Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SNM: Planologische bescherming handhaven bij tracéprocedure

Datum nieuwsfeit: 02-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Stichting Natuur en Milieu


PERSBERICHT

Utrecht, 1 maart 1999

Planologische bescherming handhaven bij nieuwe tracéprocedure

De nieuwe procedure voor de aanleg van wegen en andere infrastructuur mag de planologische bescherming van gebieden niet opzij schuiven. Dat is de kern van de fundamentele kritiek van Stichting Natuur en Milieu op de ontwerp-wijziging Tracéwet van de minister van Verkeer en Waterstaat. De minister wil de Tracéwet wijzigen omdat de procedure voor de aanleg van een nieuwe weg nu te veel tijd zou kosten.

Stichting Natuur en Milieu is voorstander van vlotte procedures, maar de tijdwinst moet niet worden gezocht in vrijstelling van het bestemmingsplan zoals het ontwerp voorstelt. Tijdwinst is vooral te boeken door de lange periodes van ambtelijke bemoeienis tijdens de procedure te bekorten en door verschillende procedures (onteigeningsprocedure, milieuvergunningprocedure enz.) parallel te schakelen.

De milieuorganisatie plaatst grote vraagtekens bij de onderbouwing van de voorgestelde wijziging. De Tracéwet is pas vier jaar oud. Bij de evaluatie van de wet in 1996 was er slechts ervaring met twee onvolledig doorlopen tracéprocedures. Dat is geen verantwoorde basis voor het beantwoorden van de vraag of de tijdwinst zoals ook de Tracéwet beoogt wel of niet wordt gehaald.

Het buiten werking stellen van bestemmingsplannen voor de aanleg van een weg is volstrekt uit den boze. Een nieuw tracé heeft een grote uitstraling op de omgeving. De positieve en negatieve gevolgen doen zich vooral voor op plaatselijk niveau. De afweging tussen mobiliteits- en andere belangen, zoals van natuur, milieu en landschap, kan en mag niet alleen op rijksniveau worden gemaakt. Het bestemmingsplan wordt daarmee bovendien een onbetrouwbare informatiebron voor de burger. En in tegenspraak met de tendens naar decentralisatie van de overheid wordt hier een forse 'greep naar de macht' gedaan door het Rijk.

Natuur en Milieu heeft ook problemen met de enorme haast waarmee de regering de wets-wijziging erdoor wil jassen. De regering heeft zo'n haast omdat zij de nieuwe procedure in kannen en kruiken wil hebben voor de aanleg van de hogesnelheidslijn en de Betuwelijn. De verstrekkende gevolgen van een nieuwe procedure vergen echter op de eerste plaats grote zorgvuldigheid, die nu in het gedrang komt.

Nadere inlichtingen:
Jessica Hoitink, tel. 030-2331328
Marijke Brunt, tel. 030-2331328

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie