Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stand van zaken dossier crematorium Den Helder

Datum nieuwsfeit: 24-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Den Helder

Datum : 25 februari 1999
Onderwerp :

Dossier crematorium: zorgvuldigheid gevraagd en geboden

De plannen voor de bouw van een crematorium op de Algemene Begraafplaats in Huisduinen hebben nogal wat discussie opgeroepen. Uiteraard is de gemeente met het oog op de zorgvuldigheid niet over één nacht ijs gegaan: er zijn duidelijke randvoorwaarden gesteld, diverse onderzoeken gedaan, zeer strenge milieu-eisen gesteld en veel inspraakmogelijkheden geweest. In dit artikel leest u meer over de laatste stand van zaken en wat daaraan vooraf ging.

beter en goedkoper

Het beheer van de begraafplaats en vooral van de toen al in een matige staat verkerende aula bleek in 1992 zoveel geld te kosten, dat de gemeente voorstelde de exploitatie te verruimen oftewel anderen een deel van de kosten te laten opbrengen. In de nota Begraafplaatsen uit
1993 komt de toevoeging van een crematorium al ter sprake. De roep om een crematorium komt dus voort uit de wens van de gemeente om de voorzieningen op de begraafplaats te vernieuwen, te restaureren en uit te breiden en tegelijkertijd de kosten te verlagen.

haalbaarheid

Architectenbureau Kapitein kreeg de opdracht vijf varianten uit te werken: restauratie van de te kleine aula, het vergroten van de bestaande aula (al dan niet met crematorium) en een nieuwe aula op een andere plek (eveneens al dan niet met crematorium). De combinatie van een crematorium en renovatie (dus behoud) van de bestaande aula, bleek de meest haalbare mogelijkheid. Hierdoor zou een kwalitatief hoogwaardige voorziening ontstaan die nabestaanden de gelegenheid biedt op een rustige en waardige manier van hun dierbaren afscheid te nemen.

bezwaren

Het Uitvaartcentrum Den Helder diende halverwege 1996 een exploitatieplan in, gebaseerd op de bovengenoemde optie. De maquette van dit plan was enkele weken in de hal van het stadhuis te bekijken. In november 1996 hield de gemeente een informatiebijeenkomst in Huisduinen om inzicht te krijgen in de meningen van de bevolking. Toen al werd duidelijk dat men zich vooral zorgen maakte om de uitstoot en neerslag van mogelijk giftige verbrandingsstoffen.

randvoorwaarden

Op 4 december 1996 besloot de gemeenteraad 1 miljoen gulden uit te trekken voor het plan van het Uitvaartcentrum en stelde, met het oog op de geuite bezwaren, de volgende randvoorwaarden:
* de kleinschaligheid van het crematorium wordt gegarandeerd door een grens te stellen aan het aantal crematies;
* andere uitvaartondernemers moeten van het crematorium gebruik kunnen maken onder redelijke voorwaarden;

* er moet een voorziening worden getroffen in geval van faillissement van de initiatiefnemer;

* de initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het onderhoud van de totale opstal;

* de initiatiefnemer mag de zaak niet vervreemden of veranderen zonder dat de gemeente daarin een bepalende stem heeft.

De randvoorwaarden zijn uitgewerkt in een ontwikkelovereenkomst en een erfpachtovereenkomst, een concept-milieuvergunning en een vrijstellingsverzoek in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (art. 19 WRO).

aanvullende uitgangspunten

Daarnaast hanteerde de gemeente aanvullende uitgangspunten:
* de kleinschaligheid wordt in ieder geval voor de eerste tien jaar gegarandeerd door een maximum van 750 uitvaarten (crematies en begrafenissen) per jaar, te regelen in de milieuvergunning en de erfpachtovereenkomst;

* er komen vijftig parkeerplaatsen en twaalf noodparkeerplaatsen;
* de gemiddelde verkeersdruk op de Huisduinerweg neemt op basis van het verwachte aantal uitvaarten (500 à 550) met maximaal 1,5 % toe. Bij 750 crematies is de extra verkeersdruk 3 %;
* het geheel moeten passen binnen het bestemmingsplan Groene Casco.

In september 1998 heeft het bestemmingsplan Groene Casco ter inzage gelegen. Op het daarin vermelde crematorium kwam geen enkele reactie binnen.

Inmiddels maakte de gemeente een begin met het opknappen van de begraafplaats met onder meer de aanleg van een kinderbegraafplaats, een urnenmuur en een urnentuin.

vier vergunningprocedures

Voor de renovatie van de aula en de aanleg van een crematorium zijn vier vergunningen vereist: een bouwvergunning, een milieuvergunning, een monumentenvergunning en een kapvergunning. De gemeente startte in de zomer van 1997 de procedure voor al deze vergunningen en tegelijkertijd de artikel-19-procedure (WRO) die de ruimtelijke inpasbaarheid moest bepalen. In totaal kwamen zo’n twintig bezwaarschriften binnen en zijn de bezwaarmakers in een hoorzitting gehoord. Inmiddels is de kapvergunning verleend, waarbij de gemeente de randvoorwaarde stelde dat pas tot kappen mag worden overgegaan als ook de andere vergunningen zijn verleend.

nieuwe uitstootnormen

Per 1 juli 1998 stelde het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) strengere eisen aan de uitstoot van crematoria, gebaseerd op nieuwe, aangescherpte Europese richtlijnen. Omdat het plan voor het crematorium nog in een ontwikkelingsfase verkeerde besloot de gemeente uit te gaan van een schoon crematorium, met een uitstoot die voldoet aan die strengere eisen. Daarvoor werd een nieuwe procedure voor de milieuvergunning - gebaseerd op de nieuwe normen - en een nieuwe artikel-19-procedure opgestart. Uiteraard kon iedereen deze nieuwe aanvragen inzien en opnieuw bezwaren indienen.

Inmiddels is duidelijk dat de gemeente een doekenfilter voorschrijft dat zich in de Europese praktijk al heeft bewezen en voldoet aan de laatste strenge uitstootnormen. De schoorsteen van het crematorium wordt hierdoor lager en komt - zoals het er nu naar uitziet - 0,50 meter boven het dak uit.

vervolgprocedure

Burgemeester en wethouders nemen binnenkort op basis van alle beschikbare informatie allereerst een besluit over de milieuvergunning en over de ‘verklaring van geen bezwaar’ (artikel 19 WRO) die bij de provincie wordt aangevraagd. De provincie neemt vervolgens een besluit over deze laatste aanvraag. Pas daarna kan het college een besluit nemen over de bouwvergunning. De monumentenvergunning is gekoppeld aan het besluit over de bouwvergunning. Na ieder besluit treden de wettelijke bezwaar- en beroepsmogelijkheden in werking (zie apart kader).

bezwaar- en beroep

Vier vergunningsprocedures hebben de gelegenheid geboden bezwaar te maken. De kapvergunning is inmiddels onherroepelijk geworden. Wat betreft de overige drie procedures staan alléén voor eerdere bezwaarmakers nog de volgende mogelijkheden open:
1. bouwvergunning en monumentenvergunning: bezwaar bij het college van b &w;

2. milieuvergunning: beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (alleen mogelijk voor degenen die tijdig bedenkingen tegen de aanvraag en de ontwerpvergunning hebben ingediend!).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...