Nieuwsbank vond voor u onderstaand persbericht:
Investeren in Maaswerken noodzakelijk
(advertentie)
Neem 'n abonnement | Uw reactie is welkom |


Klik op deze link voor later versie of kopie: http://www.minvenw.nl/cend/dvo/persinfo/persberichten/990224.5802.html
Klik op deze link voor het originele bericht: http://www.anp.nl/cgi-bin/perssupport/poc_anp.pl?1999102124_8M8.4V.ALV.out7

nb02

expostbus51


Ministerie VenW
http://www.minvenw.nl

VENW: STAS: INVESTEREN IN MAASWERKEN NOODZAKELIJK

STAATSSECRETARIS DE VRIES: INVESTEREN IN MAASWERKEN HOOGST

NOODZAKELIJK

Grootschalige investeringen om de Maas beter te beschermen tegen overstromingen zijn hoogst noodzakelijk. Dit zegt staatssecretaris drs. J.M. de Vries van Verkeer en Waterstaat vanavond op een verkiezingsbijeenkomst van de VVD in Venlo. Aanleiding vormen recente uitspraken in de media van prof. Dr. G. van de Ven, die de investeringen in het Maasproject 'weggegooid geld' heeft genoemd.

Staatssecretaris De Vries wijst er tijdens de VVD-bijeenkomst op, dat de Maaswerken worden uitgevoerd om een betere bescherming van have en goed te bereiken. Dat betekent minder overstromingen en als er een overstroming optreedt - en dat zal blijven gebeuren - in een kleiner gebied en met kleinere inundatiedieptes.

Het Maasproject betreft een beperkt aantal huizen, waardoor er op het eerste gezicht sprake is van een onbalans tussen kosten en baten. Een aantal uitkomsten van het Maasproject is echter moeilijk of in het geheel niet in geld uit te drukken, zo benadrukt de staatssecretaris. Zo gaat het ook om een kwaliteitsverbetering van het Maasdal, door de realisatie van natuur- en recreatiegebieden.

Het is bekend dat er in Limburg al weer plannen gemaakt worden om aan de oevers van de Maas woningen en bedrijven neer te zetten. Het beleid van de staatssecretaris is erop gericht dit te voorkomen.

De uitvoering van de Maasplannen dient overigens gezien te worden als een eerste stap in een continu proces waarin we onze hoogwaterbescherming steeds weer op een nog hoger peil brengen, aldus staatssecretaris De Vries.

De VVD-bijeenkomst begint vanavond om 20.00 uur en wordt gehouden in de Maagdenberg te Venlo.

Paul van Hamersveld, 070 - 351 7113

24 feb 99 16:25

Herlezen
N\I\E\U\W\S\bank
Introductie | Persberichten Vandaag | Pers Agenda | Persberichten Zoeken | Persbericht plaatsen | Abonneren | Adverteren | Zonder frames |