Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek naar 'energiezuinige' rassen glastuinbouwgewassen

Datum nieuwsfeit: 25-02-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Landbouwuniversiteit Wageningen


Persbericht

25-02-99, nr. 99-12

Veredelingsonderzoeksproject 'Rassen onder glas met minder gas' kost 10 miljoen gulden

Onderzoeksprogramma van start naar energiezuinige rassen van glastuinbouwgewassen

Wageningen Universiteit en Researchcentrum coördineert een groot onderzoek voor het veredelen van gewassen in de glastuinbouw die energie beter benutten. Het onderzoeksprogramma richt zich op glasgroente- en sierteeltgewassen die het energiegebruik in de Nederlandse glastuinbouw voor een belangrijk deel bepalen: tomaat, paprika, roos, chrysant en Poinsettia (kerstroos). Volgens een studie van het Laboratorium voor Plantenveredeling van de Landbouwuniversiteit Wageningen bieden merkergestuurde veredeling en genetische modificatie mogelijkheden de energie-efficiëntie van deze gewassen aanzienlijk te verhogen. De participatie van het veredelingsbedrijfsleven in het programma waarborgt dat de resultaten ook daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast, meent programmaleider professor Piet Stam. Het programma 'Rassen onder glas met minder gas', dat vrijdag 26 februari in Wageningen van start gaat, heeft een looptijd van zes jaar. De kosten, in totaal 10 miljoen gulden, zullen worden gedekt door het Productschap Tuinbouw, NOVEM/Ministerie van EZ, DLO, Ministerie van LNV en veredelingsbedrijven. Voor de eerste fase is reeds 5 miljoen aanbesteed.

De tuinbouwsector wil met dit programma een bijdrage leveren aan het terugdringen van het energieverbruik en de kooldioxide-uitstoot in Nederland. Het onderzoeksprogramma is onderverdeeld in negen deelprojecten die worden uitgevoerd door onderzoekers van de Landbouwuniversiteit Wageningen, de Rijksuniversiteit Groningen, het Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktie-onderzoek (CPRO-DLO, Wageningen), het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheids-onderzoek (AB-DLO, Wageningen), het Proefstation voor de Bloemisterij en Glasgroente (PBG, Naaldwijk) en het veredelingsbedrijf AGRIOM BV (Aalsmeer). Een groot deel van het onderzoek wordt uitgevoerd door zes promotieonderzoekers waarvan de helft dit jaar zal worden aangesteld. De programmaleiding is in handen van prof.dr.ir. Piet Stam van het Laboratorium voor Plantenvere-deling (LUW), ondersteund door dr. Pim Lindhout en dr. Theo Hendriks.

Energieverbruik
De wens om het gebruik van fossiele brandstof en daarmee de uitstoot van kooldioxide te verminderen heeft in de glastuinbouw geleid tot een Meerjarenafspraak Energie tussen overheid en bedrijfsleven. In dit convenant is vastgelegd dat in 2000 het energieverbruik per eenheid product in de tuinbouwsector 50% moet zijn verbeterd ten opzichte van 1989. Voor 2010 wordt voorzien dat de energie-efficiëntie zeker 65% moet zijn verhoogd. De doelstellingen geformuleerd op de EU-milieuconferentie (Luxemburg, 1998), waarin wordt gestreefd naar een daling van de kooldioxide-uitstoot van 6% in 2010 ten opzichte van 1990, maakt ook een absolute reductie van het energieverbruik in de glastuinbouw noodzakelijk. Het is voor de concurrentiepositie van de Nederlandse tuinder natuurlijk ook interessant om de stookkosten te verlagen, mits dit niet ten koste gaat van productie en kwaliteit. De tuinbouwsector is, met een exportwaarde van ruim twintig miljard gulden, een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Tegen deze achtergrond investeren het Productschap Tuinbouw, NOVEM/EZ, DLO en LNV in onderzoek naar vermindering van het energieverbruik in de glastuinbouw. Naast het stimuleren van de toepassing van energiezuinige productiesystemen en bedrijfsuitrusting, kan onderzoek naar het ontwikkelen van rassen die minder energie nodig hebben een belangrijke bijdrage leveren om deze doelstellingen te halen.

Gewassen
In Nederland beslaan de teelten van tomaat en paprika samen ongeveer 50% van het areaal aan glasgroenten. In de bloemisterij zijn de teelten van roos en chrysant veruit de grootste (30% van het areaal). Van deze vier gewassen is het energieverbruik bovendien relatief hoog, zodat ze verantwoordelijk zijn voor meer dan 50% van het energieverbruik in de tuinbouw. Het onderzoeks-programma richt zich daarom in eerste instantie op deze gewassen, aangevuld met het potplantgewas Poinsettia (Kerstroos), een seizoensartikel met naar verhouding ook een hoog gasverbruik. Bij de verbetering van de energie-efficiëntie van deze gewassen door veredeling is gekozen voor twee benaderingen: kruisingsveredeling op fysiologische eigenschappen (zonder dat daarbij de individuele genen en hun functies bekend zijn) en genetische modificatie (het bewust aanbrengen van veranderingen in individuele genen waarvan de fysiologische functies wel bekend zijn).

Kruisingsveredeling
Bij kruisingsveredeling wordt gebruik gemaakt van de genetische variatie die aanwezig is in een gewas of in kruisbare soorten. Hierbij is het van cruciaal belang te weten hoe groot de genetische variatie in het cultuurgewas en zijn wilde verwanten is en in hoeverre die door selecteren benut kan worden. Met de komst van zogenaamde moleculaire merkers is het mogelijk geworden om de plaats van genen op chromosomen nauwkeurig in kaart te brengen. Veredelaars kunnen door gebruik te maken van merkers die gekoppeld zijn aan interessante genen, selecteren voor eigenschappen die moeilijk zijn waar te nemen. Deze merkergestuurde selectie is vooral interessant voor de selectie op kwantitatieve eigenschappen, zoals groei, opbrengst en ontwikkelingssnelheid.
Bovendien kan men met deze aanpak interessante genen opsporen in wilde verwanten en deze door middel van merker-gestuurde veredeling inkruisen in een cultuurgewas. Bij veredeling van de belangrijkste groentegewassen tomaat, paprika en komkommer is de meeste genetische variatie binnen de cultuursoort reeds benut. Voor tomaat en paprika is echter nog veel genetische variatie in wilde, met de cultuursoort kruisbare, verwante soorten beschikbaar. Bij komkommer daarentegen zijn geen kruisbare wilde verwanten bekend, waardoor deze genetische bronnen moeilijk zijn aan te boren. In het programma wordt voor de gewassen tomaat en paprika de benadering voor het benutten van genetische variatie in wilde soorten met merker-gestuurde veredeling onderzocht. Voor siergewassen zoals roos en chrysant is wèl voldoende genetische variatie binnen de cultuursoort beschikbaar, maar ontbreekt de kennis om deze volledig te benutten. Een van de projecten binnen het programma richt zich op het vergaren van deze kennis bij roos.

Genetische modificatie
Voor tomaat, paprika, komkommer, roos en chrysant zijn reeds transformatie-protocollen ontwik-keld, waardoor in principe genen uit andere organismen in deze gewassen kunnen worden ingebracht. Er zijn echter nog geen genen bekend waarvan bewezen is dat ze na te zijn overge-bracht naar een gewas de energie-efficiëntie verbeteren. Dit maakt dat genetische modificatie op dit moment meer risicodragend is dan kruisingsveredeling. Gezien het feit dat vele genen bij groei en ontwikkeling betrokken zijn, die complexe interacties met elkaar hebben, lijkt een gerichte genetische modificatie op het verlagen van het temperatuuroptimum van een gewas niet realistisch. Ook de fotosynthese, de motor achter gewasproductie, lijkt in planten reeds optimaal te verlopen en is niet eenvoudig door genetische modificatie te verbeteren. Het transgene onderzoek in het programma richt zich daarom vrijwel geheel op de fotomorfogenese, het verschijnsel dat ontwikke-ling en groei van planten voor een belangrijk deel onder invloed staat van signalen afkomstig van lichtreceptoren, met name fytochromen. Onderzoek bij de modelgewassen zandraket (Arabidopsis), tabak en tomaat geeft aan dat dit proces mogelijk te sturen is in een richting die de energie-efficiëntie zou kunnen verbeteren. In dit onderzoeksprogramma wordt genetische modificatie toegepast bij tomaat en chrysant.

Participatie
Volgens Piet Stam is de participatie van veredelingsbedrijven van belang voor het slagen van het project. "De veredelaars van glasgroenten en siergewassen zien het strategische belang van onderzoek naar rassen met een betere energie-efficiëntie in en zijn bereid een financiële bijdrage te leveren. Dit is een garantie dat de onderzoeksresultaten worden toegepast in de praktische veredeling van zowel glasgroente- als van siergewassen", meent Stam.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Nieuwe film- en discussieavond DocuDoka over duurzaam toerisme
Op vrijdag 30 september presenteert het Volkshotel de tweede editie van zijn geëngageerde film- en discussieavond DocuDoka in club Doka,...

TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres
TransEnterix presenteert operatierobot Senhance(TM) op congres Europese Vereniging voor Gynaecologische Endoscopie RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.-(BUSINESS WIRE)- TransEnterix, Inc., een bedrijf...

DNB maakt pensioenopbouw onbetaalbaar door “Occasional Studie”
De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen dan de ouderen deelnemers werd gelogenstraft...

Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features
Delticom AG: Probanden.nl begint de winter met nieuwe shop-features HANNOVER, Duitsland-(BUSINESS WIRE)- Precies op tijd voor de winterbandenperiode breidt Probanden.nl...

Qeado geeft websitebezoekers een identiteit
Qeado, ontwerper en leverancier van customer intelligence software voor digitale B2B marketeers, introduceert vandaag zijn clouddienst. Qeado stelt B2B marketeers...

Techbedrijf UNAS start website voor alternatieve manier van doneren
Technologie-initiatief UNAS heeft vandaag een website gelanceerd waarop mensen op een alternatieve manier kunnen doneren door middel van het kijken...

Nederlandse erotiek gigant lanceert als eerste een webshop in China
EasyToys Nederland is het eerste erotiekbedrijf in Europa dat seksspeeltjes levert aan China. De Nederlandse cross-border organisatie lanceert vandaag de...

Gelderse uitjes het duurst in 2016
Inwoners van Gelderland waren het afgelopen seizoen gemiddeld het duurst uit voor een bezoek aan een pretpark, dierentuin of familiepark....

Markten tijdens Sinterklaasintocht en Winterbeleving in Mill
Op zaterdag 12 november zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer voet aan wal zetten in Nederland. Traditioneel komt hij...

Tweederde Nederlandse huishoudens heeft triple- of quadplay abonnement
Circa 66% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een abonnement bij 1 provider waarbij internet, tv en bellen worden afgenomen....

Internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen
TRUSTECH (inclusief CARTES) - een internationaal evenement voor vertrouwenstechnologieen - presenteert uitzonderlijk programma 2016 PARIJS-(BUSINESS WIRE)- Nieuwe naam, nieuwe targets,...

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens, maar omzet groeit niet
Schiphol bestaat 100 jaar. De luchthaven ligt op koers om dit jaar 60 miljoen passagiers te bereiken. Met dit mogelijke...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Closing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

Nieuw bedrijf Med4You.nl helpt patiënt aan regie
Op 1 oktober aanstaande start voormalig zorg-ict bestuurder Hans Hagoort het bedrijf Med4You.nl. Med4You.nl wil zich met haar activiteiten richten...

Smartmatic lanceert TIVI - systeem voor online verkiezingen
Smartmatic lanceert TIVI - veilig en verifieerbaar systeem voor online verkiezingen LONDON-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic heeft vandaag de lancering van TIVI...

D-Day voor Daycar.nl - Auto voor de deur wordt wagenpark van de wijk
We zijn op weg naar een nieuwe samen-beweging, waarin de deelauto innoveert. De laatste ontwikkeling is Daycar. Door leenschaamte te...

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...