Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rijswijk positief over instellen regionaal mobiliteitsfonds

Datum nieuwsfeit: 05-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Rijswijk


Verhoging OZB-tarief noodzakelijk

RIJSWIJK POSITIEF OVER INSTELLEN REGIONAAL MOBILITEITSFONDS

Rijswijk, 4 maart 1999

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Rijswijk voor om deel te nemen aan het regionaal mobiliteitsfonds Haaglanden. De oprichting van dit fonds wordt door het stadsgewest Haaglanden voorgesteld om in regionaal verband het ontbrekende geld (ruim 400 miljoen) voor infrastructurele projecten binnen het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan te realiseren. Voor Rijswijk betekent dit o.a. dat er geld beschikbaar komt voor de aanleg van de Zuiderweg (ontsluiting Ypenburg) en de realisering van tramlijn 15 naar Ypenburg.

Stadsgewest Haaglanden stelt de 16 Haaglanden-gemeenten voor om voor het realiseren van het mobiliteitsfonds een kostenverdeelsleutel toe te passen die is gerelateerd aan het inwoneraantal. Voor de gemeenten komt dit neer op een jaarlijkse bijdrage van ƒ 15,00 per inwoner tot en met het jaar 2005.

Rijswijk heeft gepleit voor een andere verdeelsleutel. Rijswijk kiest voor een bijdrageregeling die meer past binnen de visie voor een verdere versterking van de regionale samenwerking in Haaglanden. Deze visie is uiteengezet in de notitie "Oplossingen voor Den Haag en de regio", die onlangs aan minister Peper van Binnenlandse Zaken is aangeboden. De basisgedachte van deze notitie gaat uit van het besef dat de regiogemeenten de plicht hebben om mee te helpen aan een structurele, regionale oplossing op langere termijn voor de financiële en sociale problematiek van de Haagse regio. Rijswijk is voorstander van een verdeelsleutel waarbij tegemoet wordt gekomen aan de erkenning van die problematiek.

Vandaar dat wordt voorgesteld te kiezen voor een heffingsgrondslag die aansluit bij de visie inzake verdere versterking van de regionale samenwerking in Haaglanden. Dit zou kunnen betekenen een heffingsgrondslag op basis van de totale WOZ-waarde van woningen. WOZ staat voor de Wet Waardering Onroerende Zaken, op grond waarvan in Nederland alle onroerendezaken worden getaxeerd ten behoeve van de heffing van verschillende belastingen.

Indien deze heffingsgrondslag wordt gekozen, dan komt dit voor Rijswijk uit op een jaarlijkse bijdrage aan het mobiliteitsfonds van ƒ 950.000,- (bij een inwonergerelateerde grondslag zou dit bedrag voor Rijswijk uitkomen op ƒ 750.000,-).

Voor de dekking van de 9,5 ton wordt voorgesteld om in 1999 in Rijswijk de algemene reserves aan te spreken en voor de periode 2000 tot en met 2005 de Onroerendzaakbelasting (OZB) te verhogen. Procentueel zal de noodzakelijke OZB-stijging met ingang van 2000 tussen 5 en 6,5 % uitkomen. Het college ziet de verhoging van de OZB als een rechtvaardige voorziening. Op deze wijze is sprake van een beperkte lastenstijging voor alle inwoners van Rijswijk versus een vorig jaar dreigende forse lastenstijging (Haagse OZB-tarief) voor de inwoners van Ypenburg, Hoornwijck en Leeuwendaal (na herindeling).Afdeling Bestuursondersteuning en Voorlichting. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie