Het parkbos ligt op de overige delen. Tussen de robinia's worden Amerikaanse eiken geplant die zorgen voor kleurige accenten.

In het parkbos kan gewandeld worden via de lage afvoersloten die worden omgevormd tot eikenlanen en singels met krentenboompjes. De lage afvoersloten zijn het minst verontreinigd. In het verleden zijn al wat bomen geplant in het Noorderbos. Dit nieuwe inrichtingsplan betekent dat enkele van deze bomen gekapt moeten worden, met name populieren. Het deels bestaande eikenbos wordt omgevormd tot hakhoutbos.
Het bos is zoals eerder gezegd bedoeld voor extensieve recreatie. Dit betekent dat er gefietst, gewandeld en paardgereden kan worden.

Achtergrond
Begin jaren negentig hebben provincie en Rijk besloten om in de buurt van steden bossen aan te leggen van 100 hectare of groter. Deze bossen zijn bedoeld voor openluchtrecreatie, houtproductie of verbetering van de kwaliteit van het landschap. De gemeente Tilburg wees in 1990 de voormalige vloeivelden in het noorden van de stad aan als plaats waar een recreatief bos moest komen. Dat ging echter niet zomaar omdat de vloeivelden sterk verontreinigd zijn. Deze verontreiniging is ontstaan doordat de vloeivelden in het verleden gebruikt werden voor waterzuivering. Via hoger liggende kanaaltjes vloeide het vuile rioolwater over de weilanden. De bodem zuiverde het water dat via afvoersloten naar de beek de Zandleij werd gevoerd. De vuildeeltjes bleven in de bodem achter. Hierdoor zijn de vloeivelden sterk verontreinigd met chroom en arseen en in mindere mate met cadmium, koper, lood, nikkel en zink. Tegenwoordig wordt het water gezuiverd in de moderne afvalwaterzuivering Tilburg Noord.

Vanwege de plannen om een bos aan te leggen op de plaats van de voormalige vloeivelden zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Zo is de verontreiniging in beeld gebracht. Omdat het om een groot gebied gaat van zo'n 100 hectaren, is een onderzoeksmethode gebruikt die met een beperkt aantal grondboringen en monsters toch een beeld gaf van de verontreiniging. Op basis van de onderzoeksgegevens kon een kostenraming voor de sanering worden gemaakt. Een sanering die zou bestaan uit het volledig ontgraven en afvoeren van de vervuilde grond zou tussen 6 en 27 miljoen gulden kosten. De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheden grond die verwijderd moeten worden. Deze enorme bedragen waren niet beschikbaar, daarom is de gemeente gaan overleggen met de provincie over andere oplosssingen.

Er is onder andere nader onderzoek gedaan naar de vervuiling in relatie tot de risico voor de natuur. Hieruit bleek dat er in de huidige situatie (weidegebied) geen risico's zijn. Deze risico's kunnen wel ontstaan wanneer er een bos wordt aangelegd. Om deze risico's te voorkomen is een beheersplan opgesteld als vorm van sanering. Dit beheersplan past in de veranderde aanpak van bodemsanering die door het Rijk is voorgesteld. Belangrijk uitgangspunt is dat het niet nodig is in elke situatie de bodem volledig schoon te maken. Afhankelijk van het toekomstig gebruik van de bodem wordt bekeken hoe en in welke mate de bodemverontreiniging wordt aangepakt.

Planning
Het college heeft op dinsdag 9 februari ingestemd met het bodembeheersplan en het inrichtingsplan. Vanaf 10 februari aanstaande legt de provincie de ontwerpbeschikking en het bodemsaneringsplan officieel vier weken ter inzage. In deze vier weken kan iedereen bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant. In het voorjaar wordt gestart met de bosaanleg. Als eerste zullen de lanen worden aangelegd. Ook worden zo'n 14 hectares bospercelen aangeplant. In het plantseizoen 1999/2000 en 2000/2001 volgen de overige delen van het Noorderbos.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Nederlandse erotiek gigant lanceert als eerste een webshop in China
EasyToys Nederland is het eerste erotiekbedrijf in Europa dat seksspeeltjes levert aan China. De Nederlandse cross-border organisatie lanceert vandaag de...

Gelderse uitjes het duurst in 2016
Inwoners van Gelderland waren het afgelopen seizoen gemiddeld het duurst uit voor een bezoek aan een pretpark, dierentuin of familiepark....

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...