Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Sterke groei Triodos Bank

Datum nieuwsfeit: 01-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Triodos Nederland

PERSBERICHT

* Opnieuw groei Triodos Bank

* Fondsvermogen Triodos Groenfonds met ruim 39% gestegen

STERKE GROEI TRIODOS BANK

In 1998 heeft Triodos Bank opnieuw een sterke groei gerealiseerd. Het balans- totaal steeg met 23% tot ruim NLG 772 miljoen (EUR 350 miljoen) (1997: NLG 628 miljoen).

Triodos Bank staat voor 'vernieuwend bankieren' en geldt als pionier op het gebied van 'verantwoord' sparen en 'groen' beleggen. De belangrijkste activiteit van Triodos Bank is de financiering van bedrijven en ondernemingen die actuele thema's op sociaal, cultureel en milieuterrein bij hun werk betrekken. Triodos Bank laat zien dat deze gebieden in de hedendaagse bankpraktijk een volwaardige, herkenbare en winstgevende rol kunnen spelen. Triodos Bank voert een actief beleid ten aanzien van de ontwikkeling van duurzame energiebronnen (zon en wind), biologische landbouw, kunst en cultuur, natuur en milieubescherming, onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast is de bank actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder 'microkredietverlening' in ontwikkelingslanden en eerlijke handel (fair trade).

FINANCIEEL RESULTAAT

Het netto resultaat na belastingen is met 13% verbeterd ten opzichte van 1997. De winst per aandeel groeide tot NLG 5,12 (EUR 2,32) (1997: NLG 4,65), een stijging van ruim 10%.

De totale kredietportefeuille van Triodos Bank groeide met 19%. De concurrentie met andere banken in deze interessante niche-markt van milieuvriendelijke en sociaal bewuste ondernemingen neemt toe. Triodos Bank ziet dit als een positieve ontwikkeling. Als bank met specifieke ervaring en kennis van deze sectoren ziet Triodos Bank goede mogelijkheden voor verdere groei.

GROEIENDE BELANGSTELLING

De groei van de toevertrouwde middelen bedroeg 26%. Veel nieuwe spaarders kiezen voor Triodos Bank om de positieve keuzes die de bank maakt, gericht op vernieuwing. Ook bij Triodos Bank is de algemene tendens merkbaar van een toenemende voorkeur voor beleggen boven sparen, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in de groei van het Triodos Groenfonds.

FUSIE TRIODOS GROENFONDS LEIDT TOT GROEI

In juni 1998 zijn de drie groene beleggingsfondsen van Triodos Bank gefuseerd tot Triodos Groenfonds. Het Windfonds en Biogrond Beleggingsfonds - de fondsen die in 1994 als voorbeeld hebben gediend bij de introductie van de fiscale groenregeling - zijn samen met Het Groene Beleggingsfonds opgegaan in Triodos Groenfonds. Dit fonds financiert in algemene zin projecten die in het belang zijn van natuur en milieu. Windenergie en biologische landbouw (waaronder ook de verwerkende sector, zoals groene slagers en zuivelbedrijven) zijn daarbij de speerpunten gebleven binnen het beleggingsbeleid.

Triodos Groenfonds is een erkend groenfonds in het kader van de fiscale groenregeling. Deze regeling houdt in dat het dividend van Triodos Groenfonds voor de particulier onbeperkt belastingvrij is. Daarmee wordt het bruto rendement van Triodos Groenfonds gelijk aan het netto rendement. Deze regeling stimuleert investeringen die in het belang zijn van natuur en milieu.

In 1998 is het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met ruim 39% gestegen ten opzichte van het vermogen per 31 december 1997 van de samengevoegde fondsen. Het fondsvermogen ultimo 1998 bedraagt ruim NLG 142 miljoen (EUR 64 miljoen). Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg NLG 3,6 miljoen (EUR 1,6 miljoen) (1997: NLG 2,6 miljoen). Het resultaat over 1998 is sterk benvloed door de eenmalige kosten van de fusie en een millenniumvoorziening. Zonder deze kosten zou het resultaat in 1998 meer zijn gestegen. Het beleggingsresultaat steeg tot NLG 11,2 miljoen (EUR 5,1 miljoen) (1997: NLG 3,8 miljoen). Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de wijziging van de herwaarderingsreserve als gevolg van de dalende rente.

Per aandeel is het (belastingvrij) resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening NLG 3,35 (EUR 1,52). De intrinsieke waarde per aandeel steeg in 1998 tot NLG 121,15 (EUR 54,98) (1997: NLG 108,26).

Zeist, 1 maart 1999

TRIODOS BANK NV

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Thomas Steiner Telefoon: 030 693 65 20 (direct) 06 534 888 13 (mobiel)

Kerncijfers Triodos Bank NV (in duizenden)

1998 1998 1997

EUR NLG NLG

Aansprakelijk vermogen 32.444 71.497 67.507

Toevertrouwde middelen 305.760 673.806 536.837

Kredieten 152.838 336.811 283.405

Balanstotaal 350.508 772.417 627.516

Totaal baten 9.948 21.922 18.179

Bedrijfslasten 7.108 15.664 12.496

Waardeveranderingen van vorderingen 948 2.090 1.901

Bedrijfsresultaat voor belastingen 1.892 4.168 3.782

Belastingen bedrijfsresultaat 652 1.436 1.373

Nettowinst 1.240 2.732 2.409

Per aandeel (in EUR/NLG)

- Intrinsieke waarde 61 134 132

- Netto winst* 2,32 5,12 4,65

- Dividend** 1,36 3,00 3,00

* De winst per aandeel is berekend over het in een boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

** Dividend over 1998 moet nog worden vastgesteld door algemene vergadering van aandeelhouders.

Zeist, 1 maart 1999

TRIODOS BANK N.V.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie