Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Verstand bij ontvangst boek 'Seksuele intimidatie'

Datum nieuwsfeit: 10-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

SZW: VERBETERDE HERHALING VERSTAND

Nr. 99/34

10 maart 1999

Embargo:

10 maart 1999 tot

14.30 uur

Toespraak door staatssecretaris Verstand-Bogaert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het in ontvangst nemen van het boek 'Seksuele intimidatie op de werkplek: een juridische gids' tijdens het seminar '15 jaar jurisprudentie', georganiseerd door het Clara Wichmann Instituut op 10 maart 1999 in het IIAV in Amsterdam.

Hartelijk dank voor deze juridische gids.
Het zijn meestal alleen de echte fijnproevers die bij het horen van de term .juridische gids. de oren spitsen. Dat zou in dit geval beslist jammer zijn.

Ik heb vooraf even de gelegenheid gekregen deze juridische gids in te zien. De auteur, mevrouw Holtmaat, heeft kans gezien een lezenswaardig en zeer praktisch boek te schrijven. Het is een aanrader voor alle mensen die zich bezig houden met het tegengaan van seksuele intimidatie op de werkplek. En absoluut een .must. voor al diegenen die nog aarzelen om binnen de organisatie beleid op poten te zetten of niet weten hoe seksuele intimidatie kan en moet worden aangepakt.

Vijftien jaar jurisprudentie is ook vijftien jaar strijd tegen seksuele intimidatie op het werk. De laatste vijftien jaar van een eeuwenoude geschiedenis die vrouwen maar al te goed kennen. Het waren de voorvechters uit de tweede emancipatiegolf, die het thema op de maatschappelijke en politieke agenda hebben gezet. Met succes. In oktober 1994 werden werkgevers via de Arbowet verplicht beleid te voeren om seksuele intimidatie tegen te gaan.

We mogen rustig spreken van een doorbraak.
Het was allesbehalve vanzelfsprekend om werkgevers mede verantwoordelijk te stellen. Nederland is een van de weinige landen die het op deze manier heeft aangepakt. Met instemming van de sociale partners.
Nog minder vanzelfsprekend was het terzijde schuiven van de mannelijke norm. Samen te vatten in de denigrerende opinie dat vrouwen 'tegen een geintje moeten kunnen'. Niet wat mannelijke collega.s verstaan onder seksuele intimidatie, maar wat vrouwen vinden dat seksuele intimidatie ìs, werd het uitgangspunt in de wet.

Dat viel niet mee.
Natuurlijk vindt ieder weldenkend mens dat seksuele intimidatie op het werk niet hoort voor te komen. Maar ik weet niet of u zich nog het behoorlijk harde spotje met man en hond bij het kopieerapparaat herinnert. 'Zo voelen vrouwen zich als ze op het werk worden lastig gevallen', was de niet mis te verstane boodschap van de spotjes van postbus 51.

De geschiedenis van het departement vertelt dat de telefoon roodgloeiend stond. Het moet niet nog gekker worden was een veel gehoorde klacht. Dit was stuitend, overdreven, mag dan helemaal niets meer? En zou een vrouw nu gaan vertellen dat die pin ups aan de muur niet konden? Een fabrikant van pin up-kalenders vreesde zelfs een faillissement.

Overdreven, stuitend?
Hadden die criticasters niet een heel klein beetje gelijk misschien? Lees de jurisprudentie die mevrouw Holtmaat bij elkaar heeft gebracht. Plaatsvervangende schaamte bekruipt je.
Bij de borst pakken is toch net zoiets als een normaal stoeipartijtje? Seksistische opmerkingen, handtastelijkheden en met een spiegeltje onder de rokken gluren. De baas noemt je bij voortduring .schatje'. Gedwongen seksueel contact met je baas tijdens een zakenreis. Knijpen, hinderlijk over iemand heen hangen en de doorgang versperren. Kortom: wie overdrijft?
Een betere en trefzekerder voorlichtingscampagne dan juist die postbus 51-spot had de bepaling tegen seksuele intimidatie in de Arbowet niet kunnen krijgen.

Ik ben blij met dit initiatief van het Clara Wichmann Instituut en de juridische gids van mevrouw Holtmaat. Het tegengaan van seksuele intimidatie vraagt nog steeds onze volle aandacht.

U zult als mensen uit de praktijk deze stelling ongetwijfeld onderschrijven. Maar ook op basis van recent onderzoek moeten we tot deze conclusie komen.

Begin maart heeft staatssecretaris Hoogervorst het onderzoek 'Geweld, intimidatie en discriminatie op het werk in de Europese Unie' naar de Tweede Kamer gestuurd.
Hoewel de onderzoeksgegevens met enige voorzichtigheid gehanteerd moeten worden omdat het om een relatief kleine steekproef per land gaat en er mogelijk sprake is van onderrapportage, mogen we gerust spreken van een fors probleem.

Ongeveer 245.000 werkneemsters, want het zijn vooral vrouwen, worden geconfronteerd met seksuele agressie en geweld of ongewenste seksuele aandacht zoals de onderzoekers het noemen. Grote risicofactoren zijn nacht- en weekenddiensten, direct contact met klanten, tijdelijk werk en een laag functie-niveau.

Voor de vrouwen betekent het: vernedering, schaamte, woede. Maar ook psychische gezondheidsklachten, niet meer naar het werk durven, een andere baan proberen te vinden. En wellicht neemt een deel van de vrouwen uiteindelijk ontslag, al kan ik dat niet met cijfers onderbouwen.
Of men wordt er gewoon ziek van. Degenen die seksuele agressie en intimidatie hebben meegemaakt, melden gemiddeld 17,3 ziektedagen meer dan werkneemsters die hiervan gevrijwaard bleven.

Een fors probleem dus. In de eerste plaats voor de vrouwen zelf. Maar ook voor het functioneren van de organisatie èn in financieel-economisch opzicht.

We moeten ons echter wel realiseren dat we het niet over natuurrampen hebben. Het gaat om het doen en laten van mensen op de werkvloer. En daar heeft de werkgever invloed op. Sterker: daarvoor moet de werkgever op basis van de Arbowet beleid ontwikkelen. Deze juridische gids kan daarbij een uitstekende wegwijzer zijn. Want het is ook een praktische handleiding voor het opstellen van beleid en een klachtenregeling in de onderneming.

Mevrouw Holtmaat draagt op grond van de jurisprudentie nog een belangrijk argument aan om serieus werk te maken van beleid tegen seksuele intimidatie.
De rechter neemt - zo stelt zij - de uitvoering van de zorgplicht die de werkgever heeft op basis van de Arbowet steeds serieuzer. Met positieve consequenties voor de werkgever die wél beleid voert en negatieve consequenties voor de werkgever die géén beleid voert. Wie geen beleid voert is aansprakelijk voor de ongeregeldheden die zich op dit terrein voordoen. Wie wel beleid voert kan hard optreden tegen de dader.

Mevrouw Holtmaat zal zo dadelijk ongetwijfeld deze gevolgen van de Arbowet toelichten.
Wat mij echter frappeerde, is de kracht die van een dergelijke zorgplicht kan uitgaan op zo korte termijn. Dat vind ik een bemoedigende ontwikkeling.

Een bemoedigende ontwikkeling die ik voorzichtig en mondjesmaat ook terugvind in CAO-afspraken. Ik wil niet de indruk wekken dat er niets gebeurt. Dat zou partijen geen recht doen. Uit een steekproef van 131 CAO.s eind 1997, bleek dat 60 CAO.s bepalingen bevatten op dit terrein. De bepalingen hebben betrekking op ruim 45% van het totaal aantal werknemers.

Dat is in ieder geval een begin.
Maar het gaat natuurlijk vooral om wat er werkelijk gebeurt. Voor negen CAO.s kunnen we echt spreken van een plan van aanpak. Dan hebben we het over afspraken over een vertrouwenspersoon, een klachtencommissie en een klachtenprocedure. Gezien de risicofactoren die ik eerder genoemd heb, is het heel goed dat juist de CAO.s voor het schoonmaakbedrijf, de contract-catering, de zorgverzekeraars en de verzorgingstehuizen hier goed scoren.

Negen van de zestig onderzochte CAO.s. Alle reden om vooral door te gaan.

Ben ik optimistisch?
De uitwerking van de Arbowet voor rechters is onmiskenbaar. Die is positief. Daar staat tegenover dat de Arbeidsinspectie in 1998 toch nog 358 werkgevers heeft moeten aansporen om beleid te ontwikkelen. Dat is ronduit negatief.
Dit voorjaar start het evaluatieonderzoek naar de maatregelen die werkgevers hebben genomen om agressie, geweld en seksuele intimidatie tegen te gaan. Ik ben zeer benieuwd.
Goed werkgeverschap hebben we hard nodig. Het probleem is er ernstig genoeg voor.

Seksuele intimidatie.
Het verziekt de werksfeer. Het vergalt het leven van vrouwen. Het kan hun broodwinning op de tocht zetten. Wij kunnen allerminst achteroverleunen.
Seksuele intimidatie is bovendien geen geïsoleerd fenomeen. Het is één van de verschijningsvormen van de ouderwetse structuren en culturele belemmeringen in het bedrijfsleven. Eén van de verschijningsvormen van de machtsongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Eén van de verschijningsvormen van de dominantie van de mannelijke norm.

We zullen op allerlei manieren aan een meer evenwichtige machtsbalans moeten werken. Vandaag staat de juridische weg centraal.

Ik ben blij dat u die weg niet schuwt. Sterker. Dat u die weg ten volle benut als het nodig is.
Ik herinner mij dat er wel enige scepsis bestond over de Arbowetgeving op dit terrein en hier en daar werd zelfs over symboolwetgeving gesproken. Onzin dus. Wetgeving bevestigt de norm dat seksuele intimidatie volstrekt in strijd is met het fundamentele recht op lichamelijke en geestelijke integriteit. Wetgeving als steun in de rug voor vrouwen om handhaving van deze norm af te dwingen.

Met dit seminar staat het Clara Wichmann Instituut in de traditie van zijn naamgeefster. Zij onderkende als geen ander de noodzaak van wetgeving voor het versterken van de positie van vrouwen.

Ik wens u een inspirerend seminar en veel succes met uw werk.


-LET OP EMBARGO -


10 mrt 99 14:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...