Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Grondwatersanering vuilstort Westervoort in zicht

Datum nieuwsfeit: 09-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Gelderland

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Duiven en Westervoort, Rijkswaterstaat, Putman afvalverwerking bv en de Provincie Gelderland

Grondwatersanering vuilstort Westervoort in zicht

8 maart 1999

Nr. 99-110

De gemeenten Duiven en Westervoort, Rijkswaterstaat, Putman Afvalverwerking en de provincie Gelderland zijn overeengekomen gezamenlijk de grondwatersanering bij de voormalige vuilstort van Westervoort aan te pakken. De kosten van de sanering worden geraamd op ruim 14 miljoen. Hoeveel de grondwatersanering exact gaat kosten is afhankelijk van de mate en vooral omvang van de verontreiniging. De vuilstort van Westervoort heeft in de loop der jaren een ernstige verontreiniging veroorzaakt van het grondwater. Omdat niet duidelijk is of er mogelijk sprake is van een verdere uitbreiding van de verontreiniging, is besloten de komende vier jaar met een meetprogramma deze ontwikkeling te volgen. Dan pas zal ook duidelijk zijn wat de omvang van de sanering en de daarmee gepaard gaande kosten zullen inhouden. In het gunstigste geval kan wellicht worden volstaan met een eenvoudige sanering van het grondwater, die minder kost dan de geraamde 14 miljoen. In het ongunstigste geval zal het volledige bedrag nodig zijn om de sanering te realiseren. De grootste kostenpost bestaat dan uit het opsluiten van de vuilstort in een damwandconstructie, die voorkomt dat ondergronds nog verontreinigd water uit de stort wegvloeit naar het omliggende grondwater.

Samenwerking
De sanering kwam niet van de grond, omdat onduidelijk bleef wie verantwoordelijk was en dus voor de financiële gevolgen zou staan. Om uit die impasse te komen hebben de betrokken partijen op initiatief van de provincie besloten gezamenlijk aan een oplossing te werken. Temeer, omdat langer uitstellen van de sanering betekent dat verdere ontwikkeling van het gebied stil komt te liggen en de verontreiniging voortduurt.

Ook bestond bij elk van de betrokken partijen de overtuiging dat zij met een gezamenlijke aanpak en het gezamenlijk dragen van de kosten beter af zijn dan met een situatie waarin jarenlang wordt geprocedeerd tussen advocaten, met een ongwisse uitkomst over de vraag wie uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt. Vooralsnog is afgesproken dat alle partijen een bijdrage leveren aan het opstellen en uitvoeren van het meetprogramma gedurende een reeks van jaren. De kosten daarvan worden geraamd op 500.000,-. Voorts lijkt het te lukken om met elkaar nu zo'n kleine 10 miljoen als reservering voor de sanering op tafel te leggen. Dit voortstel is inmiddels aan de verschillende besturen ter goedkeuring voorgelegd. Een besluit daarover wordt eind maart verwacht. Voor het op termijn genereren van de nog ontbrekende 4 miljoen zal onder andere worden gekeken naar de mogelijk heden van financiële bijdragen uit Europese fondsen en de opbrengst van grondverkopen. Eind dit jaar zal daarover meer duidelijkheid bestaan. Afhankelijk van de saneringsvariant zal blijken of de ontbrekende 4 miljoen daadwerkelijk nodig is. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt dit bedrag onder meer gebruikt voor het dekken van de kosten voor de uitvoering van een langdurig pomp- en zuiveringsprogramma voor het verontreinigde grondwater. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* gedeputeerde mevrouw ir. C.W. Jacobs, tel. (026) 359 90 96, e-mail: (cjacobs@gelderland.nl)

* de heer ir. A. Kuijper, tel. (026) 359 89 50, e-mail: (a.kuijper@prv.gelderland.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie