Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Enquêtes onder boeren in gebied Langbroekerwetering

Datum nieuwsfeit: 10-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
09 maart 1999

Twee onderzoeken van start in gebied van Langbroekerwetering ENQUÊTES ONDER BOEREN EN LANDGOEDEIGENAREN MOETEN MEER ZICHT GEVEN OP DE TOEKOMST

De stuurgroep Langbroekerwetering vindt het belangrijk om te weten welke ideeën er leven onder de boeren over de toekomst van hun bedrijf. Alle boeren worden binnenkort bezocht en krijgen een enquête voorgelegd. De uitkomst van deze enquête zal door de stuurgroep worden gebruikt om maatwerk te leveren in het uitvoeringsprogramma.
Tegelijkertijd vindt er een enquête plaats onder de landgoedeigenaren. De bedoeling van deze enquête is meer inzicht te krijgen in de belangstelling voor particulier en/of agrarisch natuurbeheer. De landgoedeigenaren hebben toegezegd de betrokken pachters bij deze enquête te betrekken. Pachters kunnen daarom vanuit twee onderzoeken vragen krijgen voorgelegd. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma gaat het om concrete maatregelen. Om deze maatregelen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de ideeën van eigenaren en gebruikers wil de stuurgroep weten welke boeren belangstelling hebben om hun bedrijf te extensiveren, uit te breiden of te verbreden met andere inkomstenbronnen. Ook wil de stuurgroep graag meer inzicht krijgen in het aantal bedrijven dat wil stoppen, zich wil vestigen buiten het gebied of wil omschakelen naar een andere agrarische tak. De stuurgroep Langbroekerwetering heeft GLTO-advies gevraagd een inventarisatie te houden onder alle agrarische ondernemers in het gebied. De enquête moet ook meer zicht geven op het huidige gebruik van de gronden. In het rapport zullen geen persoonlijke gegevens worden vermeld. Aansluitend bestaat de mogelijkheid dat GLTO-advies een individueel bedrijfsplan opstelt.
Het onderzoek onder de landgoederen heeft betrekking op de bestaande landgoederen. De gegevens uit de enquête zullen worden gebruikt voor het opstellen van natuurgebiedsplannen en plannen voor agrarisch natuurbeheer en landschap. Er zal geen informatie worden gevraagd over nieuwe landgoederen of buitenplaatsen. De enquête wordt uitgevoerd door de UPG, in samenwerking met de provincie Utrecht. De gegevens worden voor de gehele provincie in kaart gebracht. Langbroekerwetering bijt het spitst af. De resultaten van beide enquêtes worden rond de zomer van dit jaar verwacht.
Op deze wijze geeft de stuurgroep gehoor aan een veel gemaakte opmerking tijdens de informatiebijeenkomsten in oktober jl. dat er meer informatie nodig is vanuit de agrarische sector en de landgoederen. Een opmerking die altijd is ondersteund door de vertegenwoordigers van GLTO en UPG.
(Voor informatie: Susan van Vliet, (actueel@prvutr.nl) 030 - 258 31 51)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie