Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voedingscentrum werkt aan nieuwe hygiënecode voor inspectie

Datum nieuwsfeit: 08-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Voedingscentrum
Hygiënecode instellingen gezondheidszorg en ouderenzorg voor 2001 herzien

26-02-99

In 1999 zal de `Hygiënecode, kadercode voor de voedingsverzorging in instellingen in de gezondheidszorg en ouderenzorg' worden geëvalueerd. Het Voedingscentrum streeft ernaar eind 2000 een herziene versie uit te brengen. Tot zo lang zal de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (W&V) de instellingen blijven toetsen aan de hand van de huidige Hygiënecode.

De eerste versie van de `Hygiënecode' is in 1996 uitgekomen. Na drie jaar praktijkervaring blijkt dat er een aantal vragen en knelpunten naar voren zijn gekomen. De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG) werd door de instellingen geconfronteerd met verschillende meningen over hoe de Hygiënecode geïnterpreteerd moet worden. Vooruitlopend op de evaluatie heeft de NVLG het initiatief genomen om de knelpunten bij het Voedingscentrum aan de orde te stellen. Een werkgroep, geformeerd uit een aantal leden van de NVLG en enkele medewerkers van het Voedingscentrum, heeft de knelpunten onder de loep genomen.

Een belangrijk knelpunt is: Wat is wet, wat is richtlijn en wat zijn voorbeelden. In de Hygiënecode is dat niet altijd duidelijk te onderscheiden.

Wet
In de wet wordt duidelijk gesteld dat het aantoonbaar waarborgen van de voedselveiligheid geheel bij het 'levensmiddelenbedrijf' zelf ligt. Van belang in dit kader zijn de Wet op de productaansprakelijkheid en de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen. Met andere woorden: Instellingen moeten kunnen aantonen dat ze de voedselveiligheid beheersen door middel van een beheerssysteem.

Hygiënecode
Vanuit de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen is door de branche (instellingen in de gezondheidszorg en ouderenzorg) met het Voedingscentrum een hygiënecode gemaakt.
De `Hygiënecode, kadercode voor de voedingsverzorging in instellingen in de gezondheidszorg en ouderenzorg' geeft aan dat de instelling een eigen hygiëneplan moet maken aan de hand van de Hygiënecode. Dit kan betekenen dat een instelling, als sommige werkwijzen uit de Hygiënecode niet kunnen worden toegepast, in zijn hygiëneplan aangeeft welke maatregelen de instelling neemt om de voedselveiligheid te waarborgen. Want dat is eigenlijk het belangrijkste principe: Het waarborgen van de voedselveiligheid!

Een voorbeeld van problemen met interpretatie
In de Hygiënecode wordt in bijlage III, temperatuurlijst, bij machinaal afwassen een temperatuur van 80-85 ° C voor het naspoelwater en van 90 ° C voor de droogtunnel aangegeven. Deze temperaturen zijn slechts een aanwijzing.
Essentieel is dat het vaatwerk schoon en droog uit de machine komt. Dit is ook mogelijk bij lagere temperaturen. Van belang is dat in de keuken de instructie van de vaatwasmachine en de vaatwasmiddelen nauwkeurig worden opgevolgd.

Deze zijn zodanig op elkaar afgestemd, dat het gewenste resultaat kan worden bereikt. Om te laten controleren of het vaatwerk na het afwassen niet meer besmet is met micro-organismen, is het mogelijk en zeer wenselijk bij de onderhoudsbeurten van de machine een test te laten uitvoeren.

Bij de herziening van de Hygiënecode zal de code naar strekking en inhoud veelal ongewijzigd blijven. Wel zal het onderscheid in wet en aanbevelingen duidelijk uiteengezet worden en hoe daarbij met de code omgegaan kan worden.

Voor meer informatie over de interpretatie van de `Hygiënecode, kadercode voor de voedingsverzorging in instellingen in de gezondheidszorg en ouderenzorg' kunt u zich wenden tot het Voedingscentrum,
mevrouw H. Kornblüt, 070- 3068857

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie