Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 04-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 2 maart 1999

nr.8/1999

1. GS hebben het begrenzingenplan witte gebieden Groningen vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 51, d.d.
2-3-99.

2. GS hebben besloten een bijdrage te verlenen aan de gemeente Stadskanaal van 30% in de subsidiabele kosten (met een maximum van ƒ 25.000,-)van het Lokaal Waterplan Stadskanaal. In het plan wordt het beleid van de waterbeheerders op het vlak van samenwerking en taakverdeling afgestemd en wordt een breed gedragen visie op het watersysteem uitgewerkt. Het plan past binnen de visie op Integraal waterbeheer.

3. GS hebben besloten een bijdrage van ƒ 10.000,- aan de NLTO voor een marktverkenning naar scholingsbehoefte in de akkerbouw. Dit project kan veel informatie opleveren, op basis waarvan met Europese Structuurfonds-middelen een scholingstraject voor akkerbouwers in het 5b gebied opgezet kan worden. Het doel hiervan is het inlopen van achterstanden in automatisering waarvan momenteel op veel akkerbouwbedrijven sprake is.
4. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 5.150,- te verlenen aan de stichting Leerstoel Regionale Economie voor het jaar 1999.
5. GS hebben de subsidieverlening voor culturele activiteiten voor oktober 1998 en 1999 verdeeld. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 52, d.d. 2-3-99.

6. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 40.000,- toe te kennen aan het Theater te Water voor het jaar 1999.
7. GS gaan akkoord met de vaststelling van een gecombineerde LEADER/ ISP (integraal structuurplan noorden des lands) bijdrage van ƒ 83.000,- voor het project "Molen De Lelie te Eenrum".
8. GS hebben besloten een tweetal subsidies te verlenen aan het Heymanscentrum te Groningen. Het project begeleiding bewoners met een afwijkend gedrag in verzorgingstehuis Hunzerheem heeft tot doel bewoners met gedragsproblemen zodanig te begeleiden dat zij zich op termijn met reguliere begeleiding goed kunnen handhaven tussen de overige bewoners en krijgt een subsidie van f 67.100,-. Het project aanpak eetproblemen bewoners verzorgingstehuis Hoornseheem heeft tot doel dat de bewoners met eetproblemen, na intensieve begeleiding, weer zelfstandig kunnen eten. Het project ontvangt een subsidie van ƒ 52.025,-.

9. GS hebben besloten het project steunpunt mantelzorg van de stuurgroep Regiovisie Oldambt met een jaar te verlengen. Het project wordt begeleid door het ontwikkelingsinstituut.
10. In een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseren GS over de realisering van een verpleegunit in verzorgingstehuis Maartenshof in Groningen. De komst van de verpleegunit past binnen de uitgangspunten in de provinciale regiovisie ouderenzorg.

11. GS hebben besloten een positief advies af te geven over de aanwijzing van de Menkemaborg te Uithuizen als beschermd monument.
12. GS adviseren positief over een subsidieaanvraag van het landgoed Nienoord te Leek van 50% van de kosten voor de waterhuishouding en natte natuurontwikkeling ter versterking van de natuurwaarde. De totale kosten bedragen ƒ 267.076,-.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie