Nieuwsbank vond voor u onderstaand persbericht:
Netelenbos: Zicht chauffeurs vrachtauto's verbeteren
(advertentie)
Neem 'n abonnement | Uw reactie is welkom |


Klik op deze link voor later versie of kopie: http://www.minvenw.nl/cend/dvo/persinfo/persberichten/990305.5805.html
Klik op deze link voor het originele bericht: http://www.anp.nl/cgi-bin/perssupport/poc_anp.pl?1999103105_8M8.4V.AUJ.out14

nb02

expostbus51


Ministerie VenW
http://www.minvenw.nl

MIN VenW: VOORZIENING ZICHT VRACHTAUTO'S

MINISTER NETELENBOS WIL VOORZIENINGEN OM ZICHT

CHAUFFEURS VRACHTAUTO.S TE VERBETEREN

Minister Netelenbos vindt dat chauffeurs van vracht- en bestelauto.s bij het rechts af slaan beter zicht moeten krijgen op fietsers, brom- en snorfietsers. De minister denkt aan voorzieningen extra zijruiten, spiegels en camera.s. Zij verwacht daarvan een forse vermindering van het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden. Voorstellen hiertoe worden uitgewerkt.
Daarnaast steunt de minister een initiatief van Transport en Logistiek Nederland om kinderen op basisscholen bewuster te maken van de praktische problemen van vrachtwagenchauffeurs. Minister Netelenbos schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Meegestuurd wordt het rapport van TNO .Verbetering van de zichtvelden voor chauffeurs van vracht- en bestelauto.s. , dat in opdracht van Verkeer en Waterstaat is geschreven.

Op bestelauto.s is -waar mogelijk- de toepassing van extra ruiten de meest voor de hand liggende oplossing. De laatste jaren zijn vele klachten geuit over de negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid van het ontbreken van deze ruiten. Minister Netelenbos zal ook contact opnemen met de staatssecretaris van FinanciŽn om te bezien of de nadelige fiscale consequenties van zijruiten in bestelauto.s kunnen worden opgeheven.
Voor vrachtauto.s en bestelauto.s waar zijruiten weinig nut hebben
-omdat het gebruik van de laadruimte dit in de weg staat- kan worden gedacht aan het aanbrengen van nieuwe spiegels. Ontwikkeld is o.a. een bolle, sterk verkleinende spiegel, waardoor een breder zichtveld wordt verkregen. Ook is een spiegel ontwikkeld die verder naar buiten geklapt kan worden als de bocht naar rechts is ingezet, zodat het wegvallende zichtveld wordt hersteld. Een grote Nederlandse transportonderneming heeft haar wagenpark inmiddels uitgerust met camera.s aan de zijkant van de cabine.

Deze brongerichte aanpak zal volgens de minister leiden tot een substantiŽle daling van het aantal ongevallen met rechts afslaande vracht- en bestelauto.s. Daarnaast moet zij-afscherming de ernst van een ongeval beperken. Sinds juni 1990 is deze verplicht voor vrachtauto.s, aanhangers en opleggers die vanaf dat moment in het verkeer zijn gebracht. Uit veiligheidsoverwegingen gaat de voorkeur gaat uit naar gesloten zijafscherming. Ook uit oogpunt van milieu levert dit voordeel op omdat het brandstofverbruik hiermee omlaag gaat.

Een aanrijding tussen een rechtsafslaande vrachtauto met een fietser, brom- of snorfietser leidt in tweederde van het aantal gevallen tot een dodelijk slachtoffer. Voor bestelauto.s is dit ruim 7 %, maar daarbij vallen wel veel gewonden. In 1996 vielen 24 dodelijke slachtoffers onder fietsers , brom- en snorfietsers bij ongevallen met rechtsafslaande vracht- en bestelauto.s.

Toon van Wijk, 070 3516582


05 mrt 99 14:12

Herlezen
N\I\E\U\W\S\bank
Introductie | Persberichten Vandaag | Pers Agenda | Persberichten Zoeken | Persbericht plaatsen | Abonneren | Adverteren | Zonder frames |