Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tegemoetkoming vormingsactiviteiten Vlaamse bedrijven

Datum nieuwsfeit: 02-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 2 MAART 1999

Bedrijven kunnen Vlamivorm aanvragen

Bedrijven kunnen vanaf nu bij de Vlaamse administratie een aanvraag indienen voor het bekomen van een tegemoet- koming voor vormingsactiviteiten. De Vlaamse regering heeft immers op voorstel van de Vlaamse ministers Wivina DEMEESTER en Eric VAN ROMPUY het zogenaamde "Vlamivorm- besluit" goedgekeurd. Dit besluit regelt de concrete uit- werking van de Vlamivorm-maatregel die via het Programma- decreet tot stand was gekomen.

Vlamivorm bouwt verder op de Vlaminov-maatregel van vorig jaar. Ondernemingen uit de be- en verwerkende nijver- heid, de bouwsector, de transportsector, de arbeidsbemid- deling, de informatica of de reiniging van gebouwen, die in 1998 de werkgelegenheid minstens op het peil van 1997 hebben behouden, komen in aanmerking voor een tegemoet- koming. Deze tegemoetkoming bedraagt 25.000 fr. per voltijdse baan in een kleine onderneming en 10.000 fr. in een grote onderneming. De tegemoetkoming wordt met 5.000 fr. verhoogd voor elke bijkomende baan die in 1998 gecre- ëerd werd. Deze verhoging bedraagt 10.000 fr. wanneer er een laaggeschoold langdurig werkloze werd aangeworven. De totale tegemoetkoming kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat aan onroerende voorheffing betaald moet wor- den.

Het ontvangen bedrag moet binnen het jaar geïnvesteerd worden in bijkomende vorming. Deze vorming kan zowel bin- nen als buiten de onderneming georganiseerd worden, door de onderneming zelf of door een verstrekker van vorming. Ondernemingen mogen bij hun keuze van vorming terugvallen op wat hun sector hen aanbiedt, of volledig zelf bepalen welke vorming er in hun onderneming noodzakelijk is. Wel moeten de vormingsintenties van de onderneming vooraf worden meegedeeld én goedgekeurd door de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging, indien deze in de onderne- ming aanwezig zijn. Vlamivorm kan eventueel ook gebruikt worden als co-financiering om Europese ondersteuning aan te vragen in het kader van doelstelling 4 (Europees Soci- aal Fonds).

De goedkeuring van het besluit maakt de onmiddellijke uitvoering van Vlamivorm mogelijk. Via een brede mailing aan de (inter)professionele organisaties, sociale secre- tariaten, banken, enz. zullen de komende week zoveel mogelijk brochures en aanvraagformulieren verspreid wor- den. Geïnteresseerde ondernemingen kunnen steeds terecht bij de Vlamivorm-cel van de administratie Economie op tel.nrs. (02) 553 37 36 of (02) 553 37 46. De brochure en het aanvraagformulier kunnen eveneens gedownload wor- den vanop de webstek van de Vlaamse administratie : www.vlaanderen.be/ned/sites/economie/econ_f.htm. De gedownloade formulieren kunnen volledig rechtsgeldig gebruikt worden.

info : Walter Aertsens, woordvoerder van minister Van Rompuy - tel. (02) 227 23 11 e-mail: (persdienst.vanrompuy@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie