Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overeenstemming invulling bezuinigingen kunstvakonderwijs

Datum nieuwsfeit: 02-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 26-02-1999

Persbericht
Nummer: 21

OVEREENSTEMMING OVER INVULLING BEZUINIGINGEN KUNSTVAKONDERWIJS

Staatssecretaris Rick van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de HBO-raad hebben overeenstemming bereikt over de invulling van de bezuinigingen voor volgend jaar. In 2000 moet in totaal 18 miljoen gulden worden bezuinigd, maar daarvan was 13 miljoen al ingevuld. Het resterende bedrag van 5 miljoen wordt evenredig verdeeld over alle instellingen en disciplines binnen het kunstvakonderwijs. Voor de jaren 2001 en later resteert een bezuiniging van rond de 10 miljoen.

De bezuinigingen worden zo uitgevoerd dat de herstructurering van het kunstvakonderwijs niet in gevaar komt. Scholen die door deze structurele maatregelen in de problemen raken kunnen een beroep doen op overgangsgelden.

Het vorige kabinet besloot in 1997 dat de kunstvakopleidingen structureel moeten bezuinigen, oplopend van 4 miljoen in 1998 tot 25 miljoen vanaf 2001. Bovendien werd in 1997 de Projectorganisatie Kunstvakonderwijs ingesteld om de staatssecretaris te adviseren over de herstructurering. Nu is binnen het kunstvakonderwijs sprake van een ondoorzichtig aanbod en onduidelijke profilering. De Projectorganisatie brengt begin mei haar eindadvies uit. Daarna worden de bezuinigingen voor de jaren 2001 en later ingevuld, die structureel rond de 10 miljoen bedragen.

Het totaal aan maatregelen vanaf 2000 ziet er als volgt uit:

 
                           2000 2001 2002 2003 
                  Taakstelling in Mf 18,0 25,0 25,0 25,0 
                  A Collegegeldmethodiek 1,0 1,0 1,0 1,0 
                 B Pseudo kuo in het hbo 3,4 4,6 6,0 6,0 
                  C Dekking/Compensatie 98-00 4,0 0 0 0 
                     D Netto Niet-EU 1,6 2,3 3,0 3,1 
           E Technische budgettaire bijstelling 2000 3,0 0 0 0 
                F Herordening tranche 2000 5,0 5,0 5,0 5,0 
  G Herordening kunstvakonderwijs tranche 2001+ 0 12,1pm 10,0-pm 9,9-pm 
  H Herordening verwante voorzieningen buiten het hbo tranche 2001+ 0 pm 
                                  pm pm 
                                  

De maatregelen A tot en met C zijn in al 1997 met de Tweede Kamer afgesproken en waren dan ook geen onderwerp van overleg meer.

Maatregel D is de Niet-EU maatregel. In 1997 is besloten dat studenten in het kunstvakonderwijs van buiten de EU boven op het wettelijk collegegeld een bijdrage van f 3000 moeten betalen. De eigen bijdrage wordt met ingang van komend studiejaar verhoogd tot f 5000. Studenten die talentvol én aantoonbaar minder draagkrachtig zijn, kunnen een beroep doen op een beurs. Voor dit doel wordt de helft van de opbrengst van de collegegeldverhoging ingezet.

De maatregelen E en F zijn in het afgelopen overleg met de HBO-raad afgesproken en betreffen het begrotingsjaar 2000. De maatregel E is een eenmalige technische bijstelling in de budgetverdeling. De maatregel F betreft een korting van 5 miljoen op het aantal gebudgetteerde studenten in het kunstvakonderwijs. De instellingen zullen deze korting naar vermogen specifiek en structureel invullen.

De maatregelen G en H betreffen 2001 en later. Het gaat hier om de financiële consequenties van de herstructurering naar aanleiding van de voorstellen van de Projectorganisatie Kunstvakonderwijs.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie