Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen verruiming vrijstelling deelneming

Datum nieuwsfeit: 04-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

expostbus51


Ministerie van Financien


www.minfin.nl

FINANCIEN: VERRUIMING VRIJSTELLING DEELNEMING

PERSBERICHTNR. 99/051 Den Haag 4 maart 1999

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN HET LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VENDRIK OVER VERRUIMING VAN DE VRIJSTELLING UIT EEN DEELNEMING

VRAGEN:


1.

Hoe verhoudt de vrijstelling van belasting over inkomsten uit een deelneming zich tot de uitspraken van de Hoge Raad?

2.

Wat houdt de instructie aan de Belastingdienst precies in, in vergelijking tot het tot nu toe geldende beleid?

3.

Heeft het Kabinet ook andere beleidsopties overwogen in plaats van een verruiming van de deelnemingsvrijstelling? Waarom is er voor de huidige instructie gekozen?

4.

Kan er een inschatting gemaakt worden van de budgettaire consequenties?

5.

Overweegt het Kabinet op termijn een wetswijziging die deze instructie vervangt?
ANTWOORDEN:


1.

In artikel 13, eerste lid van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (hierna Wet VPB) is bepaald dat voordelen uit hoofde van een deelneming buiten aanmerking blijven bij het bepalen van de winst. Deze 'voordelen' kunnen positief en negatief zijn. In artikel 13, tweede lid Wet VPB is bepaald dat van een deelneming sprake is indien de belastingplichtige voor ten minste vijf percent van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder is van een vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld.
In artikel 13, derde lid Wet VPB wordt met een deelneming gelijkgesteld een aandelenbezit dat geen deelneming vertegenwoordigt, omdat dat bezit minder bedraagt dan de hiervoor genoemde vijf percent, indien het aanhouden van dat bezit in de lijn ligt van de normale uitoefening van de door de belastingplichtige gedreven onderneming. De Hoge Raad heeft in de arresten van 5 november 1997 (HR 5 november 1997, nr. 32 105 gepubliceerd in onder meer BNB 1998/37 en HR 5 november 1997, nr. 32 137, gepubliceerd in onder meer BNB 1998/38) duidelijkheid verschaft over de vraag wanneer sprake is van een zogenoemde gelijkgestelde deelneming in de zin van artikel 13, derde lid van de Wet VPB.

2.

Aan mij is de vraag voorgelegd naar de reikwijdte van de arresten van 5 november 1997 van de Hoge Raad. In het Besluit van 20 januari 1999, nr. DB 98/4730M (bijgevoegd) heb ik aangegeven dat de Hoge Raad naar mijn oordeel tot de conclusie komt dat bij een belastingplichtige die een aandelenpakket van kleiner dan vijf procent aanhoudt de deelnemingsvrijstelling steeds van toepassing is indien de belastingplichtige feitelijk een onderneming drijft en de betreffende door haar gehouden aandelen niet zijn aan te merken als een belegging. De subtiele nuance van aandelen die niet ter belegging maar ook niet in de lijn van de onderneming worden gehouden is derhalve niet meer aan de orde. Ik heb daarbij opgemerkt dat ik mij in deze conclusie kan vinden. De arresten van de Hoge Raad passen binnen de ratio van de bestaande wetgeving. Met nadruk heb ik vermeld dat naar mijn oordeel volgens de Hoge Raad geen sprake is van een gelijkgestelde deelneming in situaties waarin feitelijk geen onderneming wordt gedreven door belastingplichtige. Derhalve is er van een wezenlijke verruimde toepassing van de deelnemingsvrijstelling geen sprake. Bedacht moet worden dat bij de toepassing van de deelnemingsvrijstelling niet slechts winsten zijn vrijgesteld maar ook verliezen niet aftrekbaar zijn.

3.

Het kabinet heeft geen andere beleidsopties overwogen.

4.

Het Besluit heeft gezien het voorgaande geen budgettaire consequenties.

5.

Neen.

Woordvoerder: mr. H.J. Schipholt
Tel.nr.: 070 - 342 8231


04 mrt 99 16:01

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie