Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groei nettowinst Robeco 8,4%

Datum nieuwsfeit: 04-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Robeco


Rotterdam, 4 maart 1999

Voorlopige resultaten 1998/1999

GROEI NETTOWINST 8,4% HERWAARDERING PORTEFEUILLE 10,4%

Rodamco Retail Nederland N.V., de vastgoedmaatschappij van de Robeco Groep die belegt in Nederlandse winkels, heeft in het boekjaar 1998/1999 (1 maart 1998 - 28 februari 1999) een nettowinst behaald van EUR 26,5 miljoen (NLG 58,5 miljoen). Dit is 8,4% hoger dan de nettowinst van EUR 24,5 miljoen (NLG 53,9 miljoen) die over dezelfde periode van 1997/1998 werd gerealiseerd. Per aandeel komt dit uit op EUR 3,45 (NLG 7,60) hetgeen 6,8% hoger is dan de EUR 3,23 (NLG 7,11) gerealiseerd over het boekjaar 1997/1998. Per aandeel valt de winstgroei iets lager uit als gevolg van de uitbreiding van het aandelenkapitaal met 1,4% doordat een deel van het keuzedividend in juli 1998 in aandelen werd uitgekeerd.

De stijging van de nettowinst houdt verband met acquisities van onroerend goed die tegen relatief lage kosten konden worden gefinancierd en die hebben geleid tot hogere nettohuurinkomsten. Daarnaast stegen de nettohuurinkomsten door indexering van bestaande contracten en door het, als gevolg van actief management, afsluiten van een aantal nieuwe huurcontracten met fors hogere huurprijzen.

Totaalresultaat stijgt met 74%

Het totaalresultaat (nettowinst, herwaardering onroerend goed en overige vermogensmutaties) in 1998/1999 is uitgekomen op EUR 59,9 miljoen (NLG 132,0 miljoen), een stijging van ruim 74% ten opzichte van 1997/1998. Naast een toename van de nettowinst vindt deze stijging haar oorzaak in een aanzienlijk hogere herwaardering van de onroerendgoedportefeuille met 10,4% (boekjaar 1997/1998: 3,7%). Dit percentage is uitgedrukt in procenten van de waarde van de onroerendgoedportefeuille bij aanvang van het boekjaar. De forse opwaardering van de portefeuille houdt verband met de substantiële prijsstijgingen die zich met name in het topsegment van de winkelbeleggingsmarkt hebben voltrokken. Bovendien is de directie in staat geweest bij een aantal grotere, op prominente locaties gelegen objecten, forse huurverhogingen te realiseren. De fondsstrategie, die grotendeels gericht is op het A1-segment, bewijst daarmee opnieuw haar waarde.

Desinvestering

In het laatste kwartaal van dit boekjaar werd alleen een aantal woningen bij het winkelcentrum Hasselo in Hengelo (aangekocht in het eerste halfjaar 1998/1999) verkocht voor EUR 3,8 miljoen (NLG 8,4 miljoen). De portefeuille van Rodamco Retail Nederland bestaat thans uit belangen in negen winkelcentra, acht kleinere warenhuizen en 196 winkels in 45 grote en middelgrote steden in Nederland. Per 28 februari 1999 bedroeg het totaal van kort- en langlopende leningen 12,5% van de totale activa.

Beleggingsresultaat voor de aandeelhouder

De beurskoers van het aandeel Rodamco Retail Nederland N.V. was ultimo februari 1998 NLG 108,70 (EUR 49,33) en steeg tot EUR 51,90 op 28 februari 1999. Rekening houdend met het in juli 1998 uitgekeerde dividend betekent dit over het thans afgesloten boekjaar een totaal beleggingsresultaat van 11,9%.

Dividend

Evenals in het voorgaande jaar zal aan de aandeelhouders een keuzedividend worden voorgesteld. Bij aanvaarding van dat voorstel kunnen de aandeelhouders kiezen tussen (a) een contant dividend van naar verwachting EUR 3,44 per aandeel of (b) een contant dividend van naar verwachting EUR 2,00 per aandeel alsmede een uitkering in aandelen ten laste van de agioreserve. Het definitieve voorstel zal worden bekendgemaakt in mei 1999.

Vooruitzichten 1999/2000

De directie verwacht voor het komende boekjaar een verdere stijging van de nettowinst met circa 4% tot EUR 27,6 miljoen (NLG 60,8 miljoen). Per aandeel betekent dit een stijging van de nettowinst tot EUR 3,58 (NLG 7,90), gebaseerd op de huidige portefeuille en op het huidige aantal uitstaande aandelen. Het consumentenvertrouwen blijft op een relatief hoog peil, wat de groei in de detailhandelsomzetten ten goede komt. Ook voor de komende periode wordt een stabiele omzetgroei voorzien. Deze aanhoudend positieve ontwikkeling in de detailhandel vertaalt zich in een verder toenemende vraag naar goed gelegen winkelruimten. Vooral in het topsegment - en in mindere mate het A2-segment - is nauwelijks nog sprake van enige leegstand. Dit heeft een gunstige uitwerking op de ontwikkeling van de markthuren en op de waardeontwikkeling van winkelbeleggingen.

BIJLAGE

FINANCIËLE KERNCIJFERS 1 MAART 1998 - 28 FEBRUARI 1999

EUR

NLG

Verschil in %
1998/1999 1997/1998 1998/1999 1997/1998
Resultaten (in mln.)
Brutohuuropbrengsten 32,7 28,4 72,0 62,6 +15,1
Exploitatiekosten 2,9 2,5 6,4 5,6 +14,8
Nettohuuropbrengsten 29,8 25,9 65,6 57,0 +15,1
Saldo interestbaten/-lasten -1,1 0,5 -2,4 1,0
Beheervergoeding -2,2 -1,9 - 4,7 - 4,1
Nettowinst 26,5 24,5 58,5 53,9 + 8,4
Herwaardering onroerend goed 39,3 11,8 86,6 26,1 Overige vermogensmutaties -5,9 -2,0 -13,1 - 4,3

Totaalresultaat

59,9 34,3 132,0 75,7 +74,4
Aantal uitstaande aandelen ult.

boekjaar (x 1.000)
7.695 7.586 7.695 7.586

Cijfers per aandeel

Nettowinst per aandeel 3,45 3,23 7,60 7,11 +6,8 Idem in % van intrinsieke waarde begin boekjaar 7,5%
7,2%
7,5%
7,2%
Totaalresultaat per aandeel 7,79 4,53 17,16 9,98 Idem in % van intrinsieke waarde begin boekjaar 1 16,9%
10,1%
16,9%
10,1%
Intrinsieke waarde per aandeel begin boekjaar 1 46,09
44,68
101,57
98,46
Intrinsieke waarde per aandeel ultimo boekjaar
53,88
49,21
118,73
108,44
Onroerendgoedportefeuille en overige kerncijfers (in mln.) Onroerendgoedportefeuille (ultimo boekjaar)
476
378
1,049
833
Omvang kas (ultimo boekjaar) 5 7 11 15
Omvang leningen (ultimo boekjaar) 60 6 132 13
Bezettingsgraad 98,6% 99,1% 98,6% 99,1%

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie