Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA: Alles uit de kast voor herstel wao-ers

Datum nieuwsfeit: 04-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CDA

: Tweede Kamer : WAO (040399)

WAO (040399)

Den Haag, 4 maart 1999

ALLES UIT DE KAST VOOR HERSTEL

1. Treurig maar waar het aantal
arbeidsongeschikten stijgt weer en ook het ziekteverzuim neemt toe (Wulbz had weinig effect en zo kort na de Pemba wetgeving moeten al weer nieuwe maatregelen worden genomen). Meer dan 900.000 mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is voor het CDA gewoon te veel. Het is niet aanvaardbaar dat er zoveel mensen aan de kant staan. Een WAO uitkering moet voor mensen die niet meer aan het werk kunnen in betaalde arbeid een goede waarborg zijn. Maar voor hen die nog wel kunnen herstellen, is de WAO vaak een belemmering om weer aan het werk te komen. Terwijl op dat werk juist alles gericht moet zijn.

Volgens mijn fractie is er daarvoor een veel fundamenteler visie op de beperking van de instroom (100.000 mensen per jaar) nodig. Een visie waarbij ook nadrukkelijk naar de verantwoordelijkheidsverdeling wordt gekeken. Dat is wat ik mis in de brief van de staatssecretaris.

Zo over de afgelopen jaren terugkijkend zie ik door alle stelselherzieningsdiscussies een punt dat onderbelicht is gebleven en wel het keuringstijdstip voor de WAO. Bij therapieen tegen kanker, overspannenheid, burn out, verkeersongevallen in veel van deze situaties zijn de klachten en het arbeidsvermogen op het tijdstip van de WAO-uitkering nog onzeker. Omdat in de nieuwe regelgeving de nadruk ligt op tijdige keuring krijgt de zieke werknemer al in de 7e maand zijn aanvraagformulieren voor een WAO-uitkering in de bus. De keuring zelf dient uiterlijk in de 11e maand te gebeuren. Net zijn de reintegratieactiviteiten goed en wel op gang of je bent al bezig je uitkering te regelen. Er wordt niet of nauwelijks gekeken of iemand nog bij zijn eigen werkgever kan werken. Er wordt een ao-percentage vastgesteld en daarmee de hoogte van de uitkering. De keuring heet niet voor niets claimbeoordeling. De uitkering is de claim en herintreden, herstel is de bijzaak. En dat moet anders!

De keuring wordt juist door de koppeling aan het uitkeringsrecht als definitief gezien en zou dus later moeten plaatsvinden als alles uit de kast is gehaald voor herstel en werkhervatting. Het oude SER idee nog niet keuren als er kans is op werkhervatting met daaraan nu gekoppeld de uitbreiding van de loondoorbetaling voor de werkgever tot maximaal de ontslagtermijn van 2 jaar is dus wel degelijk nog heel relevant. Wees er zo vroeg mogelijk bij en zet alle kaarten op herstel.

Deze fundamentele visie op beperking van de instroom door preventie en voorkomen van instroom, maar ook perspectief bieden aan mensen die in de WAO zijn terechtgekomen mist de CDA fractie node.

2. Vanuit het voorgaande perspectief naar de voorstellen van de sts. Kijkend, vindt de CDA fractie dat hij te veel van te weinig verwacht. Het gaat voornamelijk over verbeteren van de bestaande uitvoeringspraktijk, strenger keuren, herkeuren, normen en richtlijnen. Mijn fractie heeft op 1 voorstel na ( het vaker herkeuren van psychische gevallen om 3 maanden: wij wijzen dat af!) niet zoveel tegen al die voorstellen, maar het is vooral meer van hetzelfde. Zou het aspiratieniveau van de sts niet hoger moeten liggen en zijn de verwachtingen van de sts van zijn maatregelen niet te hoog? Veel zaken worden ook op termijn gesteld. Opmerkelijk vaak wordt gesproken over er wordt gezocht naar. .

Kan de sts hier nu aangeven hoe hij fundamenteel tegen instroombeperking aankijkt? Is hij het met het CDA (en anderen) eens dat hier de winst behaald moet worden (dus in het eerste ziektejaar). Hoe kijkt hij tegen de reacties uit het veld op zijn voorstellen aan? Waarom is hij niet met een meer fundamentele aanpak gekomen? Was dat om inhoudelijke of politieke redenen niet opportuun? Of is de sts toch van plan om met andere voorstellen te komen (in Telegraaf van afgelopen zaterdag leek het daar wel op: huidige verplichte reintegratieplan wordt afgeschaft; wao sancties moeilijker te ontlopen). Ik dacht :we krijgen nog een aangepaste brief de sts heeft verder gedacht. Komt er iets? Wanneer? Hoe moet ik eea zien in relatie tot de STAR? (Vreemd is dat in de brief van het Kabinet aan STAR n.a.v. najaarsoverleg ook aangegeven is de vraag te bezien hoe de instroom in de WAO kan worden ingeperkt)

Waarom wordt niet meer op sectorspecifieke oorzaken van ziekte en arbeidsongeschiktheid ingegaan. Dit ook gegeven het feit dat er gewoon opmerkelijke verschillen zijn aan te geven. Bovendien is het zo er een opmerkelijk onderscheid is te zien in de instroom ten opzichte van het verleden. Vrouwen blijken in verhouding 2 maal zo vaak in de WAO te belanden dan mannen. In de sector gezondheidszorg is dat 4 keer zo hoog. (ook in onderwijs etc). Werkdruk en leefdruk spelen een rol, maar ook het feit dat al in de augustusrapportage van het CTSV stond dat arbodiensten wel aandacht aan de fysieke arbeidsomstandigheden besteden, maar te weinig aan stijl van leidinggeven, werkomgeving werkorganisatie: kortom ook de sociaal emotionele aspecten van belang bij afkeuring om psychische redenen. Mijn fractie vindt dat dit moet . Is de sts bereid op deze problematiek nader in te gaan? Het gehele verhaal van de positionering van arbodiensten vraagt overigens nadere aandacht. Zouden er geen minimumeisen voor de arbocontracten moeten komen? In zon geval weet je als werkgever beter wat je krijgt voor je geld. Evenals het onderscheid tussen MKB en grootbedrijf. Kan de sts hierop ingaan.?

3. Het zal duidelijk zijn : het CDA vindt een meer fundamenteel debat nodig over de vraag hoe we voorkomen dat zieke werknemers in de WAO komen. Maar ook om werkelijk perspectief te bieden voor mensen die in de WAO zijn gekomen. Wij hebben hiervoor ons eigen plan Perspectief op herstel gemaakt.
Ik duid hier slechts de elementen aan:

werkgever en werknemer stellen met de arbodienst een verplicht herstelplan op. Dit is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst;

de kosten van het herstelplan kan de werkgever declareren uit de herstelde Ziektewet per sector.

uitbreiding van de loondoorbetalingsverplichting naar 2 jaar en dat risico wordt voor de werkgever gedempt door een ziektewetbasisuitkering op minimumniveau vanaf 26 weken ziekte. Tegelijkertijd wordt het daardoor mogelijk de herstelperiode met een jaar te verlengen tot twee jaar.

omdat alles gericht is herstel en terugkeer naar de werkplek, moeten taken van de uvis verschuiven naar de arbodiensten.

arbeidsongeschikten die volledig arbeidsongeschikt zijn krijgen meer mogelijkheden om vrijwilligers werk te doen.

oudere arbeidsongeschikten die al voor de stelselherziening van 1993 een uitkering hadden worden niet meer herkeurd.

Kern van onze ideeen is dat je zo snel mogelijk alle kaarten op herstel zet en nog niet keurt op WAO als er kans is op werkhervatting. Daarvoor rek je de duur van de verblijfsmogelijkheid in de ziektewet op naar 2 jaar. Dit allemaal omdat iedereen weet dat het moeilijk is om uit te stromen uit de WAO als je die eenmaal krijgt. (Wellicht afgezet tegen plannen PVDA: eenzijdig op de werkgever; VVD eenzijdig werknemer en niet op herstel gericht: het meest evenwichtige plan in het neerleggen van verantwoordelijkheden.)

Als ik alle plannen gepresenteerd in de afgelopen weken (behalve van VVD) zie zijn er wel een aantal overeenkomsten te zien. Hoe ziet de staatssecretaris dit? Hoe kijkt hij overigens aan tegen de besprekingen in de STAR? Dit zeker gezien het najaarsoverleg en de daar gemaakte afspraken. Wanneer verwacht hij wat van de STAR en hoe past dit in zijn ideeen?

4. Afrondend: het kabinet formuleert geen duidelijke probleemstelling en doel, legt zijn aspiratieniveau te laag. Er is behalve het vaker herkeuren niet veel tegen de brief van de sts, maar hij verwacht te veel van te weinig!

Kamerlid: Ank Bijleveld-Schouten

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...