Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech Helgers tijdens CDA-Congres in Utrecht

Datum nieuwsfeit: 01-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CDA

Speeches uitgesproken op het CDA-Congres van 27 februari 1999

Speech partijvoorzitter J.J.M. Helgers tijdens het CDA-Con-gres op zaterdag 27 februari 1999 in 'Vechtsebanen' te Utrecht.

Dames en Heren,

Het CDA gaat vandaag een volgende fase in. Ruim 4 jaar geleden was ik ook in Utrecht. Ook voor een CDA-Congres. Toen met het dreigende hoog water. Toen werd ik door U tot CDA-voorzitter gekozen. Nu het Congres om afscheid te nemen en het voorzitterschap over te dragen aan Marnix van Rij.

Er is veel gebeurd in die 4 jaar. Volgens sommigen te weinig, volgens een enkeling te veel. Ik ben niet ontevreden over wat we hebben kunnen bereiken afgelopen periode. De interne partijvernieuwing bleek een breed gedragen proces ook na onze teleurstelling van 6 mei 1998. Helaas heb ik geen gespreid bedje voor Marnix van Rij in de aanbieding. Wel een zeer boeiende functie op een spannend moment. Boeiend niet alleen door de verantwoordelijkheid die je mag dragen, maar ook door de pluriformiteit en levendigheid binnen onze partij. Ik heb dat zelf voluit mogen ervaren. In de honderden persoonlijke contacten, tijdens de 350.000 CDA-kilometers die ik aflegde. Van Zuid-Limburg tot Groningen. In Zuid-Limburg waar de afde-lingsvoorzitter om 9 uur ongerust op zijn horloge begon te kijken om vervolgens 5 minuten later de bijeenkomst resoluut te beëindigen."Het is mooi geweest" meldde hij, "ik had afge-sproken dat we om 9 uur zouden gaan wijnproeven". Verhuizen hoefde niet, want we zaten toch al in café Marktzicht. Of de voorzitter van de Noord-Groningse afdeling die om half elf zorgelijk op zijn horloge begon te kijken. "Mijnheer Helgers, Hans, we discussiëren zo geanimeerd, heb je er bezwaar tegen nog een half uur door te gaan?" Dat had ik niet, waarna de voorzitter om 11 uur de bijeenkomst sloot. In de zaal van de Maranathakerk natuurlijk.

Die levendigheid en pluriformiteit is ook in deze campagne weer goed zichtbaar. Van alle politieke partijen zijn wij het meest in staat buiten de media om een campagne dicht bij burgers te voeren. Een campagne in de regio's en steden zelf. Een campagne met persoonlijk contact via canvassen op markten, zoals de meesten van ons dat vandaag ook weer gedaan hebben. Soms levert dat onverwachte taferelen op. Zoals de jonge man die in Arnhem op mij toestapte en zei: "Dag mijnheer Helgers, kent U mij nog?. Ik heb bij U in de gevangenis gezeten". Blikken vol ongeloof van omstanders, zeker als de jongeman pontificaal aankondigt op mij te gaan stemmen. Maar ook heel voorspelbare ontmoetingen. Zoals de middelbare mijnheer die je al op grote afstand zijn lippen ziet tuiten om het woordje 'zakkenvullers' te kunnen uitspreken. Zijn wangen nemen intussen de vorm van rode tomaten aan. Hij blijkt inderdaad tegen de regering te zijn. Na voorzichtig gemeld te hebben dat het CDA in de oppositie zit, blijkt hij ook tegen de oppositie te zijn. Toch blijft het onmisbaar dat CDA-ers de politiek op deze manier een persoonlijk gezicht geven. Wij zijn de grootste lokale partij van Nederland, de grootste politieke ledenorganisatie, de enige partij waarvan niet meer dan de helft van de Kamerfractie uit de randstadsteden komt.

Die kracht van het CDA, die kracht waarin onze leden CDA-ambassadeur zijn, die kracht moeten we mobiliseren. Een CDA met volksvertegenwoordigers die spreekbuis en gids zijn. Spreekbuis omdat ze durven vertolken wat de burgers bezighoudt, gids omdat ze bereid zijn van de burgers een extra stap te vragen, soms tegen het directe eigenbelang in. Volksvertegenwoordigers die de agenda van de burgers naar de raadszaal brengen, en niet alleen de agenda van de raadszaal naar de burger. Volksvertegenwoordigers die de thema's van de burgers het CDA. Een CDA-volksvertegenwoordiger verkoopt niet alles, voor sommige produkten moet je bij de buurman zijn.

Er komen volop kansen voor het CDA. Extern is daar de huidige coalitie die snel aan glans verliest. Paars ontwikkeld zich in rap tempo van heldendicht tot treurspel. Exemplarisch is de hele discussie rond het ontbrekende asielbeleid. Het Paarse asielbeleid begint steeds meer op de Bermuda driekhoek te lijken: al 5 jaar gooien ze er van alles in en je ziet er nooit meer wat van terug. Ik zal het niet verder over de externe kansen hebben, dat heeft Jaap al helder uiteen gezet. Intern is de positie van het CDA versterkt. Dat klinkt paradoxaal na de grote teleurstelling van 6 mei. Toch durf ik die stelling aan. Het aanpassingsproces van het CDA na 1994 is een lange termijn investering. Natuurlijk zouden tussentijdse electorale successen prachtig zijn geweest en de raadsverkiezingen van maart waren een relatieve opsteker. Het uitblijven daarvan mag echter niet leiden tot het voortijdig stopzetten van het vernieuwingsproces van het CDA. Dat zou een absoluut verkeerd signaal zijn. Ook hier geldt: de kost gaat voor de baat uit. De periode dat het CDA in de oppositie zit, moeten we maximaal gebruiken om ons te vernieuwen en herbronnen. In die zin is de huidige oppositieperiode een kans voor het CDA: laat partij en fracties eensgezind het vernieuwingsproces afronden. De omstandigheden zijn nu nog optimaal. Na de volgende verkiezingen zitten we zelf ook weer in een coalitie regering. Dan zullen we dus klaar zijn!

Het CDA heeft in politiek moeilijke periodes altijd een groot voordeel. Wij hebben een inspiratiebron die buiten de politiek ligt. Een bron die niet meedeint op de getijden maar vast verankerd is. In een eeuwenlange traditie van generatie op generatie doorgegeven. In dat proces hebben we deuken en schrammen opgelopen, maar op beslissende keuzemomenten uit de geschiedenis is de Christelijke inspiratie van doorslaggevende betekenis geweest. Nu bij deze millenniumwisseling worden de doorgegeven waarden alleen maar relevanter. Juist in deze tijd, waarin de individuele mens volstrekt autonoom en bevrijd van God en medemens zijn eigen Beloofde Land schept. Met deze toegenomen mogelijk-heden voor de nieuwe mens worden nemen ook zijn dillemma's bovenmenselijke dimensies aan. De noodzaak om nieuwe technische en maatschappelijke ontwikkelingen ethisch te normeren is van wezenlijk belang.

We zien een ongekende groei van de welvaart samen met ongekende milieuvernietiging

We zien deze eeuw unieke toename van levensverwachting en gezondheid, maar ook ongekende massavernietiging van mensenlevens.

We zagen de uitvinding van penicilline, maar ook van gifgas.

De uiterste verten van het heelal worden opengelegd, maar ook de intiemste details van de menselijke vrucht vanaf het eerste moment van leven.

We ontdekken steeds nieuwe sterrenstelsels in het oneindige heelal, maar laten steeds meer aardse dier- en plantsoorten uitsterven.

We hebben een registratiekamer om onze privacy te beschermen, maar ook Menno Buch op onze tv.

Nieuwe mogelijkheden bieden nieuwe kansen, maar stellen ons ook nieuwe vragen. Moet alles wat technisch kan ook kunnen? Alles kan gebruikt, maar ook misbruikt worden. Duidelijk is dat niet alleen economische, financiële of efficiëncy motieven doorslaggevend mogen zijn. Juist daar moet van ons als christen-democraten een extra antenne gevraagd worden. Juist daar waar het immateriële zaken betreft. Waar voortrazende individualisering en economisering leidt tot aantasting van onze sociale leefverbanden. Waar de mens wordt gereduceerd tot zijn koopkracht of arbeidskracht. Waar de mens alleen producent of consument is. Waar vergeten wordt dat je daarnaast ook broer, vader, echtgenoot, zoon, oma of moeder bent. Waar mensen die niet productief zijn niet meer meetellen. Waar opvoeding van kinderen ondergeschikt gemaakt moet worden aan economische eisen en hypotheeklasten. Waar aan opvoeding van kinderen zo weinig waarde wordt toegekend, dat opvoeders geprest worden de betaalde arbeidsmarkt op te gaan. Waar economische flexibilisering van de hoeksteen een zwerfkei maakt. Het CDA moet zorgdragen voor een balans in onze samenleving waarin ook die zachte waarden die je niet meteen in geld kunt omrekenen, waarin ook die waarden een plek houden.
Is dat links of is dat rechts wordt dan vaak gevraagd. Voor die mensen die niet anders kunnen denken dan in dat achterhaalde links/rechts schema herhaal ik Joop Wijn maar: Het CDA is links voor wie niet kunnen en rechts voor wie niet willen!

Dankwoord.
Vier jaar en 22 dagen als CDA voorzitter vliegen voorbij. Het zijn 4 zware jaren geweest, maar opnieuw voor de vraag gesteld of ik beschikbaar zou zijn zou ik weer 'ja' zeggen. Mijn persoonlijke balans is na 4 jaar positief. Dat heeft ook alles te maken met de mensen met wie ik heb samengewerkt. Namen noemen betekent altijd dat je mensen vergeet.
Toch wil ik een aantal mensen apart noemen.
Zonder inhoudelijke uitgangspunten, zonder medewerkers, zonder bestuur en leiding kan een partij niet bestaan. Maar er is meer. Een van mijn kleine neefjes vroeg eens terwijl hij op de grond lag te kleuren: "Oom Hans waarom ben je voorzitter van het CDA?".
Met dat voorzitter deel van zijn vraag had ik geen moeite. Gewoon omdat ik graag de baas wil spelen.
De rest van het antwoord vergde langer nadenkwerk terwijl het antwoord toch zo dichtbij was.
Gewoon omdat het leuk is om voorzitter van het CDA te zijn. Omdat het CDA bestaat uit duizenden vrijwilligers die het CDA overeind houden. Al die actieve leden die de ruggegraat van onze partij vormen. Al die honderden individuele contacten die ik met jullie heb mogen hebben, het waren evenzovele stimulansen voor mij. De kennismaking met onze 587 lokale afdelingen, de rondetafelgesprekken met meer dan 400 lokale CDA-voorzitters, al die Gemeenteraads- en Statenleden, die campagnemensen, al die telefoontjes en huiskamergesprekken. Een partij met zoveel actieve leden heeft altijd toekomst. CDA-ers de toekomst van het CDA dat bent U, U zoals U vandaag hier in Utrecht bent. Kijk om U heen, kijk naar uw buren, Nederland kijk in deze zaal, let op deze mensen: hier zitten gewone mensen, waarschijnlijk ook mensen die U persoonlijk kent, collega's of buurtgenoten.
Dit zijn de mensen.
U samen met Jaap de Hoop Scheffer en Marnix van Rij, U bent de CDA-ers die Nederland klaar maken voor de toekomst en daarom heb ik het een voorrecht gevonden Uw voorzitter te zijn!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...