Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

MKB-Nederland: Arbeid en zorg politiek stokpaardje

Datum nieuwsfeit: 25-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht


25-02-1999
MKB-Nederland: Arbeid en zorg, maatschappelijke realiteit of politiek stokpaardje?

MKB-Nederland is het met het kabinet eens dat arbeid en zorgtaken moeten kunnen worden gecombineerd. Het is echter de manier waarop dit wordt ingevuld, waar MKB-Nederland en Kabinet van mening verschillen.

MKB-Nederland ziet in dit verband geen oplossing in wetgeving. Bovendien is dit een overbodige oplossing. Uit NIPO-onderzoek van MKB-Nederland blijkt namelijk dat maar 12% van alle ondernemers wel eens een verzoek om zorgverlof van een werknemer heeft gehad.

Overigens lost 43% van de ondernemers dit in onderling overleg op en nog eens 21% vindt dat dit via cao- of branche-afspraken moet worden geregeld. In de praktijk blijkt dat werkgevers en werknemers vrijwel geruisloos tot oplossingen komen naar tevredenheid van beide partijen.

Een kabinetsvoorstel werknemers het recht te geven op tien dagen betaald verlof, is ronduit bizar. Het kabinet moet geen Sinterklaas willen spelen op kosten van Zwarte Piet. Dit stelt MKB-Nederland-voorzitter Hans de Boer vandaag tijdens een persconferentie, waar de notitie Arbeid en Zorg; maatschappelijke realiteit of politiek stokpaardje´ wordt gepresenteerd.

Wetgeving op het gebied van arbeid en zorg heeft voor het mkb bovendien een averechts effect omdat geen rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het mkb. Wetgeving legt een grotere druk op de onderneming. Wetgeving legt de basis voor een veel frequenter gebruik en in het verlengde daarvan misbruik van zorgverlof. Bovendien kan het bij afwijzing door de werkgever leiden tot verstoorde arbeidsverhoudingen. Gevoegd bij recente wetgeving in de sfeer van de sociale zekerheid en deeltijdarbeid, komt deze nieuwe wetgeving als de bekende druppel die de emmer doet overlopen. Het organiserend vermogen van kleine en middelgrote bedrijven moet zich steeds sterker richten op zaken die weinig met de kernactiviteit -continuïteit van de onderneming- te maken hebben.

MKB-Nederland is daarom voorstander van andere dan wettelijke maatregelen, die de combinatie van arbeid en zorgtaken moeten bevorderen. Oplossingsrichtingen moeten volgens MKB-Nederland worden gezocht in de combinatie van een aantal zaken, zo staat in de MKB-Nederland-nota.


1. Het aanpassen van de arbeidsduurpatronen en het bevorderen van flexibiliteit op de arbeidsmarkt kan mogelijk worden gemaakt door:
- het opnemen van door werknemers gespaarde (vakantie)dagen: verlofsparen;

- alternatieve arbeidscontracten via bijvoorbeeld de urensystematiek;
- onbetaald verlof, waarbij bekostiging door de werknemer plaatsvindt: geld sparen;


2. Het opzetten van fiscaal gefacilieerde opleidings- en arbeidspools. De pools vormen voor werkgevers een efficiënt middel om werknemers gemakkelijker te kunnen vervangen. Bovendien vormen de pools een wervings- en selectie-instrument en houden de kwaliteit van het personeel op peil door opleiding en scholing. Daarnaast kunnen mensen met weinig werkervaring (door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid) zich hier kwalificeren voor bepaalde banen.


3. De continuïteit van de onderneming kan worden gewaarborgd door:
- vervanging intern proberen te regelen (meer uren door het overige personeel);

- inlenen van uitzend- en oproepkrachten;

- gebruik maken van branche-opleidings en -arbeidspools. Overigens kost inhuren en inwerken van vervangers altijd tijd en geld. Ondernemers moeten daarvoor een tegemoetkoming in deze kosten, bijv. door faciliëring van opleidings- en arbeidspools of loonkostensubsidies kunnen krijgen.


4. De overheid moet zich inspannen om particuliere dienstverlening en bestaande zorgvoorzieningen beter betaalbaar en toegankelijker te maken voor werknemers en consumenten. Bijvoorbeeld door het stimuleren van de witte´ schoonmaker, uitbreiding van de capaciteit van kinderopvang, verbeteren van bestaande zorgvoorzieningen. Fiscale faciliteiten kunnen hierbij een oplossing bieden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie