Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Probleem bij invoering baatbelasting Nijmegen

Datum nieuwsfeit: 10-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nijmegen

Probleem gemeente bij invoering baatbelasting

Na een raadsbesluit over baatbelasting in 1997 heeft de gemeente Nijmegen nagelaten dit besluit officieel bekend te maken. De juridische consequenties daarvan zijn nog niet helemaal duidelijk. Via baatbelasting zou door de ondernemers moeten worden bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van de binnenstad.

Het raadsbesluit over de baatbelasting dateert van 9 april 1997. Het is bedoeld als een 'vangnet' voor ondernemers die niet vrijwillig willen meebetalen aan het opknappen van het Nijmeegse winkelcentrum. Aan het besluit is een lange periode van overleg en discussie vooraf gegaan. Voor de 1e fase, die nu bijna gereed is, is een bijdrage van de binnen-stadsondernemers van maximaal 3 miljoen gulden geraamd en in de 2e fase 1½ miljoen. De definitieve hoogte van het bedrag hangt nog af van eventuele subsidies.

Proefproces
De juridische adviezen die de gemeente heeft gekregen over deze procedurefout zijn niet eensluidend. Sommigen zijn van mening dat bezwaarmakers door de rechter in het gelijk zullen worden gesteld. De VNG heeft daarentegen laten weten niet geheel uit te sluiten dat alsnog publiceren van het zgn. bekostigings-besluit voldoende zou moeten zijn om daarna alsnog met succes een aanslag op te leggen. In een proefproces kan blijken of die verwachting uit komt.

Het Nijmeegs College van B&W heeft besloten het raadsbesluit alsnog te publiceren, vervolgens aanslagen op te leggen en eventuele bezwaren en proefprocessen af te wachten. Als deze aanpak geen succes heeft, zullen de consequenties ten laste komen van de algemene bedrijfsreserve van het Grondbedrijf.

Voor informatie kunt u bellen naar Nicole l'Abée of Linda van der Burg tel. 3292260.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie