Nieuwsbank vond voor u onderstaand persbericht:
Aandeel vrouwen bij FNV stijgt sneller dan ooit
(advertentie)
Neem 'n abonnement | Uw reactie is welkom |


Onderstaande tekst is op 05-03-1999 (19990308) opgenomen in de Nieuwsbank-database van Nederlandstalige persberichten.
Klik op deze link voor later versie of kopie: http://www.fnv.nl/~Pers/08-03-99_8m-enq.html
Klik op deze link voor het originele bericht: http://www.anp.nl/cgi-bin/perssupport/poc_anp.pl?1999103105APS8377

nb04 nb02

FNV

8-maart enquete

8-maart enquete

Datum
5 maart 1999
Onderwerp
8 maart enquête

EMBARGO TOT 8 MAART

Aandeel vrouwen bij FNV stijgt sneller dan ooit

De afgelopen zeven jaar is het aandeel vrouwen gestegen met ruim vijf procent. Op 1 januari waren 330.600 vrouwen lid van een FNV-bond. Dat betekent dat 27,5 procent van alle leden vrouw is. Het afgelopen jaar steeg het aantal vrouwelijke leden voor het eerst zelfs met ruim een procent (1,3 procent). De vakbeweging groeit nog steeds. Vrouwen zijn de laatste jaren in belangrijke mate verantwoordelijk voor die groei.

De percentages vrouwelijke leden verschillen sterk per bond. Bij de Kappersbond is het percentage vrouwen het hoogst, 97,5 procent. Ook de AOb (53,4 procent) en AVBAKABO FNV (43,6 procent) scoren goed. FNV Bondgenoten heeft 19 procent vrouwelijke leden en zit daarmee . evenals de Bouw- en Houtbond FNV, FNV KIEM en de NPB - onder het FNV gemiddelde.

Het aandeel van vrouwen in Bondsraden is gestegen van 12,1 procent in 1996 naar 15,2 procent op 1 januari 1999. De Bondsbesturen worden voor iets meer dan een kwart vertegenwoordigd door vrouwen. FNV Bondgenoten heeft een hoger percentage bestuurders (33,3 procent) dan vrouwelijke leden (19 procent). Het aantal vrouwen in de Bondsraad ligt veel lager, namelijk slechts 11,6 procent. De samenstelling van de besturen van AOb en ABVAKABO FNV is geen afspiegeling van het ledenbestand. De AOb telt 25,8 procent vrouwelijke bestuurders en ABVAKABO FNV 33,3 procent.

Het totale aantal vrouwen dat werkt voor de FNV is licht gedaald, namelijk van 60,9 in 1996 naar 60,5 procent. Het aandeel vrouwen in leidinggevende functies bij vakcentrale en bonden bedraagt 35,6 procent. Ook bij de FNV geldt: hoe hoger in de werkorganisatie, hoe lager het percentage vrouwen. De FNV zal zich blijven inzetten om het aandeel van vrouwen op alle niveaus te vergroten.

Nadere informatie
FNV voorlichting, Els Tieman, tel: 020-5816550
De volledige tekst van de 8-maart enquête is bij voorlichting beschikbaar


05 mrt 99 19:04

Herlezen
N\I\E\U\W\S\bank
Introductie | Persberichten Vandaag | Pers Agenda | Persberichten Zoeken | Persbericht plaatsen | Abonneren | Adverteren | Zonder frames |