Nieuwsbank vond voor u onderstaand persbericht:
Staatssecretaris De Vries opent waterseminar St. Petersburg
(advertentie)
Neem 'n abonnement | Uw reactie is welkom |


Onderstaande tekst is op 26-02-1999 (19990226) opgenomen in de Nieuwsbank-database van Nederlandstalige persberichten.
Klik op deze link voor later versie of kopie: http://www.minvenw.nl/cend/dvo/persinfo/persberichten/990226.5804.html
Klik op deze link voor het originele bericht: http://www.anp.nl/cgi-bin/perssupport/poc_anp.pl?1999102126_8M8.4V.AOF.out48

nb02 nb03

expostbus51


Ministerie VenW
http://www.minvenw.nl

VENW: STAS OPENT WATERSEMINAR ST PETERSBURG

STAATSSECRETARIS DE VRIES OPENT WATERSEMINAR ST. PETERSBURG

In aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft staatssecretaris drs. J.M. de Vries op 26 februari in St. Petersburg (Rusland) een door WL Delft Hydraulics georganiseerd seminar geopend over Integraal Waterbeheer. Staatssecretaris De Vries is daarbij ingegaan op het belang van een integrale aanpak gericht op duurzame ontwikkeling van dichtbevolkte deltagebieden.

Het seminar wordt georganiseerd in het kader van een Russisch-Nederlands project over Integraal Waterbeheer ten behoeve van de regio van St. Petersburg. Het project betreft een samenwerking van een groot aantal Russische instellingen op het gebied van waterbeheer met een door WL Delft Hydraulics geleid Nederlands consortium. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat) is nauw betrokken bij de implementatie van het project. Het project wordt gefinancierd door het Programma voor Samenwerking Oost-Europa (PSO) van het ministerie van Economische Zaken.

Het seminar heeft als Leidraad de implementatie van het Strategisch Management Actie Plan (SMAP) dat in het kader van het project is opgesteld. Hierbij wordt aandacht besteed aan: waterkwaliteit voor de drinkwatervoorziening, zwemwaterkwaliteit, ecologische rehabilitatie en de bescherming van de stad
St. Petersburg tegen overstromingen.

Een belangrijk onderdeel van het seminar betreft de inauguratie van de Commissie voor Integraal Waterbeheer voor de regio St. Petersburg en de start van een vervolgproject gericht op de ontwikkeling van een computersysteem voor het voorspellen van stormvloeden en het identificeren van schade als gevolg van overstromingen. Tevens zal het seminar aandacht besteden aan de mogelijkheden tot verdere Russisch-Nederlandse samenwerking op het gebied van integraal waterbeheer.

Staatssecretaris De Vries heeft verder in St. Petersburg een Standing Committee ingesteld dat de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Rusland moet verbeteren op het gebied van waterbeheer, havenontwikkeling, logistiek en achterlandverbindingen. Het doel van dit Committee is een versterking van de samenwerking tussen Russische en Nederlandse publieke en private partijen in de Verkeer en Waterstaatssectoren en het stimuleren van een integrale benadering van projecten met speciale aandacht voor de bedrijfsomgeving waarin marktpartijen moeten opereren.

Hans Scholten, 06-53379481

26 feb 99 11:03

Herlezen
N\I\E\U\W\S\bank
Introductie | Persberichten Vandaag | Pers Agenda | Persberichten Zoeken | Persbericht plaatsen | Abonneren | Adverteren | Zonder frames |