Nieuwsbank vond voor u onderstaand persbericht:
Leeftijdsonderzoek alleenstaande minderjarige asielzoekers
(advertentie)
Neem 'n abonnement | Uw reactie is welkom |


Onderstaande tekst is op 26-02-1999 (19990226) opgenomen in de Nieuwsbank-database van Nederlandstalige persberichten.
Klik op deze link voor later versie of kopie: http://www.minjust.nl/c_actual/persber/pb394.htm
Klik op deze link voor later versie of kopie: http://www.minjust.nl/c_actual/persber/pb390.htm
Klik op deze link voor het originele bericht: http://www.anp.nl/cgi-bin/perssupport/poc_anp.pl?1999102126_8M8.4V.AOZ.out50

nb02

expostbus51


Ministerie van Justitie


http://www.justitie.nl

MIN JUST: leeftijdsonderzoek minderjarige asielz.

Charlotte Menten

070 370 6266

26.02.99

3763

LEEFTIJDSONDERZOEK ALLEENSTAANDE MINDERJARIGE ASIELZOEKERS

Eind februari 1999 begint de Immigratie- en Naturalisatiedienst weer met het verrichten van leeftijdsonderzoek bij alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA.s), waarbij twijfel bestaat over de opgegeven leeftijd. Reden voor dit onderzoek is dat er in de praktijk herhaaldelijk misbruik is gemaakt van de speciale regels voor AMA.s. Het vaststellen van de leeftijd is door het ontbreken van documenten vaak een probleem.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het Instituut voor Keuring en Screening te Eindhoven in het Diagnostisch Centrum aldaar. Het gaat hier om een herstart van het leeftijdsonderzoek dat in 1996 door de IND is ingevoerd. Daarbij werd de leeftijd bepaald aan de hand van het gebit en de hand en pols. Onder andere vanwege kritiek uit de medische wereld is het leeftijdsonderzoek gestagneerd. Thans is een nieuwe onderzoeksmethodiek ontwikkeld waarbij aan de hand van röntgenfoto.s van het sleutelbeen, en indien nodig ook van de hand of pols, door een onderzoeker de leeftijd van de asielzoeker wordt vastgesteld.

Het leeftijdsonderzoek zal uitsluitend worden verricht na vooraf schriftelijke toestemming van de betrokken asielzoeker. Degenen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een brief waarin wordt gevraagd om hun medewerking. Ook wordt hierin uitleg gegeven wat het leeftijdsonderzoek inhoudt.

26 feb 99 15:35

Herlezen
N\I\E\U\W\S\bank
Introductie | Persberichten Vandaag | Pers Agenda | Persberichten Zoeken | Persbericht plaatsen | Abonneren | Adverteren | Zonder frames |