Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: Besluit Marktrente

Datum nieuwsfeit: 09-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Besluit Marktrente

Besluit van 18 februari 1999, nr. DB99/2

De plv. directeur-generaal der Belastingen heeft namens staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Inleiding

In het Besluit van 30 januari 1991, nr. DB91/157 heb ik alle van belang zijnde gegevens uit de tot die datum verschenen besluiten inzake de marktrente bijeengebracht. Tevens heb ik in dat besluit de berekeningswijze van de marktrente aangegeven. Ook heb ik daarin mijn voornemen kenbaar gemaakt om ieder jaar via een herdruk van de bijlage nieuwe maandelijkse rendements- en marktrentecijfers te publiceren. De in de kolom marktrente vermelde percentages van de maand waarin het einde van het boekjaar valt, kunnen worden gebruikt bij de berekening van de contante waarde van langlopende verplichtingen.

Het is mij gebleken dat onverkorte toepassing van dat besluit tot een te grote onnauwkeurigheid leidt waardoor het percentage geen adequate afspiegeling meer vormt van de reële rente op de kapitaalmarkt. Mede als gevolg van de recente daling van de marktrente heb ik daarin aanleiding gevonden tot aanpassing van het genoemde besluit van 30 januari 1991.

2. Formule

De marktrente kan worden vastgesteld met inachtneming van de volgende regels:

Vastgesteld wordt

-het laagste van het maandelijkse c.b.s.-rendement uit de laatste negen maanden van het boekjaar,

- naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma,

- waarbij het in enig boekjaar toe te passen percentage niet meer dan één punt hoger zal zijn dan het in het daaraan voorafgaande boekjaar toegepaste percentage.

3. Gebroken boekjaren; korte boekjaren

Indien een belastingplichtige een boekjaar hanteert dat niet samenvalt met het kalenderjaar, wordt bij de bepaling van het onder 2 bedoeld percentage uitgegaan van het c.b.s.-rendement dat geldt voor de kalendermaanden waarin de vierde tot en met de twaalfde maand van het boekjaar eindigen. Omvat een boekjaar minder dan negen maanden dan wordt het onder 2 bedoelde percentage bepaald alsof het boekjaar negen maanden voor het einde daarvan was aangevangen.

4. Marktrente en artikel 9b Wet IB

Dit besluit geldt ook voor pensioen- en soortgelijke verplichtingen (waaronder backservice en VUT) met dien verstande dat als de marktrente die in dit besluit wordt gegeven, lager is dan 4 percent, deze verplichtingen op grond van artikel 9b van de Wet gewaardeerd moeten worden met inachtneming van een rekenrente van ten minste 4%.

5. Jaarlijkse aanvulling gegevens

Het ligt in mijn bedoeling jaarlijks in de maand januari door middel van een herdruk van de bij dit besluit behorende bijlage de daar opgenomen gegevens aan te vullen.

Het besluit van 30 januari 1991, nr. DB91/157 is hierbij ingetrokken.

jaar maand c.b.s. markt jaar maand c.b.s. markt

rende- rente rende- rente

ment ment

1985 januari 7,22 7 1988 januari 6,06 6

februari 7,83 7 februari 5,90 5

maart 7,96 7 maart 5,80 5

april 7,64 7 april 5,77 5

mei 7,44 7 mei 5,99 5

juni 7,24 7 juni 5,98 5

juli 7,07 7 juli 6,30 5

augustus 6,92 6 augustus 6,44 5

september 6,89 6 september 6,23 5

oktober 7,01 6 oktober 5,98 5

november 6,97 6 november 5,99 5

december 6,92 6 december 6,23 5

1986 januari 6,77 6 1989 januari 6,44 5

februari 6,80 6 februari 6,94 5

maart 6,45 6 maart 7,08 5

april 6,22 6 april 7,03 5

mei 6,41 6 mei 7,34 5

juni 6,39 6 juni 7,18 5

juli 6,16 6 juli 7,05 5

augustus 5,91 5 augustus 7,04 6

september 5,93 5 september 7,27 6

oktober 6,08 5 oktober 7,53 6

november 6,20 5 november 7,85 6

december 6,35 5 december 7,91 6

1987 januari 6,16 5 1990 januari 8,36 6

februari 6,10 5 februari 8,95 6

maart 6,18 5 maart 9,13 6

april 6,11 5 april 9,01 6

mei 6,08 5 mei 9,05 6

juni 6,22 6 juni 9,04 6

juli 6,34 6 juli 8,80 6

augustus 6,45 6 augustus 9,05 7

september 6,66 6 september 9,21 7

oktober 6,94 6 oktober 9,23 7

november 6,33 6 november 9,17 7

december 6,16 6 december 9,13 7

1991 januari 9,23 7 1995 januari 7,53 6

februari 8,73 7 februari 7,35 6

maart 8,73 7 maart 7,14 6

april 8,70 7 april 6,87 6

mei 8,73 7 mei 6,63 6

juni 8,72 7 juni 6,54 6

juli 8,90 7 juli 6,60 6

augustus 8,95 8 augustus 6,47 6

september 8,86 8 september 6,25 6

oktober 8,82 8 oktober 6,22 6

november 8,85 8 november 5,94 5

december 8,83 8 december 5,70 5

jaar maand c.b.s markt- jaar maand c.b.s markt- rende- rente rende- rente

ment ment

1992 januari 8,48 8 1996 januari 5,45 5

februari 8,38 8 februari 5,82 5

maart 8,43 8 maart 6,04 5

april 8,47 8 april 5,88 5

mei 8,46 8 mei 5,87 5

juni 8,42 8 juni 6,03 5

juli 8,45 8 juli 6,04 5

augustus 8,50 8 augustus 5,85 5

september 8,18 8 september 5,67 5

oktober 7,62 7 oktober 5,41 5

november 7,44 7 november 5,36 5

december 7,35 7 december 5,36 5

1993 januari 7,06 7 1997 januari 5,21 5

februari 6,85 6 februari 5,01 5

maart 6,55 6 maart 5,23 5

april 6,59 6 april 5,34 5

mei 6,63 6 mei 5,26 5

juni 6,61 6 juni 5,20 5

juli 6,42 6 juli 5,10 5

augustus 6,19 6 augustus 5,27 5

september 6,00 6 september 5,24 5

oktober 5,81 5 oktober 5,32 5

november 5,68 5 november 5,33 5

december 5,56 5 december 5,12 5

1994 januari 5,43 5 1998 januari 4,88 4,8

februari 5,67 5 februari 4,76 4,7

maart 6,15 5 maart 4,76 4,7

april 6,35 5 april 4,84 4,7

mei 6,53 5 mei 4,89 4,7

juni 6,98 5 juni 4,75 4,7

juli 6,81 5 juli 4,66 4,6

augustus 7,02 5 augustus 4,44 4,4

september 7,37 5 september 4,16 4,1

oktober 7,43 5 oktober 4,15 4,1

november 7,40 6 november 4,17 4,1

december 7,44 6 december 3,91 3,9

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie