Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over OVSE-waarnemers in Kosovo

Datum nieuwsfeit: 10-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage

Directie Veiligheidsbeleid

Afdeling Veiligheids- en

en Defensiebeleid

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 10 maart 1999
Kenmerk DVB/VD-113/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Vragen van het lid Verhagen over OVSE-waarnemers in Kosovo C.c. ---

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 3 maart 1999, kenmerk 2989908770, waarbij gevoegd waren de door het lid Verhagen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Verhagen.

Vraag 1

Hebt u kennis genomen van het bericht dat tien OVSE-voertuigen worden tegengehouden bij de doorgang van Macedonië naar Kosovo?

Antwoord

Inderdaad zijn van 25 tot 26 februari jl. 21 KVM-waarnemers vastgehouden. Zij zijn overigens daarna alsnog doorgelaten.

Vraag 2

Deelt u de mening dat het de OVSE-waarnemers buitengewoon moeilijk wordt gemaakt hun taak uit te voeren en dat zij steeds meer tot gijzelaars verworden ?

Antwoord

Uitvoering van de taken door de KVM wordt door acties als deze uiteraard niet vereenvoudigd, maar het gaat te ver daaraan de conclusie te verbinden dat de waarnemers steeds meer tot gijzelaars verworden.

Vraag 3

Is het u bekend dat de OVSE zich grote zorgen maakt over de grote hoeveelheden tanks, pantservoertuigen en troepen die het Joegoslavische leger momenteel samentrekt in Kosovo ? Wat is uw mening hierover ?

Antwoord

De zorg van de OVSE wordt volledig gedeeld. De toename van legereenheden vormt een flagrante schending van de door de FRJ en de NAVO gemaakte afspraken terzake. Hiertegen is internationaal protest aangetekend.

Vraag 4

Op welke wijze denkt u adequaat te kunnen reageren op een nieuwe uitbarsting van geweldin de periode tot 15 maart indien de waarnemers nog steeds aanwezig zijn ?

Antwoord

De KVM is volledig voorbereid op evacuatie, die binnen 8 uur kan plaatsvinden. De Extraction Force blijft paraat om in geval van nood de verificateurs te ontzetten. De Contact Groep heeft overigens bij de afsluiting van Rambouillet partijen aan hun verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van de waarnemers herinnerd.

Vraag 5

Bent u bereid, gelet op de actuele situatie van de OVSE-waarnemers, op korte termijn in het kader van de Europese Unie aan de orde te stellen om te komen tot een terugtrekking van de waarnemersmissie.

Zo neen, waarom niet ?

Antwoord

De omstandigheden van dit moment rechtvaardigen geenszins de terugtrekking van de waarnemersmissie. Juist in de huidige omstandigheden dient de KVM haar stabiliserende rol te blijven vervullen, uiteraard zolang de omstandigheden dat toelaten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie