Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Strategiediscussie stadsvisie Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 03-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Oosterhout


Stadsvisie moet nadere uitwerking worden van Strategiediscussie

Gemeentebestuur gaat discussie aan met bevolking en organisaties over toekomst stad

Het Oosterhoutse gemeentebestuur wil bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nauw gaan betrekken bij de vervolgdiscussie over de ontwikkeling van Oosterhout tot het jaar 2015.

Dat is de kern van het plan van aanpak rond de "Stadsvisie". Dit plan wordt het logische vervolg op de in 1997 afgesloten Strategiediscussie, waaraan behalve bestuurders ook inwoners van Oosterhout en tal van organisaties hebben deelgenomen.

Het besluit dat de gemeenteraad toen nam, kwam erop neer dat Oosterhout geen nieuwe grote stadsuitbreidingsgebieden (bijvoorbeeld ten oosten van de A27) in ontwikkeling zou nemen. De ontwikkeling diende in principe plaats te vinden binnen de bekende stedelijke grenzen (inclusief een compleet Vrachelen). Tevens bepaalde de gemeenteraad toen dat de uitkomst van deze, vooral op hoofdlijnen gevoerde, Strategiediscussie nader zou moeten worden uitgewerkt.

Voor deze uitwerking hebben b. en w. nu een eerste stap gezet met het vaststellen van een plan van aanpak, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van maart zal behandelen. Het plan van aanpak gaat vergezeld van een communicatieplan, waaruit duidelijk wordt dat het college de Stadsvisie van begin af aan wil ontwikkelen samen met raadsleden, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ter ondersteuning van het proces stelt het college de raad voor twee externe bureaus aan te trekken: bureau Zandvoort, dat vooral het "technische" gedeelte van het proces zal begeleiden, en bureau Priority Search, dat wordt ingehuurd om de meningen en opvattingen van inwoners, ondernemers en (sociaal-maatschappelijke) organisaties te peilen.

Bij het opstellen van de Stadsvisie staat, aldus b. en w., "het toekomstig maatschappelijk functioneren op lokaal niveau centraal". Dat betekent dus dat in de discussie alle aspecten van de Oosterhoutse samenleving aan bod moeten komen. Zaak is om te bepalen aan wat voor voorzieningen Oosterhout in de toekomst behoefte heeft. "Daarbij gaat het niet alleen om voorzieningen met een ruimtelijke dimensie, maar ook om immateriële zaken, bijvoorbeeld in de vorm van zorg en aandacht", schrijven burgemeester en wethouders. Vervolgens zal moeten worden bepaald of, en zo ja waar, voor het totstandbrengen van die nieuwe voorzieningen ruimte en geld gevonden kunnen worden.

Het college stelt voor om bij de Stadsvisie ook direct het opstellen van de nieuwe dorpsplannen voor Den Hout, Dorst en Oosteind mee te nemen. Immers, de Stadsvisie moet een beeld geven van de meest gewenste toekomstige ontwikkeling van de gehele gemeente; de kerkdorpen horen daar uitdrukkelijk bij. Daarnaast zal de Stadsvisie belangrijke aanbevelingen voortbrengen voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied".

Groepswerk

Het college wil vanaf het allereerste begin bij het opstellen van de Stadsvisie nauw samenwerken met alle belanghebbenden. Die belanghebbenden, zo is het voorstel, worden in een aantal groepen ondergebracht.

Zo wordt voorgesteld negen "bewonersgroepen" in het leven te roepen, verdeeld over de stad Oosterhout (zes) en de drie kerkdorpen. Van hen wordt vooral verwacht dat ze in de discussie datgene inbrengen wat onder bewoners van Oosterhout leeft.

Voor de bedrijventerreinen Vijf Eiken en Weststad zullen op dezelfde manier "gebruikersgroepen" worden samengesteld.

Het college wil daarnaast de gewenste ontwikkelingen ook groeperen rond vijf thema’s (wonen en woonomgeving, economische activiteiten, infrastructuur, voorzieningen en ruimtelijke kwaliteit). Per thema stellen b. en w. voor een "themagroep" in het leven te roepen, die bestaat uit vier vertegenwoordigers van betrokken maatschappelijke organisaties, vier raadsleden en vier "externe deskundigen".

Tenslotte zal het hele proces worden begeleid door een "klankbordgroep", die bestaat uit een aantal, nog aan te wijzen, sleutelfiguren uit de Oosterhoutse samenleving. Zij moeten er vooral op toezien dat alle ingrediënten die vanuit de verschillende discussies voor de Stadsvisie worden aangeleverd, worden samengesmolten tot één integraal en logisch geheel.

Fasegewijs

De Stadsvisie zal, zo blijkt uit het plan van aanpak, in vier fasen tot stand komen. In de inventarisatiefase, die loopt tot het begin van de zomervakantie, zal materiaal worden verzameld dat als basis voor de verdere discussie dient. Voor een deel is dat bestaand materiaal, in bijvoorbeeld de vorm van statistische gegevens.

Adviesbureau Zandvoort zal in deze periode "kwaliteitskaarten" van de gemeente opstellen, waarin de ruimtelijke kwaliteiten van Oosterhout in beeld worden gebracht. In deze periode zal Priority Search door middel van groepsbijeenkomsten proberen te achterhalen wat bewoners en ondernemers graag veranderd willen zien in hun buurt, kerkdorp of industriegebied.

In deze fase zullen tevens gesprekken gevoerd worden met de drie "stuurgroepen" van de kerkdorpen (Vereniging Belangen Oosteind, Leefbaarheidswerkgroep Den Hout en Dorpsraad Dorst).

Een ander niet onbelangrijk proces is dat een groot aantal sociaal-maatschappelijke organisaties en instellingen gevraagd zal worden hoe zij aankijken tegen de ontwikkelingen in Oosterhout op sociaal-maatschappelijk gebied. Door middel van groepsbijeenkomsten zal vervolgens worden getracht daaruit een aantal gemeenschappelijke visies te destilleren.

De ideevormingsfase loopt van juni tot en met september 1998. Direct na de zomervakantie, vanaf begin september, komen dan de themagroepen in beeld. Op basis van het materiaal uit de inventarisatiefase wordt van hen verwacht dat ze aangeven welke ontwikkelingen ze per thema verwachten en hoe dat moet worden vertaald in nieuw beleid.

In de fase van de visievorming, die duurt van oktober 1999 tot en met januari 2000, zal de ambtelijke projectgroep, met ondersteuning van adviesbureau Zandvoort, de uitkomsten van de eerste twee fasen moeten samensmelten tot één concept-visie. De klankbordgroep heeft een belangrijke rol als bewaker van dit proces. Het voorlopige resultaat wordt voorgelegd aan alle groepen die aan de totstandkoming van de Stadsvisie hebben deelgenomen.

Mede op basis van die terugkoppeling nemen b. en w. dan in februari 2000 een voorlopig besluit, dat vervolgens "de inspraak" ingaat: zowel per wijk als voor totaal Oosterhout. In deze opzet past ook (een aantal) stadsgesprek(ken) over de Stadsvisie. Uiteindelijk zal de gemeenteraad in juni 2000 over de vaststelling van de Stadsvisie moeten besluiten.

Het is de bedoeling dat de discussie in de betreffende groepen kan plaatsvinden zonder dat er al sprake is van een duidelijk standpunt van het college. De Stadsvisie zal daarnaast regelmatig terugkerend onderwerp zijn in de vergadering van de commissie Algemene Zaken.

Extra communicatie-inspanningen

B. en w. willen verder de Oosterhoutse bevolking bij de discussie betrekken door onder andere het organiseren van publieke debatten over onderdelen van de Stadsvisie en door Internet in te zetten voor interactieve discussies over de toekomst van de stad.

Met de discussie rond de Stadsvisie is totaal een bedrag van ƒ 700.000 gemoeid. Hiervoor is geld beschikbaar in de meerjarenraming (kosten derden) en de lopende begroting (ambtelijke inzet).

Oosterhout, 3 maart 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...