Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rode Kruis keert bijstand slachtoffers Airshow Oostende uit

Datum nieuwsfeit: 09-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Rode Kruis keert saldo humanitaire bijstand aan slachtoffers Airshow
1997 Oostende uit

Vorige week heeft Rode Kruis-Vlaanderen het saldo van de door de Vlaamse regering als humanitaire bijstand ter beschikking gestelde 20 miljoen frank aan de slachtoffers van de ramp tijdens Airshow 1997 uitgekeerd. Dit werd mogelijk nadat de Vlaamse regering de conventie met het Rode Kruis wijzigde.

Rond deze humanitaire bijstand ontstond in sommige kringen verwarring. De juiste toedracht is als volgt:

juli 1998

De Vlaamse regering neemt contact op met Rode Kruis-Vlaanderen en vraagt of de organisatie bereid is om op te treden als tussenpersoon bij het overmaken van humanitaire bijstand. Heel uitdrukkelijk wordt gesteld dat het niet om een schadevergoeding gaat, dit is immers een zaak voor de verzekeringsmaatschappijen.

Het Rode Kruis zegt zijn medewerking toe en werkt op basis van vroegere ervaringen (vb. rampen met dodelijke afloop, overstromingen aan de Maas, ...) een puntensysteem uit. Per punt zal een bepaald bedrag worden uitgekeerd. De regering en de betrokken administraties waren hiermee akkoord en er werd een conventie opgesteld die alle wederzijdse afspraken regelde. Hoewel het moeilijk was om vooraf te berekenen hoeveel geld nodig zou zijn, stelde de Vlaamse regering een budget van 20 miljoen frank ter beschikking waaruit geput kon worden. Hiermee wilde de Vlaamse regering bewerkstelligen dat de middelen in elk geval voldoende zouden zijn om een vlotte afhandeling van de dossiers mogelijk te maken.

september 1998

Alle in aanmerking komende personen werden aangeschreven en kregen het verzoek voor 31 december 1998 een dossier in te dienen wanneer ze voor de uitkering in aanmerking wensten te komen.

september - december 1998

In november werd op basis van de reeds ingediende dossiers duidelijk dat slechts een klein deel van het budget van 20 miljoen frank nodig zou zijn. Enerzijds waren er minder zware dossiers bij dan gevreesd, anderzijds hadden een aantal personen laten weten dat ze het gebaar op prijs stelden maar om diverse redenen geen gebruik van het aanbod wensten te maken. Deze vaststelling werd door het Rode Kruis aan de Vlaamse regering gesignaleerd. Tegelijk werd overgegaan tot het uitbetalen van de vergoedingen op basis van de in de conventie opgenomen criteria.

Ondertussen had een gedeelte van de slachtoffers zich verenigd en was van mening dat het totale beschikbare bedrag diende verdeeld te worden. Uiteraard was dit geen zaak waarover Rode Kruis-Vlaanderen een beslissing kon nemen. De organisatie was immers gebonden door de conventie en de daarin opgenomen criteria, puntensysteem en het bedrag per punt. Zowel plaatselijke politici als media hebben het dossier opnieuw opgenomen wat leidde tot een openbare discussie. Uiteindelijk nam het Vlaams parlement een resolutie aan waarin de Vlaamse regering gevraagd werd de totale som van 20 miljoen frank onder de slachtoffers te verdelen.

januari-februari 1999

De Vlaamse regering besloot dat criteria en puntensysteem ongewijzigd bleven maar dat Rode Kruis-Vlaanderen op deze - ongewijzigde - basis gevraagd werd om toch het volledige bedrag te verdelen. Concreet betekent dit dat het bedrag per punt verhoogd werd. De conventie werd in deze zin aangepast en eind februari ondertekend. Op 1 maart werden de aanvullende bedragen aan de slachtoffers overgemaakt.

Brussel, 8 maart 1999

Voor meer informatie kan u terecht bij Jan Snoeck, tel. kantoor: (02)645.45.01, GSM (075)64.00.23, fax: (02)646.04.41, e-mail: press@redcross-fl.be
Rode Kruis-Vlaanderen-Perszaken, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie