Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Zware drinkers ook nuchter niet meer achter het stuur'

Project Alcohol Voorlichting en Preventie

Het project AVP (Alcohol Voorlichting en Preventie) van het NIGZ bestaat uit landelijke massamediale campagnes, regionale activiteiten in samenwerking met 16 AVP-steunpunten, individuele voorlichting, informatievoorziening en onderzoek.

Woerden, 9 maart 1999

Zware drinkers ook nuchter niet meer achter het stuur

De blijvende schade aan de hersenen die alcohol kan veroorzaken betekent strikt genomen dat vele duizenden zware drinkers niet meer aan het verkeer zouden mogen deelnemen. Dat was een van de meest opmerkelijke conclusies van de onlangs gehouden studiedag over Alcohol en Hersenen. De studiedag werd jl. donderdag 4 maart georganiseerd door het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) in Utrecht voor preventiedes kundigen en hulpverleners. Op de studiedag werd ook gepleit voor gedwongen opname van Korsakoff patiënten en voor de toevoeging van vitamine B aan alcoholhoudende dranken om de kans op vroegtijdig geheugenverlies te verkleinen.

Zware drinkers ook nuchter niet achter het stuur Bij mensen die een aantal jaren meer dan 3 glazen alcohol per dag consumeren is reeds sprake van een begin van verschrompeling van de hersenen. Dit kan o.a. waarnemingsstoornissen tot gevolg hebben waardoor deelname aan het verkeer en het uitvoeren van bepaalde handelingen extra riskant kan zijn. Men reageert minder alert en flexibel, de coördinatie van bewegingen is verstoord en men neemt eerder verkeerde beslissingen. Voor de praktijk zou dit kunnen betekenen dat ook als zware drinkers en alcoholisten nuchter zijn, ze niet aan het verkeer zouden mogen deelnemen. Ook beroepen waarbij een grote oplettendheid is vereist zijn taboe. Neuropsychologische tests zouden moeten bepalen in hoeverre de stevige drinkers nog voldoende handelingsbekwaam zijn. Tot het 40ste levensjaar zijn de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik voor de hersenen nog redelijk reversibel, mits er sprake is van langdurige volledige onthouding van alcohol. Boven de 40 is er veel minder kans op herstel.

Pleidooi voor gedwongen behandeling bij beginnende Korsakoff De heer Wester, neuropsycholoog van het Vincent van Gogh-instituut te Venray, pleitte op de studiedag voor het vaker toepassen van gedwongen behandeling van beginnende Korsakoff-patiënten. Veel mensen wachten te lang met behandeling en behandelaars wachten vaak te lang met het aanvragen van een rechterlijke machtiging voor gedwongen behandeling met als gevolg dat de patiënt blijft drinken en de schade aan de hersenen steeds verder toeneemt. Bovendien biedt de nieuwe wetgeving minder mogelijkheden om mensen tegen hun zin te behandelen als er geen direct gevaar voor henzelf of hun omgeving dreigt. Professor Verbaten, psychofarmacoloog te Utrecht, wees bovendien op het fenomeen dat mensen met drankproblemen door de opgelopen hersenschade het vermogen gaan missen om gemotiveerd te kunnen worden voor behandeling. Dat komt ook voor bij alcoholisten bij wie geen sprake is van Korsakoff.

Vitamine B in bier?
Tijdens de studiedag werd de suggestie gedaan om vitamine B aan alcoholhoudende dranken toe te voegen om daarmee de kans op o.a. geheugenstoornissen bij zware drinkers en alcoholisten te verkleinen. De kans op het ontstaan van geheugenstoornissen bij zware drinkers is extra groot als er sprake is van vitamine B tekort ten gevolge van een slecht voedingspatroon

Voor informatie:
ir. W.E. van Dalen, NIGZ/AVP, tel 0348-437639 of 06-54601415

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie